Je pro manažery přínosné se vzdělávat - ano či ne? - Euro.cz

Přihlášení

Je pro manažery přínosné se vzdělávat – ano či ne?

, .,
Je pro manažery přínosné se vzdělávat – ano či ne?
Komerční sdělení

Manažerské vzdělávání formou uceleného programu MBA a jeho přínosy jsou častým námětem diskusí nejen mezi řídícími pracovníky, ale i v rámci vzdělávacích programů LIGS University. Neboť na jedné straně vah je nedostatek času a na druhé straně nutnost se dále rozvíjet a zlepšovat se, aby manažer neustrnul na místě a dříve nebo později se stal nekonkurenceschopným na trhu práce.

Čísla však hovoří jasně. Podle výzkumu provedeného Asociací institucí manažerského vzdělávání (AIMV) se již do jednoho roku od úspěšného absolvování studia zvýšil plat absolventům MBA o 14 %, do dvou let o 20 % a do pěti let pak až o 35 %.

Jak řekl PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, managing partner LIGS University: „U každé úrovně řízení je zvýšení platu pochopitelně různé. Například u skupiny středního managementu byla mzda při zahájení MBA (v letech 2006-2008) ve výši téměř 37 tisíc Kč, po dvou letech od absolvování studia to bylo necelých 50 tisíc a v dnešní době to je přes 65 tisíc Kč.“

Na základě průzkumu provedeného LIGS University bylo zjištěno, že 74 % absolventů si zvýšilo studiem MBA svou osobní spokojenost, neboť poznali i další oblasti dotýkající se manažerského řízení a jsou si v nich díky studiu více jisti než před zahájením studia.

Přes 70 % absolventů uvedlo, že jim studium MBA pomohlo k získání nebo realizaci konkrétního projektu či obchodu, které by jinak zřejmě nerealizovali.

47 % absolventů uvedlo, že cítí zvýšení zájmu o svou osobu na trhu práce ze strany headhunterů a personálních agentur.

Pro maximální přínos je klíčová volba správné školy

V ČR existuje více než 50 institucí nabízejících MBA, mezi nimiž jsou velké rozdíly, zejména ve struktuře, ceně a hlavně kvalitě poskytovaného vzdělávání. Při výběru byste měli zohlednit několik následujících faktorů:
► zaměřte se na historii, jak dlouho daná škola působí v ČR;
► získejte reference od absolventů;
► důležitá je rovněž kvalita lektorského týmu, který by měl být tvořen odborníky z praxe;
► zjistěte si, zda je škola napojena na zahraniční univerzitu.

Mezi další aspekty, které mohou ovlivnit vaše rozhodování, patří bezesporu i délka a forma studia. Kromě prezenční či kombinované formy studia, kterou většina z důvodu časové vytíženosti nemůže využít, je možné studovat MBA též moderní interaktivní online formou. Tato forma studia umožňuje zahájit studium kdykoliv. Studovat můžete prostřednictvím počítače odkudkoliv na světě v čase, kdy chcete studovat vy a ne kdy chce škola. Délka studia se pak odvíjí od vašich časových možností, tzn., je individuální a pohybuje se od 1 roku výše.

Neváhejte s rozhodnutím o zahájení manažerského programu, neboť 67 % z těch, kteří rozhodnutí odkládají, nakonec nikdy studovat nezačnou a nemohou se tak zlepšovat a zvyšovat svou cenu na trhu práce.

LIGS University je připravena vám pomoci jak s formou, tak s výběrem nejvhodnějšího programu, aby byl pro vás co nejvíce přínosný.

Logo LIGS University