Jak se dostat k Prosperitě?

18. října 2004, 00:00 - admin
18. října 2004, 00:00

FONDY EVROPSKÉ UNIE Dotační program Prosperita podporuje například zakládání a provoz vědeckotechnických parků či podnikatelských inkubátorů. Cílem jsou investice do inovací a do vývoje nových produktů, služeb nebo technologií.

FONDY EVROPSKÉ UNIE Dotační program Prosperita podporuje například zakládání a provoz vědeckotechnických parků či podnikatelských inkubátorů. Cílem jsou investice do inovací a do vývoje nových produktů, služeb nebo technologií. Mezi příčiny pomalého rozvoje české ekonomiky patří její nízký inovační potenciál. V České republice se totiž stále nedaří nastavit takové podmínky pro výzkum a vývoj, které by motivovaly podnikatelské inepodnikatelské subjekty investovat do inovačních aktivit a vývoje nových produktů, služeb nebo technologií. Také vzájemná spolupráce vědeckovýzkumných institucí, vysokých škol a podniků zaostává za standardem běžným ve vyspělých zemích. Změna této situace je cílem programu Prosperita, který je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Žádosti o poskytnutí podpory přijímají kontinuálně regionální kanceláře CzechInvestu. Uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do září 2008. FORMA A VÝŠE PODPORY Program podporuje infrastrukturu pro průmyslový vývoj, například zakládání a provoz vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů pro vznik a rozvoj malých a středních firem inovačního charakteru a vznik center pro transfer technologií. Podpora může být udělena ve formě dotace na uznatelné náklady až do výše 75 % uznatelných nákladů projektu. Minimální výše podpory pro projekty obsahující stavební práce je tři miliony korun, maximální 150 milionů korun. Pro projekty neobsahující stavební práce je minimální výše podpory stanovena na 500 tisíc korun, maximální na 30 milionů korun. Konkrétně je podpora poskytována zejména na * přípravné a projekční práce súzkou návazností na projekt * pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku * rekonstrukci stávajících budov * pořízení a opravy strojů a zařízení, * pořízení a technické zhodnocení informačních a komunikačních technologií * zajištění výhodných podmínek při nájmu výzkumných, výrobních a kancelářských prostor * poskytování cenově zvýhodněných poradenských a jiných služeb v rámci činnosti vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů malým a středním podnikům inovačního charakteru * zajištění činnosti vědeckotechnických parků, inkubátorů pro firmy inovačního charakteru, pracovišť zajišťujících transfer technologií a činnost národních sítí. PŘÍJEMCE PODPORY Program je určen pro právnické osoby, které prokáží spolupráci s konkrétní institucí terciárního vzdělávání, výzkumným ústavem apod. Dále se může jednato orgán samosprávy (obce, svazky obcí, kraje), instituci terciárního vzdělávání, výzkumný ústav, respektive samostatnou právnickou osobou zřízenou některým z těchto subjektů. ZÁKLADNÍ POJMY PROGRAMU * Podnikatelský inkubátor = prostředí (budova, malá zóna) převážně pro začínající inovativní firmy. Za předem stanovených podmínek mohou tyto firmy využít zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru. Podrobně jsme se podnikatelským inkubátorům věnovali v Profitu č. 30/2004. * Vědeckotechnický park = subjekt orientovaný na oblast vědy, technologií, inovačního podnikání a odborného vzdělávání. Funguje v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy. Má dvě základní funkce: inovační a inkubační. Centrum pro transfer technologií = subjekt, který ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami napomáhá transferu technologií, a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zajišťuje také potřebné zdroje pro realizaci technologického transferu. Současně poskytuje odborné poradenství, včetně oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Inovační firmy = zpravidla malé a střední podniky, jejichž hlavním předmětem podnikání je realizace inovačního projektu - tj. zavedení nového výrobku, technologie či služby na trh. ČASTÉ OTÁZKY Kdo může zakládat vědeckotechnický park nebo centrum pro transfer technologií?

Může to být skutečně téměř jakýkoli finančně zdatný podnik? Ano. Základní podmínka je jen jedna - právnická osoba, která má ve svých stanovách explicitně stanoveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu. Tato právnická osoba samozřejmě musí splnit další podmínky - spolupráce s vysokou školou nebo výzkumnou organizací, provozovat vědeckotechnický park atd. Pak je také důležité konfrontovat zakladatele - žadatele a celý projekt s kritérii hodnocení, aby získal dostatek bodů, tj. například aby měl dostatek zkušeností s podobnými projekty. Jak dlouhá musí být historie spolupráce podniků s vysokou školou či výzkumným ústavem? Je třeba prokázat „kvalitu“ spolupráce. Spolupráce tedy může být i nová, ale musí být dobře popsána a zakotvena v dohodě, deklaraci apod. Je možné do uznatelných nákladů zahrnout náklady na školení zaměstnanců?**

Školení zaměstnanců není v programu Prosperita uznatelným nákladem, nelze na něj získat dotaci. Přesto by ale tyto náklady měly být v rozpočtu projektu uvedeny, a to pod položkou neuznatelné náklady.

Stranu připravuje Agentura pro podporu podnikání a investic

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
Retro: Ford Mustang přežil i zlé časy. A dnes je to úplný…
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC ztrácí. ABT má řešení
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít