JAK NA ÚZEMNÍ ROZVOJ - Euro.cz

Přihlášení

JAK NA ÚZEMNÍ ROZVOJ

, Ondřej Hergesell,
JAK NA ÚZEMNÍ ROZVOJ
Zdroj: Euro.cz

Posuzování urbanistických investic

Propočet efektivnosti zamýšlených developerských investic a posouzení cen pozemků nejen v komerční sféře, ale i v sektoru obcí a neziskových organizací. Právě těmto tématům je věnována publikace s názvem Jak na územní rozvoj autorů Karla Maiera a Jiřího Čtyřokého. Práce má za úkol srozumitelnou formou vysvětlit základní ekonomické vztahy na trhu nemovitostí, popsat chování jednotlivých aktérů při hospodářském plánování územního rozvoje a posuzování těchto investic. Kniha je určena především pracovníkům realitních kanceláří, zaměstnancům veřejné správy a developerským firmám.
Úvod knihy je věnován běžným ekonomickým teoriím v souvislosti s urbanistickým a územním plánováním měst a regionů. Další část publikace popisuje trh nemovitostí, přičemž autoři se především zaměřili na způsoby oceňování budov i pozemků a zvláštnosti, které se v tomto segmentu objevují. Následná část knihy se zabývá ekonomikou využití nemovitosti včetně investice a její návratnosti. Závěr práce je věnován deformaci trhu vlivem vnějších zásahů (především regulačních opatření), posuzování prospěšnosti veřejných neziskových investic a projektům rozvojových agentur. Kniha je doplněna několika praktickými příklady výpočtů včetně názorných tabulek a grafů.

Maier, Karel – Čtyřoký, Jiří: Ekonomika územního rozvoje. Grada Publishing. Praha, 2000. 144 stran.

Diskuze