Jedničkáři za dvě koruny - Euro.cz

Přihlášení

Jedničkáři za dvě koruny

, Ondřej Hergesell,
Jedničkáři za dvě koruny
Zdroj: Euro.cz

Rozhodně nebudeme nízkocenovým operátorem, říká šéf slovenské Telefóniky O2

Druhého února, přesně jak „velí“ číslice v logu a názvu firmy, spustí Telefónica O2 mobilní komerční služby na Slovensku. Ne však ve vlastní síti, ale v pronajaté infrastruktuře od konkurenčního T-Mobilu, na bázi vnitrostátního roamingu. „K vypínání národního roamingu bude docházet od druhého čtvrtletí tohoto roku, jakmile začneme uvádět do provozu ostrůvky naší sítě. Do konce roku 2008 chceme pokrývat vlastním signálem zásadní část slovenské populace,“ říká Juraj Šedivý, generální ředitel nového slovenského mobilního operátora.
Penetrace mobilních telefonů na tamním trhu sice nedosahuje takových hodnot jako v České republice (zatímco v Česku se v současnosti pohybuje kolem 115 procent, na Slovensku má mobil asi 90 procent lidí z 5,4 milionu obyvatel země), přesto to nový hráč na trhu nebude mít lehké. Trh je poměrně rovnoměrně rozdělen mezi dva operátory – Orange má zhruba 2,5 milionu zákazníků, T-Mobile obsluhuje více než 2,2 milionu klientů. Telefónica tedy bude muset oslovovat jejich klienty agresivní cenovou politikou, případně se zaměřit na segment lidí, kteří mobil ještě nemají. „Takových lidí je na Slovensku stále dost, my je určitě budeme chtít oslovit naší nabídkou,“ říká Šedivý.
Telefónica O2 spustí své služby 2. února pro první zákazníky svých předplacených služeb. Klienty, kteří se u operátora zaregistrují do konce ledna, nazývá Telefónica „O2 Jednotkami“, tedy jedničkami. Všichni „jedničkáři“ mají od operátora doživotní garanci dvoukorunového volání ve vlastní síti, zatímco ceny volání z předplacených karet konkurenčních operátorů jsou až téměř pětinásobné. „Týden před ukončením registrace O2 Jednotek projevilo registrací zájem o naše služby více než 400 tisíc potenciálních zákazníků. Ti si musí předplacenou kartu aktivovat do konce března,“ vypočítává Šedivý.

EURO: Jak probíhají přípravy na start třetího mobilního slovenského operátora?
ŠEDIVÝ: Momentálně jsme ve stadiu hektických příprav komerčního spuštění provozu. Existuje spousta věcí, které musejí být do druhého února funkční. Kromě definice první nabídky pro zákazníky je to celá funkcionalita informačních systémů, kompletního zázemí firmy a billingu, tedy systému účtování. Zásadní je i otázka technického propojení našich systémů se sítěmi hostujícího operátora, tedy slovenského T-Mobilu.

EURO: Připravujete vlastní zázemí, systém pro účtování. Vycházíte ze zkušeností české matky?
ŠEDIVÝ: Co se týká předplacených karet, slovenská aplikace je klon systému, který používáme v české Telefónice. Další fáze spuštění služeb, takzvaných fakturovaných zákazníků, bude v opačném gardu. Pokud se toto řešení osvědčí, měl by to být signál pro to, aby byl tento systém potenciálně implementován i v Česku.

EURO: Je zázemí operátora výrazně menší oproti české O2?
ŠEDIVÝ: Z hlediska kapacity je to samozřejmě systém menší, z hlediska funkcionality tam příliš rozdílů není. Jakmile zavedete určitý rozsah služeb, je jedno, jestli máte 100 tisíc zákazníků nebo čtyři a půl milionu.

EURO: Kdy počítáte s uvedením tarifních služeb?
ŠEDIVÝ: V průběhu druhého čtvrtletí, poté co se řádně otestuje systém a budeme připraveni z hlediska i ostatních podpůrných služeb.

EURO: Jakou formu prodeje jste pro předplacenky zvolili?
ŠEDIVÝ: Distribuční síť odráží stadium našeho komerčního nasazení, které je radikálně jiné než v Česku. Budujeme síť značkových prodejen a dokončujeme koncept franšízových prodejen.

EURO: V Česku není tento koncept rozšířený, používá se v některých jiných zemích skupiny?
ŠEDIVÝ: Čerpáme především ze zkušeností naší sestry z Velké Británie.

EURO: Franšízoví partneři budou pracovat exkluzivně pro vás, nebo mohou spolupracovat i s konkurenčními operátory?
ŠEDIVÝ: Vylučujeme, že by náš partner pracoval pro kteréhokoliv jiného operátora. Je to exkluzivní spolupráce i proto, že rozsah poskytovaných služeb v rámci prodejní jednotky je velmi podobný našemu značkovému obchodu.

EURO: Kolik vlastních a franšízových obchodů plánujete vybudovat?
ŠEDIVÝ: Ve třetím čtvrtletí letošního roku by to mělo být kolem čtyřiceti obchodů celkem, přičemž do této sumy počítáme i kiosky, které budou umístěny ve velkých obchodních střediscích.

EURO: Plánujete bližší spolupráci s obchodními řetězci?
ŠEDIVÝ: Rádi bychom začali spolupracovat s Billou, Teskem či Aholdem. Jednodušší produkty, jako jsou SIM karty pro předplacené služby a dobíjecí kupony, bychom také chtěli dostat do sítě benzinových stanic a sítě novinových stánků. Funguje to na jiných trzích, nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat na Slovensku. Budeme se rovněž snažit o vysoké procento prodeje pro Slovensko nepříliš tradiční kanály, jako jsou internet a telefonní prodej.

EURO: Počátáte s tím, že budete dotovat mobilní telefony, nebo půjdete cestou běžných bezdotačních cen, jako když vstupoval na český trh třetí operátor Oskar?
ŠEDIVÝ: Jsou určité produkty a cenové balíčky, jejichž součástí je i dotovaný telefon, a předpokládám, že i my půjdeme touto cestou. Je samozřejmě potřeba velmi pečlivě selektovat, který cenový balíček a která struktura služeb vyžaduje dotování.

EURO: Cenová nabídka doposud představených předplacených služeb je výrazně nižší než ceny konkurentů.
ŠEDIVÝ: Nikdy se nedíváme na cenu jako na jediný parametr naší nabídky, zásadní je poměr ceny a výkonu či ceny a užitkové hodnoty služby. Právě zde jsem přesvědčený, že máme slovenskému trhu co nabídnout. My rozhodně nebudeme nízkocenovým operátorem, který by se chtěl profilovat jako levný operátor, a na úkor toho by se snížila kvalita či inovace služeb.

EURO: Slovenská Telefónica spustí síť na bázi vnitrostátního roamingu. Bylo složité domluvit se s T-Mobilem na sdílení sítí?
ŠEDIVÝ: V Evropě je obecným principem, že nově vstupujícímu operátorovi je umožněn, zejména pro urychlení jeho vstupu na trh, přístup k síti dosavadních operátorů tak, aby mohl co nejdřív začít poskytovat služby a vytvářet tlak na konkurenční prostředí. Regulačně je to jasně zadefinovaná povinnost, nicméně my jsme upřednostňovali dosažení dohody na komerční bázi. Vzhledem k tomu, že do budoucna budeme mít vlastní infrastrukturu, to byla spíše příležitost pro ostatní operátory, aby benefitovali z toho, že mohou část našich výnosů dostat k sobě. V konečném důsledku považujeme jednání obou operátorů za korektní.

EURO: Jak velkou část marží odevzdáte T-Mobilu, dodavateli kapacity sítě?
ŠEDIVÝ: Nemohu říci přesná čísla, ale z hlediska ekonomické koncepce režimu je každá minuta zpoplatněna určitou částkou, zatímco nákladová struktura ve vlastní síti je mnohem nižší. V národním roamingu za každou minutu zaplatíme jasně definovanou částku, takže je zřejmé, že se budeme snažit co nejdříve převést podstatnou část provozu na vlastní síť.

EURO: Jak vypadá vnitrostátní roaming v praxi?
ŠEDIVÝ: Je to koncept technicky podobný mezinárodnímu roamingu, náš zákazník bude operovat na síti T-Mobilu, aniž by se rozdělovala kapacita spektra či základnových stanic. Provoz se přivede až do rozhraní mezi naší sítí a sítí T-Mobilu, kde si zákazníka přebíráme a „zpracujeme“ ho dál. To je relativně jednoduché, tento koncept je odzkoušený v mnoha zemích. Technicky mnohem komplikovanější bude situace, jakmile začneme uvádět do provozu ostrůvky naší vlastní sítě. Pak bude nutné zajistit předávání z jedné do druhé sítě, aniž by došlo k přerušení hovoru či snížení kvality služby. Obrovskou výhodou pro nás i T-Mobile je fakt, že podobný koncept provozuje německá O2 v síti T-Mobilu, takže můžete využít těchto zkušeností.

EURO: Je třeba nahrát zákazníkovi nějakou aplikaci do telefonu nebo do sítí, aby si dokázaly zákazníky předávat mezi sebou?
ŠEDIVÝ: Určitě ne. Samotný koncept předávání si zákazníka mezi sítěmi je poměrně komplikovaný a technicky náročný, část hovoru bude běžet přes naši síť a část přes síť T-Mobilu. Zákazník by však neměl nic pocítit.

EURO: Slovenská prokuratura nedávno napadla tendr, v kterém jste získali licenci na poskytování mobilních služeb. Jak tento právní spor vnímáte?
ŠEDIVÝ: Je skutečně zajímavé, že tento krok přišel v době, kdy kulminuje předregistrace našich zákazníků a kdy jsme oznámili, že své zákazníky počítáme ve stovkách tisíc.

EURO: Má tato mediální publicita vliv na zájem zákazníků o vaše služby?
ŠEDIVÝ: Spíše stimuluje zájem zákazníků, zájem o registrace nepolevil, naopak stoupl. Trh nás podporuje.

EURO: Neobáváte se, že byste v konečné fázi mohli přijít o licenci?
ŠEDIVÝ: Tuto možnost si vůbec nepřipouštíme. Pokud by k tomu přece jen došlo, podnikneme všechny právní kroky potřebné k tomu, abychom svoji investici ochránili.

EURO: Uvažovali byste v krajní variantě i o arbitráži proti slovenskému státu?
ŠEDIVÝ: Bude-li třeba, obrátíme se i na příslušné mezinárodní instituce.