Jeden musí z kola ven - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Jeden musí z kola ven

, Josef Michl,
Jeden musí z kola ven
Zdroj: Euro.cz

O kardiocentrum v Jihlavě se perou primáři z Brna a Českých Budějovic

Vysočina je jediný český kraj, který nemá centrum invazivní a intervenční kardiologie. To je pracoviště, kde jsou diagnostikování pacienti v akutním nebo chronickém stadiu ischemické choroby srdce a pokud není nutná operace, jsou i ošetřeni. To znamená, že jim lékaři rozšíří neprůchodné nebo špatně průchodné tepny takzvanou angioplastikou. Obyvatelé kraje Vysočina zatím podstupují tyto zákroky buď ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, nebo v Nemocnici České Budějovice. A šéfové kardiologie v těchto nemocnicích nyní spolu dosti urputně bojují o vítězství ve výběrovém řízení, které na provozování nestátního, tedy soukromého kardiocentra v areálu Nemocnice Jihlava vypsal kraj Vysočina.

Dávná myšlenka.

Vítěz dostane do pronájmu 342 metrů čtverečních nebytových ploch, v nichž by mělo pracoviště do konce roku vzniknout. O jeho účelnosti rozhodl výbor České kardiologické společnosti už v roce 2001. Krátce potom začala o provozování jihlavského kardiocentra usilovat skupina brněnských kardiologů v čele s primářem I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny Ladislavem Grochem. Od března 2003 pracovali na projektu pod hlavičkou společnosti Vencor financial limited, jejímž jediným akcionářem byla brněnská firma CitComp majoritně vlastněná společností Valerie Investments z Britských Panenských ostrovů. V květnu 2003 byla Vencor financial limited zapsána do obchodního rejstříku jako Kardiocentrum Vysočina.

Listopad 2004.

Snaha brněnských kardiologů i představitelů kraje Vysočina o vybudování jihlavské kardiologie je dlouhodobá, ale konkrétní kroky vedoucí od prezentace záměru do stadia realizace byly zahájeny až letos. V listopadu se do úsilí o vybudování kardiocentra, dosud vyvíjeného pouze brněnskou skupinou, zapojil se svými spolupracovníky Ladislav Pešl. Alespoň to sám tvrdí. Doktor Pešl vybudoval kardiocentrum v budějovické nemocnici a je jeho ředitelem. Stejně jako jeho brněnský kolega Groch je kapacitou v oboru. Jejich pracoviště mají špičkovou úroveň, oba se samozřejmě dobře znají.
Ladislav Pešl líčí začátky spolupráce při přípravě jihlavského kardiocentra takto: „Potkali jsme se loni v listopadu. Věděl jsem, že usilují o jihlavské kardiocentrum. To se úzce týká i nás, protože z Kraje Vysočina máme část pacientů. Ptal jsem se, jestli to chtějí rozjet, že bychom o tom spolu měli mluvit. A doktor Groch povídá: To je jasný, Láďo, pojďme do toho společně. Tak jsme se dohodli, že začnu shánět pro projekt podporu. Domluvili jsme se také, že postupně získáme i paritní zastoupení ve společnosti Kardiocentrum Vysočina“.
Ladislav Groch ovšem jakoukoli spolupráci popírá. „Nikdy jsme na tomto projektu nespolupracovali. Vždy jsme postupovali samostatně, nezávisle na doktoru Pešlovi a jeho lidech. Ladislav Pešl nikdy nebyl členem statutárních orgánů ve společnosti Kardiocentrum Vysočina. Vím, že valná hromada společnosti se postavila proti účasti lékařů z Budějovic ve statutárních orgánech.“

Březen 2005.

Ať už to ale bylo jakkoli, činnost společnosti Kardiocentrum Vysočina je už věc minulosti. Loni v prosinci si totiž Ladislav Groch zaregistroval vlastní společnost Team Cardio-5. Je jejím jednatelem i jediným vlastníkem. Ladislav Pešl říká, že ho to konsternovalo. „Obešel jsem kvůli Kardiocentru Vysočina hodně míst a měl jsem radost, že se věci hnuly. Letos v březnu jsem odjel na dovolenou a vtom mi volá jeden kolega, jestli prý vím o tom, že doktor Groch má už od prosince zaregistrovanou firmu a pracuje na projektu samostatně. Povídám: To není možné, mluvili jsme spolu před Vánocemi a nic neříkal. Když jsem chtěl, aby mi to Ladislav Groch vysvětlil, řekl, že přestal původnímu projektu věřit a že bude nyní postupovat jen prostřednictvím své nové společnosti.“
Verze Ladislava Grocha je ovšem opět odlišná. Popírá, že měl vůči kolegovi Pešlovi nějaké závazky. Opakuje, že s ním a s jeho lidmi na přípravě jihlavského kardiocentra nespolupracoval. Pokud jde o to, že ve společnosti Team Cardio-5 figuruje sám, neznamená to prý, že by se rozešel se svými brněnskými kolegy nebo je dokonce podvedl. „Jsme semknutý tým sedmi lidí,“ zdůrazňuje Ladislav Groch s poukazem na počet kardiologů na svém pracovišti. Nejdříve v projektu figurovalo pět lidí, odtud pětka v názvu, nyní se tým rozrostl.

Odložené rozhodnutí.

Který z lékařů má pravdu, je zvenčí těžké soudit. Fakt je, že když letos na jaře kraj Vysočina vypsal výběrové řízení na provozovatele jihlavského kardiocentra, neobjevila se mezi zájemci společnost Kardiocentrum Vysočina se sídlem v Brně, nýbrž Kardiocentrum Vysočina CZ se sídlem v Hluboké nad Vltavou. Tu založili českobudějovičtí kardiologové v čele s Ladislavem Pešlem. Jejich soupeřem v tendru společnost je Team Cardio 5. Žádný další uchazeč se nepřihlásil.
Uzávěrka přihlášek do soutěže byla 7. června a Rada kraje Vysočina měla o vítězi rozhodnout 21. července. Rozhodnutí však odložila a vyžádala si další expertní posudky. Týdeník EURO získal informaci, že se tak stalo poté, co na krajský úřad přišly otázky z týdeníku Profit. Jejich autor se mimo jiné pozastavoval nad tím, že na zřízení kardiocentra bylo vypsáno výběrové řízení a žádal vysvětlení, proč odbor zdravotnictví a sociálních věcí nenavrhl Radě kraje Vysočina pronajmout nebytové prostory v jihlavské nemocnici přímo společnosti Team Cardio-5. Týdeník Profit vlastní podnikatel Karel Komárek, jehož mediálním poradcem je Juraj Groch, bratr primáře Grocha z Brna.
Ladislav Groch ovšem kategoricky odmítá, že by o kontrakt usiloval nefér prostředky. „Za nás mluví výsledky práce. Dokázali jsme například vybudovat kardiologické pracoviště ve Zlíně a dokázali bychom to i v Jihlavě,“ říká. Poukazuje na to, že naopak on sám se údajně stal obětí nefér postupu redaktorky televize Prima. Ta v otázkách adresovaných řediteli brněnské fakultní nemocnice Michalu Pohankovi mimo jiné dala zadlužení nemocnice do souvislosti s údajnými soukromými aktivitami managementu nemocnice, konkrétně Ladislava Grocha. Pozastavila se nad tím, zda primář Groch dokáže kvalitně řídit pracoviště vzdálená od sebe sto kilometrů a zda v tomto případě nepůjde o střet zájmů.

Pronájem nebytových prostor.

Názor, že by mohlo jít o střet zájmů, podpořila ve zpravodajství televize Prima i ministryně zdravotnictví Milada Emmerová a slíbila, že věc nechá prošetřit. Ladislav Groch se proti podobným podezřením ohrazuje a poukazuje na „plnou podporu“, kterou má ve vedení nemocnice. „Současně ve státním a soukromém sektoru působí desítky lékařů. Když jsme budovali kardiocentrum ve Zlíně, pracovali jsme také tady i tam, a na kvalitu práce to nemělo vliv. Kdyby to někomu nepřekonatelně vadilo, mám tři další kolegy, kteří mohou v Jihlavě pracovat. Přímo já to být nutně nemusím,“ říká a proti údajnému střetu zájmů argumentuje i tím, že společnost Team Cardio-5 má v předmětu podnikání pouze pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Totožný předmět činnosti má, pro zajímavost, i Kardiocentrum Vysočina CZ. Přitom v zadání veřejného výběrového řízení se výslovně mluví o tom, že jde o pronájem nebytových prostor za účelem provozování zdravotní péče. Ladislav Pešl ovšem na rozdíl od Ladislava Grocha ve statutárních orgánech Kardiocentra Vysočina CZ nefiguruje a není ani vlastníkem firmy. Tvrdí, že v případě, že společnost v tendru na kardiocentrum Jihlava zvítězí, bude jí pomáhat jako konzultant, ale nebude do Jihlavy jezdit pracovat za peníze.

Do konce srpna.

Pavel Hájek, náměstek hejtmana kraje Vysočina připouští, že kolem tendru na kardiocentrum je nebývale rušno, ale vylučuje, že by se rada kraje nechala nějak ovlivňovat. Například otázkami týdeníku Profit. „Chtěli jsme prostě mít další názory autorit, abychom rozhodli správně,“ vysvětluje, proč bylo vyhlášení výsledků výběrového řízení odloženo. Tvrdí, že vyhlídky obou uchazečů jsou vyrovnané. Budějovickou nabídku považuje Pavel Hájek za propracovanější po stránce financování, ale Brno prý informace rychle doplnilo. Před časem si nechala obě nabídky posoudit i jihlavská nemocnice. Také její ředitel Jiří Madár uvádí, že posudek označil nabídky za odborně rovnocenné. Budějovický projekt byl po stránce stavební označen za lépe zpracovaný a tudíž i poskytující záruku rychlé realizace.
Kardiocentrum Vysočina CZ je akciová společnost se základním jměním třicet milionů korun. To je zhruba tolik, kolik je na vybudování kardiocentra zapotřebí. Peníze do společnosti vložil podnikatel Antonín Šťastný, pacient Ladislava Pešla. Antonín Šťastný je také předsedou dozorčí rady firmy. Team Cardio-5 je pouze dvousettisícové „eseróčko“. Ladislav Groch ale argumentuje prohlášením o poskytnutí financování, v němž se brněnská společnost Free Corp zavazuje poskytnout jeho firmě na zřízení jihlavského kardiocentra šedesát milionů korun.
Pavel Hájek říká, že by o vítězi výběrového řízení měla Rada kraje Vysočina rozhodnout do konce srpna. Rušný průběh tendru je ukázkou toho, že poskytování zdravotní péče není jen služba lidu, ale i byznys, o který je nutné houževnatě bojovat.