Jak se obchoduje ve střední Evropě: Česko vyváží více strojů a dopravních zařízení - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jak se obchoduje ve střední Evropě: Česko vyváží více strojů a dopravních zařízení

, Jiří Dorňák, Export a podnikání,
Jak se obchoduje ve střední Evropě: Česko vyváží více strojů a dopravních zařízení
Zdroj: Michael Tomeš/Euro

Vývoz do sousedních zemí prošel od revoluce pozitivní změnou. Výrazně přibylo exportovaných strojů, Česko naopak méně vyváží surové materiály.

Základní komoditní struktura vývozu Česka do sousedních států prošla za uplynulých dvacet let určitými změnami. V zásadě u všech států zesílila role vývozu strojů a dopravních zařízení. Toto posílení souvisí se snížením podílu zbožové třídy 6, tedy tržních výrobků tříděných hlavně podle druhu materiálu.

Změna je to určitě pozitivní vzhledem k tomu, že došlo k poklesu vývozu železa a oceli. Za pozornost stojí snížení exportu chemikálií do Polska a na Slovensko, dále snížení podílu minerálních paliv v případě Polska a naopak zvýšení v případě Slovenska. Velmi pozitivní je snížení vývozu surových materiálů do Rakouska, což je především dřevní hmota.

Komoditní struktura dovozu prodělala také změny ve zbožové skupině 7, a to zejména zvýšením podílu dovozu strojů a zařízení z Polska a Slovenska, což nemá jinou příčinu než subdodávky automobilového průmyslu. Výrazné je navýšení dovozu průmyslového spotřebního zboží z Rakouska. U zbožové třídy 6 došlo ke snížení u všech států, i když v případě Rakouska k méně výraznému. Ve vztahu k Slovensku se snížil dovoz chemikálií. Redukci dovozu minerálních paliv z Polska lze považovat za výraznou. Je zajímavé, že podíl dovozu potravin od severního souseda byl loni nižší než před dvaceti lety.

Změny zbožové struktury českého obchodu, zejména vývozu, lze charakterizovat jako pozitivní. Na druhé straně zejména vývoz do Německa vyvolává mezi odborníky řadu otazníků, a to hlavně v souvislosti s rolí podnikatelských subjektů tohoto státu jako prostředníků či zprostředkovatelů vývozu českých exportérů do třetích zemí a rovněž tak v souvislosti s diverzifikací vývozu mimo země EU, kde vývoz do Německa hraje primární roli.

 Slovenská ekonomika loni vzrostla o víc než čtyři procenta, klíčovým odvětvím je stejně jako v případě Česka výroba aut

Autor je vedoucím oddělení Odboru zahraničně ekonomických politik I Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PDF verze letního dvojčísla magazínu Export a podnikání ke stažení
 Titulka Export a podnikání 7,8/19

Ohodnoťte tento článek
Diskuze