Jak v současnosti investovat - Euro.cz

Přihlášení

Jak v současnosti investovat

, Petr Břícháč,
Jak v současnosti investovat
Zdroj: Euro.cz

Důvěra v investice do akcií se obnovuje jen pomalu, stále vedou konzervativní produkty

Z vývoje v posledních měsících vyplývá, že finanční krize skončila. Situace na kapitálových trzích se však zlepšuje jen pozvolna. Také důvěra investorů v akcie a rizikové investice se obnovuje jen pomalu. Ochrana majetku je u investorů stále na prvním místě, a proto volí spíše bezpečné, tedy konzervativní investice. I z nich však lze profitovat. A netýká se to jen velkých hráčů. Zkušenosti privátní klientely lze využít i pro malé investory.

Bezpečnost především

Loni nebyla vhodná doba pro riskantní obchody. Nejen malí investoři, ale i velcí hráči upřednostňovali konzervativní investice, aby ochránili svůj majetek. V současnosti zůstává trh navzdory znatelnému oživení volatilní a mnoho investorů se stále zaměřuje na bezpečné investice. Začínají se však používat i agresivnější investice do akcií, komodit a také obchody na krátko – spekulace na pokles cenných papírů.
Nejběžnější konzervativní investicí jsou dluhopisy – zejména ve formě jejich držení do splatnosti. Není to sice nejvýnosnější způsob, jak se podílet na výnosu z dluhopisů, ale především u investování do státních dluhopisů jde o bezpečnou formu s předem jasným výsledkem. Lepších výnosů lze dosáhnout investováním do korporátních dluhopisů. Dává-li však klient přednost spíše jistotě, investuje například do kapitálově silné společnosti ČEZ.

Nástroje

Úrokové spready patří k méně obvyklé formě vydělávání na dluhopisech. Využívají úrokových rozdílů mezi státními a korporátními dluhopisy. Příležitost k zajímavému zhodnocení na úrokových spreadech vznikla za finanční krize, kdy se rozdíly úrokových sazeb mezi státními a korporátními dluhopisy výrazně zvýšily. Investoři v důsledku toho využívali možnosti, které jim poskytlo vysoké zvýšení spreadu u renomovaných a silných amerických společností, jako je General Electric. Po uklidnění situace se tyto neadekvátní úrokové požadavky trhu skokově snížily na reálnější hodnoty. A právě z tohoto poklesu klienti profitovali.
Častým investičním nástrojem konzervativních klientů jsou garantované certifikáty, občas označované jako strukturované dluhopisy. Při tvorbě těchto certifikátů lze vysledovat dva přístupy emitentů. První z nich je obvyklejší. Nejprve je připraven investiční produkt a v průběhu jeho upisovacího období se emitent snaží přesvědčit klienta-investora o jeho výhodnosti. Druhý je méně častý. Nejprve je třeba zjistit zájem klientů, konzultovat s nimi formu produktu a dotvořit jej dle jejich představ. Tento postup dovoluje individuální přístup ke klientům – vytvořit jim produkty přímo na míru, a tím co nejlépe splnit jejich představy.

Kratší horizont

Ve srovnání s minulými lety je u klientů vidět trend krácení investičního horizontu garantovaných produktů. Dříve byl průměrný investiční horizont těchto produktů mezi čtyřmi až pěti lety. Dnes to je nejčastěji okolo 1,5 roku pro transakce v korunách a dva roky pro transakce v eurech. Dalším společným ukazatelem těchto produktů byl kromě stoprocentní garance za vložené finance i minimální garantovaný výnos. Tato konstrukce tak spojuje zajištění minimálního výnosu na pokrytí inflace i další potenciální výnos.
Jako příklad lze uvést korunový garantovaný certifikát. Ten je vybudován s garancí návratnosti 101 procent vložených financí a s potenciálním výnosem dalších sedmi procent. Má-li klient inkasovat dalších sedm procent výnosu, stačí, aby se podkladový koš akcií udržel nad 58 procenty emisních hodnot. Podkladový koš akcií tvoří v tomto případě v současnosti preferované akcie z oblasti solární energetiky. U všech těchto akcií je minimální hranice pro výplatu sedm procent pod jejich minimální hodnotou z loňského jara. Proto je pravděpodobnost splnění podmínky poměrně vysoká. Klienti s vyšší tolerancí k riziku již opět vyhledávají agresivnější formy investování, jako jsou akcie či komodity. Stále však selektivně a opatrně, protože přetrvává skeptický postoj k investicím do nemovitostí. Osvědčuje se i možnost investovat do akciových fondů bez měnového rizika. Klient tím může využít i zajímavých a perspektivních akciových trhů, jako jsou rozvojové země. A investovat, aniž by se obával, že mu posílení koruny sníží zisk.
V případě komodit vítězí zemědělské a energetické. Klienti používají nejčastěji v komoditních investicích fondová řešení – klasické komoditní fondy z nabídek investičních společností či na burzách obchodované ETF (exchange-traded fund).

Alternativy

Některé z uvedených investičních možností jsou sice určeny spíše pro vyšší investice, ale platí to zejména u přímého nákupu dluhopisů či spekulací na úrokové spready. Pro běžné investory však existují alternativy – například zmíněná spekulace na úrokové spready. Těch se mohl zúčastnit i drobný klient nákupem fondů zaměřených na dluhopisy firemní, fondů s investičním i neinvestičním ratingovým stupněm (high yield) či fondů rozvíjejících se trhů. A dosáhnout zajímavých výnosů při vysoké míře zajištění vložených financí.
Řešení, které umožní zúčastnit se konkrétní situace či daného aktiva prakticky každému bez ohledu na výši investice, lze nalézt téměř vždy. A často jsou jednoduše a široce dostupné investiční produkty vhodným řešením i pro bonitní klientelu. Při investování totiž nejsou nejdůležitější produkty, ale schopnost definovat své potřeby, představy či cíle, a ty pak konzultovat se správným finančním poradcem.

Graf:
Princip držení dluhopisu do splatnosti

Pořizovací cena dluhopisu* Výplata kuponu Výplata kuponu Výplata kuponu Výplata kuponu Výplata nominální hodnoty dluhopisu

Okamžik nákupu dluhopisu Okamžik nákupu dluhopisu plus rok Okamžik nákupu dluhopisu plus dva roky Okamžik nákup dluhopisu plus počet let Okamžik splatnosti dluhopisu

Pozn.: Cena pořízení se může rovnat nominální hodnotě dluhopisu pouze při jeho vydání. Pak o ní rozhoduje trh.

Pramen: Autor

Situace

V současnosti zůstává trh navzdory znatelnému oživení volatilní a mnoho investorů se stále zaměřuje na bezpečné investice. Začínají se však používat i agresivnější investice do akcií, komodit a také obchody na krátko – spekulace na pokles cenných papírů.

Trend

Klienti s vyšší tolerancí k riziku opět vyhledávají agresivnější formy investování, jako jsou akcie či komodity. Stále však selektivně a opatrně, protože přetrvává skeptický postoj k investicím do nemovitostí.
Osvědčuje se i možnost investovat do akciových fondů bez měnového rizika. Klient tím může využít i zajímavých a perspektivních akciových trhů, jako jsou rozvojové země. A investovat, aniž by se obával, že mu posílení koruny sníží zisk.