Jak zaplatit daň

25. března 2010, 13:05 - Jan Krejsa, Advokátní kancelář Havel & Holásek
25. března 2010, 13:05

Podnikatel, který podává přiznání k dani z příjmů sám, tak musí učinit do konce března. Opozdilcům hrozí citelné sankce. Pravidla platná pro přiznání a zaplacení daně jsou – jako snad každý rok – i letos jiná než loni.

Autor: Artklee

Některé letošní změny, k nimž patří například možnost uplatnit paušální výdaje, poplatníkům nabízejí prostor k úsporám.

Přiznání k dani z příjmů musí být podáno nejpozději do 31. března, respektive do 30. června. To za předpokladu, že je přiznání podáváno prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta a plná moc byla uložena na finančním úřadě do 31. března. Daňové přiznání lze podat osobně na finančním úřadě, zaslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu či datové schránky. V případě daňových přiznání zasílaných poštou postačí podat poštovní zásilku v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Daň je možné zaplatit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu nebo hotově na jeho pokladně. Přípustné je rovněž zaplacení daňovou složenkou, která je osvobozena od poštovních poplatků či platba poštovní poukázkou typu A. V této souvislosti je nutné upozornit, že v roce 2009 nastala změna v definici pojmu „den platby“, kterým se rozumí den zaplacení daně. Daň se při bezhotovostních převodech považuje za zaplacenou dnem, kdy byla příslušná platba připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostních plateb je proto nezbytné zaplatit daň přibližně o dva pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání.

Paušální výdaje na dopravu

V roce 2009 došlo k několika legislativním změnám, které mohou mít pozitivní vliv na uplatňování nákladů v daňovém přiznání. Byla zavedena možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. Pokud poplatník nechce vykazovat pracovní cesty, může uplatňovat paušální výdaj na dopravu ve výši 5000 korun měsíčně, případně 4000 korun – to tehdy, používá-li vozidlo k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu pouze zčásti.

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit pouze na tři vlastní silniční motorová vozidla nebo vozidla v nájmu. Nelze jej uplatnit v měsíci, v němž poplatník přenechal vozidlo k užívání jiné osobě. Využitím paušálních výdajů na dopravu se poplatník zbavuje povinnosti vést knihu jízd pro účely zákona o daních z příjmů, pro účely uplatňování nároku na odpočet DPH však musí být schopen prokázat, že používá vozidlo ke své ekonomické činnosti.

Paušální výdaje a mimořádné odpisy

V roce 2009 se také zvýšily paušální výdaje a částečně opětovně snížily pro rok 2010. Přehled paušálních výdajů, které mohou uplatňovat fyzické osoby s příjmy z podnikání, zobrazuje tabulka. Vzhledem ke zvýšení paušálních výdajů by jejich uplatňování za rok 2009 mělo být výhodnější pro širší okruh fyzických osob – podnikatelů. Zvýšené paušální výdaje pro následující zdaňovací období se však zachovaly pouze pro podnikatele podnikající na základě živnostenského oprávnění.

Pokud se poplatník rozhodne uplatnit paušální výdaje, má se za to, že jsou v částce výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka související s dosahováním příjmů z podnikání. Poplatník při uplatňování paušálních výdajů není oprávněn přerušit odpisování a nelze uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování. Při uplatňovaní paušálních výdajů je poplatník povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek.

Pro rok 2009 byly rovněž zavedeny mimořádné odpisy pro hmotný majetek zatříděný v 1. a 2. odpisové skupině, který byl pořízen od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Poplatník musí být jeho prvním vlastníkem. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, jsou uplatňovány rovnoměrně a jejich odpisování nelze přerušit.

Nezdanitelné části základu daně

PŘEHLED PAUŠÁLNÍCH VÝDAJŮ
Příjem 200820092010
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství80%80%80%
Řemeslné živnosti60%80%80%
Ostatní živnosti50%60%60%
Jiné podnikání podle zvláštních předpisů40%60%40%
Příjmy z průmyslového a duševního vlastnictví40%60%40%
Nezávislé povolání40%60%40%
Znalci, tlumočníci, zprostředkovatelé40%60%40%
Insolvenční správce40%60%40%

Při podávání daňového přizn&aacu
te;ní se uplatňují nezdanitelné části základu daně, k nimž patří zejména dary na veřejně prospěšné účely, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. Dary na veřejně prospěšné účely lze odečíst od základu daně, pokud hodnota darů činí nejméně 2 procenta základu daně, nebo 1000 korun, pokud dar poskytují fyzické osoby. Maximálně lze odečíst 10 procent daňového základu. V případě právnických osob je minimální hodnotou darů 2000 korun a v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 procent základu daně. Nově lze dary poskytnout i právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.

Základ daně fyzických osob lze snížit i o úroky z úvěrů použitých na financování bytových potřeb, k nimž patří zejména úvěry ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru. Přestože v roce 2009 nedošlo k žádné legislativní změně, Ministerstvo financí vydalo pokyn, který změnil dosavadní výklad pojmu bytové potřeby. Podle předchozího výkladu ministerstva bylo možné refinancovat úvěr na bytové potřeby pouze jednou. V případě dalšího refinancování nebylo možné úroky z tohoto nového úvěru odečíst od základu daně. Nově lze refinancovat úvěry na bytové potřeby bez omezení, aniž by to mělo negativní daňové dopady.

Pozdní či nesprávné podání**

Jestliže poplatník zjistí po uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání, že daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší, je povinen podat dodatečné daňové přiznání. Dodatečné daňové přiznání je poplatník povinen podat do konce měsíce následujícího po tomto zjištění. Musí v něm uvést i den zjištění důvodů pro jeho podání.

S pozdním nebo nesprávně podaným přiznáním mohou být spojeny různé typy sankcí. V případě pozdě podaného přiznání může správce daně zvýšit vyměřenou daň až o deset procent. Zaplatí-li poplatník daň po dni splatnosti nebo ji zaplatí v nižší výši, je povinen uhradit úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá repo sazbě stanovené Českou národní bankou zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Pokud je dodatečně vyměřena daň nebo snížena daňová ztráta na základě zjištění správce daně, vzniká poplatníkovi vedle úroků z prodlení povinnost uhradit i penále ve výši 20 procent, je-li daň zvyšována, nebo 5 procent, je-li snižována daňová ztráta.

Z výše uvedených pravidel je patrné, že poplatník by měl usilovat o včasné a řádné splnění daňových povinností, jinak hrozí citelné sankce. Poplatník nebo daňový poradce je však oprávněn požádat správce daně o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Správce daně může prodloužit lhůtu až o tři měsíce a v případě zahraničních příjmů až o deset měsíců. V případě prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání je i daň splatná v této lhůtě a do uplynutí této lhůty se neuplatňují žádné sankce.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít