Jak podat žádost o podporu projektu z fondů EU

06. ledna 2003, 00:00 - Michaela Klečková, mkleckova@yahoo.com
06. ledna 2003, 00:00

V rámci předvstupní pomoci Česku rozdělí Evropská unie každoročně miliardy korun Přípravě kandidátských zemí na vstup do Evropské unie mají napomoci speciální předvstupní nástroje. Konkrétně se jedná o program Phare, roku 2000 přibyla ISPA a nejnověji také program SAPARD.

V rámci předvstupní pomoci Česku rozdělí Evropská unie každoročně miliardy korun

Přípravě kandidátských zemí na vstup do Evropské unie mají napomoci speciální předvstupní nástroje. Konkrétně se jedná o program Phare, roku 2000 přibyla ISPA a nejnověji také program SAPARD. Ročně rozdělí EU mezi kandidátské země tři miliardy eur. Schvalování projektů, kterým bude poskytnut grant, však podléhá přísným pravidlům.

Již v zakládajících smlouvách Evropského společenství z roku 1957 si jeho členové stanovili jako jeden z cílů vyvážený hospodářský rozvoj celého uskupení. Snaží se ho dosáhnout takzvanou regionální a strukturální politikou (RSP). Ta má zajistit zmenšování sociálních a hospodářských rozdílů mezi regiony a zeměmi EU. Dnes patří tato politika k nejvýznamnějším v rámci Unie. Tomu odpovídá i její podíl na společném rozpočtu - tvoří přibližně třetinu veškerých výdajů. Nástroji, přes něž „teče“ pomoc EU, jsou zejména strukturální fondy a fond kohezní (neboli Fond soudržnosti). Prostředky z fondů ovšem mohou čerpat pouze členské státy EU. Pro kandidátské země proto existuje tzv. předvstupní pomoc. Jde o programy ISPA (podporující projekty z oblasti dopravy a životního prostředí), SAPARD (zemědělství) a Phare, které mají spolufinancovat projekty zaměřené na přípravu na členství. Tyto předvstupní programy mají připravit kandidáty na politiku hospodářské a sociální soudržnosti, a tedy i na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a kohezního fondu. Předkladatelé předvstupních projektů se učí chystat své žádosti o podporu už podle pravidel EU, jaká budou platit i pro tyto fondy.

SAPARD na pomoc zemědělcům a venkovu

Pro podnikatele a nestátní firmy je nejzajímavější program SAPARD, tedy speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova. Česká republika má k dispozici ročně přibližně 22 miliony eur. Společně s národními veřejnými zdroji přesáhne podpora v rámci tohoto programu miliardu korun ročně a má směřovat ze dvou třetin do zemědělství a z jedné třetiny do rozvoje venkova. O finanční podporu z programu SAPARD může žádat každá fyzická či právnická osoba se státní účastí maximálně 25 procent. Zatímco projekt obce může obdržet až stoprocentní dotaci (75 % z EU, zbytek z národních zdrojů), podnikatelské projekty mají šanci získat jen podporu ve výši 50 % přijatelných nákladů. Předkladatel projektu musí prokázat, že má zajištěno jeho spolufinancování. Na podzim ale proběhlo zvláštní, povodňové kolo přijímání přihlášek do výběrového řízení na projekty, které od SAPARDu dostanou vyšší, 75% dotaci. Projekty, na které lze získat finanční pomoc, mohou být zaměřeny na investice do zemědělského majetku (např. stavební úpravy či zavádění nových technologií), na modernizaci zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu, zlepšení struktur pro kontrolu kvality potravin, melioraci a pozemkové úpravy nebo na úpravy nutné k dodržování ekologických standardů. Nevýhodou programu SAPARD je jeho poměrně zdlouhavé výběrové řízení, ale hlavně to, že finanční prostředky poskytne úspěšným žadatelům až po realizaci projektu. Kromě prokázání tzv. finančního zdraví žadatele, tedy ekonomické situace podniku, je proto nutné zajistit si finanční prostředky na realizaci, většinou ve formě úvěru. Snáze získávají dotaci projekty do pěti milionů korun, žadatelé o vyšší příspěvky musí vypracovat studii proveditelnosti. Česká pobočka agentury SAPARD také doporučuje žadatelům dodat k žádosti i nepovinné přílohy, jejich projekt tak bude mít větší šanci na přijetí.

Phare slouží i podnikatelům

Nejstarším nástrojem finanční podpory zemí Evropského společenství pro země střední a východní Evropy po pádu totalitních režimů na konci 80. let byl program Phare, který trvá dodnes. Peníze z něj jsou určeny zejména pro realizaci nové legislativy podle evropských standardů. Týká se například podpory institucí a administrativy spojené s implementací zákonů, prostředků do ochrany životního prostředí apod. Součástí Phare jsou však také projekty investiční podpory na infrastrukturu a podporu podnikání ve třech cílových regionech: Ostravsko, Severozápad a Střední Morava. V rámci tohoto programu lze získat grant na výstavbu a rekonstrukci přístupových cest k podnikatelským zařízením, rozvoj sítí technické infrastruktury (kanalizace, plyn, elektřina), na úpravu pozemků pro komerční využití nebo na obnovu a rekonstrukci podnikatelských zařízení a budov pro podnikání. Podnikatelé však nemohou o grant žádat přímo, ale přes příslušnou obec. Program ISPA je určen na projekty v oblasti dopravní infrastruktury a ochrany a tvorby životního prostředí. O podporu v rámci ISPA však mohou žádat pouze obce, sdružení obcí, obchodní společnosti, v nichž mají obce či stát nadpoloviční majetkovou účast, státní podniky a orgány státní správy.

Na co lze získat dotaci z programu SAPARD

1. INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉHO MAJETKU stavební úpravy pro ustájení skotu a prasat, rekonstrukce hospodářských budov, zavádění nových technologií, výstavba jímek a hnojišť apod.

2. ZLEPŠOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ A MARKETINGU ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ -modernizace zpracování mléka, masa a ryb, podpora tradičních výrobních postupů, úpravy nutné pro dodržení ekologických standardů, nákup mrazicích zařízení apod.

3. ZLEPŠENÍ STRUKTUR PRO KONTROLU KVALITY nákup přístrojů pro sledování jakosti zemědělských produktů, nákup potřebného hardwaru a softwaru, náklady na zlepšování hygieny provozu apod.

4. MELIORACE A POZEMKOVÉ ÚPRAVY stavební práce, nákup stavebního materiálu apod.

Osm kroků k dosažení finačních prostředků z programu SAPARD:

1. Definujte si, zda můžete o pomoc z programu SAPARD zažádat. Splňujete všechny podmínky stanované pro účast v programu včetně posouzení finančního zdraví podniku?

2. Napište projekt, opatřte projektovou dokumentaci, obstarejte povinné i nepovinné přílohy (převážně vyjádření odborných úřadů).

3. Sežeňte údaje o ekonomice podniku, popř. udělejte studii proveditelnosti projektu. Projekty nad pět milionů korun přijatelných výdajů musí mít vypracovanou studii proveditelnosti povinně a každý projekt musí obsahovat důležité údaje o ekonomice podniku, z nichž se čerpají podklady při stanovování finančního zdraví žadatele.

4. Zajistěte si potřebné finanční prostředky Finanční podporu může agentura proplatit až po realizaci projektu nebo jeho funkční části, je-li projekt víceetapový. Nutné je také mít samostatné bankovní konto zřízené jen pro účely investice, která je předmětem projektu.

5. V yplňte žádost o podporu z programu. Získáte ji na územně příslušné zemědělské agentuře ministerstva zemědělství nebo na regionálním pracovišti Agentury SAPARD.

6. Podejte žádost s projektem a všemi požadovanými přílohami. Podává se v období vyhlášeného termínu přijímání žádostí na příslušném regionálním pracovišti Agentury SAPARD. Nepodceňujte přitom nepovinné přílohy a snažte se jich dodat co nejvíce. S podáním žádosti nečekejte až na poslední chvíli! Kdo dřív přijde, bude mít delší čas na to, aby mohl popřípadě svou žádost ještě o nějaký podklad doplnit.

7. Podepište smlouvu a vyhlašte výběrové řízení na dodavatele. Jakmile váš projekt projde administrativním procesem a bude schválen, budete vyzváni k podpisu smlouvy s Agenturou SAPARD. Až od této chvíle můžete začít realizovat projekt. Důležité je neopomenout, že dodavatele technologií i práce je nutné určit výběrovým řízením, které musí proběhnout podle pravidel Evropské unie.

8. Požádejte o vyplacení podpory z programu SAPARD. Jakmile projekt (nebo jeho funkční část) zrealizujete, zažádejte o proplacení faktur, a tím o převedení příslušné finanční částky až do výše poloviny přijatelných výdajů na váš účet.

Veškeré další podrobné informace, jak máte postupovat, abyste na nic nezapomněli a splnili jste vše potřebné k úspěšné realizaci projektu, najdete v informačních materiálech Agentury SAPARD nebo na jejích webových stránkách (www.sapard.cz).

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
Retro: Ford Mustang přežil i zlé časy. A dnes je to úplný…
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC ztrácí. ABT má řešení
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít