Jak v Česku financovat franchising? Zatím těžko.

18. listopadu 2002, 00:00 - Dana Rybáková, rybakova@profit.cz
18. listopadu 2002, 00:00

Profit byl partnerem semináře, který se věnoval možnostem financování drobného podnikání Podnikatel musí mít do začátku peníze na investice. Poskytovatelé franchisy vycházejí franchisantům vstříc. Banky připravují nové produkty.

Profit byl partnerem semináře, který se věnoval možnostem financování drobného podnikání

Podnikatel musí mít do začátku peníze na investice. Poskytovatelé franchisy vycházejí franchisantům vstříc. Banky připravují nové produkty.

„Franchising je jedním z nástrojů prosazení se na trhu a zajištění samostatnosti,“ řekl prezident České asociace franchisingu Aleš T ulpa na semináři věnovaném problematice Jak financovat franchising a malé a střední podnikání. Seminář pořádala Česká asociace franchisingu na konci října a Profit byl mediálním partnerem této akce. Podle T ulpy jsou tři faktory, které významně ovlivňují rozvoj franchisingu v tuzemsku. Jedním je legislativa, druhým financování a posledním kvalita managementu. Vzhledem k tomu, že pro příjemce franchisy je typické, že to jsou drobní podnikatelé, mají přirozeně problémy při získávání finančních prostředků, které ke své činnosti nutně potřebují.

Franchisant musí mít peníze na investice

„Stává se poměrně často, že příjemce, který uvažuje o zakoupení licence, je schopen nabídnout své realizační zázemí, tedy prostory, lidské zdroje, znalost místního trhu. Nemá však sám dostatek vlastního kapitálu, který požaduje poskytovatel. Úplné samofinancování příjemce z vlastních zdrojů nebývá příliš běžné. A to ani v rozvinuté britské ekonomice, kde zhruba polovina nových příjemců potřebuje půjčit peníze. Nejčastějším zdrojem financí jsou pro ně banky,“ řekl člen správní rady České asociace franchisingu Jaroslav T amchyna. V ětšina poskytovatelů přitom vyžaduje, aby příjemce franchisy uhradil nejméně polovinu (zhruba 50 až 70 procent) vstupní investice z vlastních zdrojů a zbytek například bankovním úvěrem. Důvod je jednoduchý - příjemce je pak dostatečně zainteresován na společném podnikání. Potenciální příjemce má několik možností jak financovat nákup a provozování franchisy. Pokud je dostatečně kapitálově vybavený, může vše financovat sám. Další možností je, že získá k účasti na franchisovém podniku investory a vytvoří s nimi obchodní společnost. T řetí cestou je spojení s poskytovatelem franchisy a využití jeho finančních služeb. Často se pro snížení a časové rozložení vstupní kapitálové investice využívá finanční leasing. Dostatečně vybavené franchisové systémy mají pro zájemce některé leasingové programy. Čtvrtou možností jak opatřit potřebné prostředky je obrátit se na banku. A tady je třeba připomenout, že v tuzemsku není dosud žádná obchodní banka, která by se financování franchisingu systematicky věnovala.

Bankám chybějí informace

„Klient dnes neví, jak se má dívat na banku. Je to pro něho černá skříňka, kam dá informace a neví, co z ní vypadne. Lidé platí a nevědí za co,“ charakterizoval dnešní vztahy podnikatelů a bank ředitel segmentu malého a středního podnikání ČSOB Aleš Pospíšil. Upozornil také na vysoké nároky na dokumentaci u žádosti o úvěr. „Pokud podnikatel úvěr dostane, jásá. Ale jen do chvíle, než se podívá na podmínky zajištění úvěru,“ dodal Pospíšil. Banky však pouze reagují na tuzemskou realitu. Jak Pospíšil zdůraznil, zatímco Český statistický úřad eviduje zhruba 750 tisíc podnikatelských subjektů, finanční výsledky z nich publikuje deset až patnáct procent. Pro banky to znamená jedinou věc - nejsou informace. A v bankovnictví jde hlavně o dostupnost informací. Banky jsou také konzervativní a nehrnou se do toho, aby půjčovaly firmám s krátkou historií. Pokud jde o segment malého a středního podnikání, dochází tam k velkým změnám a pro peněžní ústavy je to oblast, která se ze všeho nejvíc podobá džungli. Navíc firmy přirozeně využívají možností daňové a účetní optimalizace, což znamená, že nejsou jasné jejich reálné náklady. Rozhodovat za těchto podmínek o poskytnutí úvěru je více než složité. „Banky nerozumějí podstatě malého a středního byznysu. Nechápou, že když má klient kontrakt, tak má vlastně zajištění úvěru,“ řekl Pospíšil. Franchising může znamenat významný posun ve vztazích bank a malých a středních podnikatelů. Vstup franchisora totiž znamená redistribuci rizika. Franchisor dává bance určitou záruku dostupnosti informací a lepší průhlednosti oproti zbytku trhu. Franchising je určitou garancí úspěchu, a tím i návratnosti úvěru. Znamená pro banku snížení rizika na únosnou míru. Bankou, která slibuje sice v blíže neurčené, ale prý nikoli vzdálené době produkt speciálně pro franchising, je Komerční banka. Její majitel - francouzská Société Générale - má ve franchisingu velmi silnou pozici. Je vedoucí bankou ve financování tohoto druhu podnikání ve Francii. K malým a středním podnikům přistupuje individuálně - rozlišuje živnostníky, malé firmy, zemědělce, franchising a podobně. Pro každého má speciální nabídku. T o se však tuzemského trhu zatím netýká. V Česku je podle odhadů Komerční banky zhruba 300 subjektů, které je možné považovat za franchisové, vstup do Evropské unie bude nepochybně na vývoj těchto konceptů působit. Proto Komerční banka připravuje podle náměstka generálního ředitele pro marketing a retail André Légera specifické nabídky, produkty a procesy pro podnikatele, který používají franchisingový typ podnikání.

S financemi může pomoci i franchisor

Jednotlivé franchisové projekty mají přirozeně různé nároky na financování - jednotlivé koncepty se také liší výší požadovaných investic. „Záleží také na tom, co sleduje franchisor. Jestli si pouze hradí náklady vlastní expanze, nebo má snahu získat kvalitní lidi, kteří budou schopni v příštích letech generovat očekávané zisky,“ konstatoval franchise manager firmy McDonald´s Stanislav Novotný. Problémy, s nimiž se tato firma v tuzemsku setkala, se dají charakterizovat jako nedostatek kapitálu potenciálního franchisanta. Dále nedostatek zkušeností a informací pro sestavení byznys plánu, který je nutný pro banky, které mají projekt úvěrovat. Je tu i jistá „psychologická“ bariéra českých franchisantů. V ětšinou to byli drobní podnikatelé, kteří dosud pracovali bez úvěru a najednou se bez půjčky několika milionů korun neobejdou. Další byla neznalost podpůrných programů malého a středního podnikání, které nabízí vláda například prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. A konečně neznalost řízení finančních toků firmy. Vzhledem k tomu, že koupě know-how a vybavení restaurace v tomto případu představuje investice převyšující 14 milionů korun, bez úvěrů to prostě nejde. Přitom minimální podíl vlastního kapitálu příjemce franchisy musí být zhruba 35 procent. Zbytek se financuje střednědobým bankovním úvěrem. V Česku se však nelze spoléhat na banky jako na financiéry. Proto McDonald´s nabídl svým franchisantům tříletý pronájem vybavení restaurací za poplatek, možnost investovat do know-how až po 36 měsících. Po třech letech si tedy franchisant koupí vybavení restaurace. Podpora, kterou dostal, se však odrazí v kupní ceně. Podnikatel má ale možnost akumulovat kapitál z provozu restaurace. Firma se však soustředí i na banky. T ýká se to například dojednání rámcových podmínek úvěrování či stanovení postupu před získáním úvěru. Na druhé straně může banka získat informace o franchisantovi od poskytovatele franchisy. „Od finančních institucí očekáváme pružný přístup, přizpůsobivost jejich produktů, určité prémie za omezení rizikovosti v podobě výhodnějších sazeb pro naše franchisanty a odpovídající škálu produktů,“ uvedl Novotný. Odklady splátek, stejně jako zaplacení poplatku za know-how, pronájem vybavení, to jsou nejčastější cesty, jimiž pomáhají franchisoři svým tuzemským franchisantům. Jinak by zřejmě možnost vybudovat kvalitní sítě s kvalitními lidmi byla významně omezená.

Franchising je poměrně bezpečné podnikání

„Franchising dává malým nebo novým firmám zapojením v řetězci možnost získat podobné konkurenční výhody, jako mají silné, velké a zavedené firmy. Zapojením ve franchisovém systému příjemce získává právo užívat ochrannou známku nebo obchodní jméno a jednotným vystupováním využívat společné image velké a zavedené firmy a její tržní pozice,“ uvedl T amchyna. Jako člen určité sítě může pak podnikatel uplatnit vůči dodavatelům při nákupu surovin, zařízení a služeb výhodnější vyjednávací pozici velké firmy a získat přirozeně výhodnější nákupní ceny a podmínky. Franchising má v sobě zabudovány principy, které přispívají ke stabilizaci podnikání a tím omezují rizika všech zúčastněných. Patří k nim například fakt, že poskytovatel franchisy distribuuje produkt či službu s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. Jsou to originální produkty a jsou žádané na trhu. Franchisa je prokazatelně úspěšná a poskytovatelem odzkoušená v pilotních projektech. Franchisor vypracuje strategii prosazení a udržení produktu či služby na trhu, samozřejmě včetně inovační strategie. Dále monitoruje trh a výkon své distribuční sítě. Letošní průzkum zveřejněný v ročence, kterou vydává Britská franchisová asociace za podpory National W estminster Bank, uvádí, že 93 procent příjemců franchisové licence je ziskových. Evropská franchisová federace uvedla analýzu týkající se malých německých firem, které do pěti let své podnikatelské existence zanikly kvůli insolvenci. Zjistilo se, že franchisových firem je mezi nimi minimum - jen osm procent. Podobný poměr uvádějí u firem zaniklých do pěti let pro insolvenci i ve Spojených státech - 88 procent nefranchisových a dvanáct procent franchisových. Franchising se tak jeví jako bezpečnější forma podnikání než nefranchisové aktivity.

Výklad pojmů

Franchising - marketingový systém distribuce zboží založený na spolupráci mezi právně a finančně samostatnými a nezávislými stranami - franchisorem a franchisanty. Licence, koncese.

Franchisor - poskytovatel licence.

Franchisant - příjemce licence.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Vyšel Vivaldi 1.13. Vylepšuje stahování a práci desítkami listů
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Messenger už nebude tak brutálně masakrovat fotky. Novým limitem je 4k
4K, HDR a 5× větší úhlopříčka, než má vaše televize. Nový projektor od BenQ stojí jen 40 000 Kč
Panelové prostředí pro aplikace ve Windows žije. Možná si ho brzy osaháme
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít