Jak na daně z příjmů za rok 2011

14. března 2012, 05:59 - Věra Tůmová
14. března 2012, 05:59

Podávat daňové přiznání nemusí být noční můra. Dobrou pomocí jsou elektronické formuláře. Ty za vás obvykle daň i spočítají. Musíte si jen ohlídat, abyste k formuláři nahráli odpovídající přílohy ve správném formátu, a data, do kdy je třeba daňové přiznání a přehledy odevzdat, a zaplatili případné nedoplatky.

 

 Foto: Profimedia.cz

Pokud jste zaměstnanec jen jedné firmy či organizace a využíváte výhody vlastní firemní účtárny, máte každý rok v březnu klid v duši. Veškerou práci s daňovým přiznáním za vás totiž může udělat účetní. Stačí jen, abyste včas (nejlépe začátkem roku, nejpozději pak do 15. února) podepsali, že chcete, aby daně za vás vyúčtovávala mzdová účtárna, a donesli jí i všechny odpovídající dokumenty pro daňové odpočty.

Co musíte zdanit jako daň z příjmů

Předmětem daně z příjmů fyzických osob upraveným v § 3 zákona o daních z příjmů jsou:

• příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky,

• příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti,

• příjmy z kapitálového majetku,

• příjmy z pronájmu,

• ostatní příjmy.

Příjmem se rovněž rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

Zdroj: Česká daňová správa

Kdy letos přiznání odevzdat?

Pokud jste účtárnu o zpracování vašich údajů nepožádali, musíte si daňové přiznání zpracovat stejně jako ostatní daňoví poplatníci. Všichni, kdo si vypracovávají daňové přiznání sami, jej pak musí stihnout vyplnit a doručit na příslušný finanční úřad do konce března, respektive letos je toto datum posunuto na pondělí 2. dubna. Do tohoto dne musí na účet finančního úřadu dorazit i zaplacená daň, kterou jste si vypočetli. Následně musíte odevzdat i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Měli byste ale vědět, že jakmile podáte daňové přiznání, musíte pak do osmi dnů zaplatit i zdravotní pojištění. Díky Velikonočním svátkům máte o jeden den více a musíte to tak letos stihnout do úterý 10. dubna.

Stresům na konci března se můžete vyhnout tím, že si na vyúčtování najmete daňového poradce, který vše udělá za vás a ještě za své výpočty ponese odpovědnost. Pokud se pro jeho služby rozhodnete, nezapomeňte o tom ale uvědomit správce daně, tedy váš finanční úřad. V případě, že byste tak neučinili, začala by se vám totiž následně počítat sankce za každý den prodlení. Abyste se tomu vyhnuli, doručte na finanční úřad do 2. dubna plnou moc daňovému poradci. Do posledního dubnového dne pak takovouto plnou moc musí dostat také zdravotní pojišťovna a Česká správa sociálního zabezpečení. Zásadním termínem pro ty, kteří využívají služeb daňového poradce, je pak datum 2. července 2012, do kdy nejpozději je třeba odevzdat formuláře.

Kdo musí letos určitě přiznání podat?

Povinnost podat daňové přiznání se vztahuje na zaměstnance, kteří mají příjmy z více zaměstnání najednou. Jestliže tedy pracujete současně pro dva a více zaměstnavatelů, ověřte si pro jistotu, jak vám danili příjem. Daňové přiznání musíte totiž podat v případě, že vám jeden či více z nich příjem nezdaňovali srážkovou daní.

Jak správně zaplatit daně z příjmů

Vypočítanou daň můžete finančnímu úřadu zaplatit následujícími způsoby:

• přímo na pokladně vašeho finančního úřadu,

• bankovním převodem na účet příslušného finančního úřadu. Abyste stihli daň zaplatit včas, peníze odešlete z účtu raději dva, lépe tři pracovní dny před termínem splatnosti. Záleží totiž na tom, kdy příkaz k úhradě ze svého účtu během dne podáte,

• poukázkou typu A na poště (původní daňové složenky, které byly bezplatné, jsou už zrušeny).

Také ten, kdo si podnikáním vydělal loni více než 15 tisíc korun, musí podat daňové přiznání. Důležité je, zda se jednalo o pravidelnou činnost, či jednorázový přivýdělek.

Jestliže jste si tak ke své výplatě přivydělali například jako hosteska na filmovém festivalu celkem do šesti tisíc korun, daňové přiznání podávat vůbec nemusíte. Pokud ovšem prodáváte každý měsíc třeba speciální potravinové doplňky či kosmetické přípravky a jde o pravidelnou činnost, která vám přinese více než 10 tisíc korun, daňové přiznání podat musíte.

Ten, kdo si loni přivydělal sumu do 20 tisíc korun, ale jednorázově (například zpracováním projektu, anketou, vkládáním dat do počítače či třeba úpravou webu), musí také podávat daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že se ale jednalo o příležitostný příjem, do 20 tisíc korun ho danit nemusí. Je ovšem třeba, aby bylo zřejmé, že se nejednalo o pravidelný přivýdělek (zpracování více projektů či anket atd.).

Další skupinou lidí, kteří musí podávat daňové přiznání, jsou zaměstnanci, kteří sice pracují jen pro jednoho zaměstnavatele, ale mají ještě další příjmy (například z pronájmu bytu či z podnikání), jimiž si přivydělali více než šest tisíc korun.

Povinnost podat daňové přiznání musí nakonec ale i podnikatelé, kteří vykazují za rok 2011 ztrátu z podnikání.

Kdo zapomněl nebo nechtěl z různých důvodů firemní mzdové účtárně donést veškerá potvrzení kvůli daňovým odečtům, nemusí se podle odborníků obávat, že by kvůli tomu platil třeba pokutu. Stačí, aby požádal účetního o potvrzení o provedeném ročním zúčtování (daňových záloh i příjmů), a může si daňové přiznání propočítat a podat sám v termínu, tedy do 2. dubna.

Vedle uvedených skupin daňových poplatníků musí podat daňové přiznání například také ti, kdo loni předčasně zrušili životní pojistku, díky které si dříve uplatňovali zaplacené pojistné v daňovém přiznání a snižovali si tím daňový základ. Takovéto daňové úlevy je totiž třeba zpětně dodanit.

V neposlední řadě se nyní daní i autorské honoráře. Do daňového přiznání je ale musíte uvést jen v případě, že jste od jednoho vydavatele (plátce) dostali v jednom měsíci honoráře v celkové sumě vyšší než sedm tisíc korun. Pokud byl honorář nižší, byl ale vydavatel povinen ho zdanit takzvanou srážkovou daní, která činí 15 procent. Takový honorář pak už do daňového přiznání neuvádíte.

Kdo přiznání podávat nemusí?

Jestliže jste loni neměli žádné příjmy nebo měli jen ty, které jsou od daně osvobozeny, nemusíte podávat daňové přiznání. Stejně tak se nemusíte stresovat vyplňováním daňových formulářů, pokud jste v roce 2011 měli jen příjmy, které byly zdaňované takzvanou srážkovou daní. To se týká například úročení spořicích a termínovaných účtů nebo jiných bankovních vkladů, dividend či podílů na zisku.

Které příjmy jsou od daně osvobozeny?

Některé příjmy jsou od daně osvobozeny nebo se z nich vůbec daň neplatí. Jejich kompletní přehled naleznete v paragrafu 4 zákona o daních z příjmů. Mezi takovéto typické příjmy náleží například důchody (do 288 tisíc korun ročně), výživné, stipendia, pojistná plnění, a především pak veškeré sociální dávky, rodičovský příspěvek nebo nemocenská.

Jestliže si ovšem k důchodu slušně přivyděláváte nebo podnikáte a máte ročně příjmy nad 840 tisíc korun (tedy zhruba 70 tisíc korun měsíčně), počítejte s tím, že vedle těchto příjmů budete zdaňovat i svůj důchod.

Daň nemusíte platit rovněž za nemovitost, ve které jste minimálně dva roky před prodejem bydleli nebo ji pět let vlastnili. A prozatím se nedaní ani výhra v loterii povolené státem (neveřejné loterie se daní) ani zisk z prodeje cenných papírů, pokud jste je prodali po více než šesti měsících od data nákupu. Jestliže jste vlastnili více než rok automobil a loni jste jej prodali, je také tento příjem osvobozen od daně.

 

Doklady, které byste si před vyplňováním přiznání měli zkontrolovat:

• souhrn příjmů od všech zaměstnavatelů,

• potvrzení o pojistném, které jste zaplatili na penzijní připojištění (započítáte si ale jen to, co jste zaplatili nad šest tisíc korun za příslušný rok),

• potvrzení o pojistném, které jste zaplatili na životní pojištění (pozor – pokud máte jen rizikovou životní pojistku, nemůžete si odečíst nic, protože vaše pojistka nesplňuje zákonné podmínky pro odečet z daní),

• přehled úroků, které jste zaplatili z úvěrů na vlastní bydlení (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření),

• potvrzení o darech, které jste loni poskytli (neziskovým organizacím atd.),

• potvrzení o bezplatném dárcovství krve či krevních derivátů,

• potvrzení o příspěvcích odborům,

• doklad o zkoušce.

Jak si daň snížit?

Daň z příjmů můžete snížit dvěma způsoby. Buď prostřednictvím šestice položek, které si odečtete od daňového základu, nebo přes daňové slevy, jež se odčítají přímo od vypočtené daně. Pro to, abyste si mohli o něco snížit daňový základ, stačí, abyste loni darovali bezplatně krev či dali příspěvek na charitu, platili si životní pojištění nebo penzijní připojištění nad určitou sumu či odborové příspěvky.

Bezplatní dárci krve či krevních derivátů si mohou za každý loňský odběr odečíst dva tisíce korun (váš výsledný zisk je pak 300 korun). Za dary na charitu, vědu, výzkum či kulturní nebo sportovní účely si můžete odečíst sumu až do výše 10 procent daňového základu. Z každé takto vloni darované tisícikoruny ušetříte 150 korun.

Pokud si spoříte na stáří v penzijním fondu a máte smlouvu minimálně na pět let a do 60 let vašeho věku, můžete si z daňového základu odečíst až 12 tisíc korun. Tolik si odečtete ale jedině tehdy, když si ročně na penzijní připojištění uložíte 18 tisíc korun. Kdo si ukládá jen průměrnou pětisetkorunovou úložku, za penzijní připojištění si neodečítá nic.

Za platby na životní pojištění (při splnění několika základních podmínek) si můžete odečíst také až 12 tisíc korun ročně. Musí se ale jednat o spoření na stáří (investiční, kapitálové či jednorázové pojistky) sjednané na minimálně pět let a do 60 let věku.

Dále musíte splnit i minimální pojistnou částku (na 40, respektive 70 tisíc korun dle délky smlouvy). Sumu placenou na úrazové připojištění nebo na pojištění dětí v rámci vaší životní pojistky z daní však odečítat nemůžete.

Odečítat od daňového základu ovšem můžete částku, kterou jste sami vynaložili na odbornou zkoušku. Musíte se ale jednat o rozšiřování vzdělání jen v oboru, který souvisí s vaším podnikáním nebo povoláním. Nejčastěji se takto uplatňují mezinárodní jazykové zkoušky.

Odboráři si mohou až do výše 1,5 procenta zdanitelných příjmů (nebo do tří tisíc korun) odečíst také příspěvky, které loni zaplatili své odborové organizaci.

Nejdůležitější termíny

Vzhledem k tomu, že 1. 4., respektive 1. 7. 2012 je vždy neděle, je podle § 33 odst. 4, daňového řádu, posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání 2. 4., respektive 2. 7. 2012.

28. 3. poslední den na odeslání peněz na zaplacení daně bankovním převodem z účtu

2. 4. poslední den k podání daňového přiznání a zaplacení daně pro ty, kteří přiznání podávají sami

10. 4. pokud nesplníte své daňové povinnosti, bude se vám od tohoto dne počítat sankce (minimálně 500 Kč)

2. 5. pro podnikatele a umělce – poslední den k odevzdání přehledu pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

10. 5. poslední den k zaplacení nedoplatku pro ČSSZ

2. 7. poslední den k odevzdání daňového přiznání pro ty, kdo využívají služeb daňového poradce

10. 7. poslední den bez sankce k podání daňového přiznání a zaplacení daně pro ty, kdo využívají daňového poradce

Zdroj: Česká daňová správa

Nejvíce si však daňový základ „srazíte“, pokud jste investovali do vlastního bydlení a splácíte kvůli tomu úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéku. Od daňového základu si takto můžete odečíst zatím stále až 300 tisíc korun, které jste za zdaňované období zaplatili na úrocích. Pokud máte tak vysokou hypotéku, že využijete tuto horní hranici, ušetříte tím až 45 tisíc korun. Celé úroky si buďto může započítat jen jeden ze spoluvlastníků, nebo každý uvede do daňového přiznání jednu polovinu (v případě manželů či registrovaných partnerů), nebo se suma zaplacených úroků rozdělí rovným dílem mezi všechny spoluvlastníky. Snížení daňového základu o úroky z úvěru na bydlení se ale nevztahuje na případy, kdy jste si na úvěr pořídili byt či dům, který pronajímáte, ani na chalupu, která je zkolaudovaná jako rekreační objekt.

K daňovým slevám, o které si můžete přímo snížit již vypočtenou daň z příjmů, náleží sleva na každého daňového poplatníka (23 640 Kč), na manželku/manžela (24 840 Kč, pokud příjmy jednoho z manželů byly nižší než 68 tisíc Kč), na studenta (do 26, respektive 28 let soustavně připravujícího se na budoucí povolání, 4 020 Kč), na zdravotně postižené (dle typu postižení 2 520 – 16 140 Kč), na dítě (11 604 Kč) a daňový bonus. Ten můžete uplatnit, když jste si loni vydělali alespoň 48 tisíc korun a díky slevě na dítě jste se dostali do záporných čísel.

Pro snížení daňového základu prostřednictvím odečitatelných položek si nezapomeňte od všech institucí včas zajistit všechna potřebná potvrzení. Jinak si nebudete moci za tyto položky odečíst nic.

Daňové přiznání pro ty, kdo podnikají

Daňové přiznání musí podávat i většina podnikatelů či OSVČ. Podle daňových specialistů se dá přiznání vyhnout, když jste loni jako OSVČ bez dalších příjmů nevykonávali žádnou další činnost, nebo pokud jste v roce 2011 měli zisk maximálně do 15 tisíc korun ročně (hrubý příjem).

Pro vybrané typy podnikání jako OSVČ existují až tři varianty, jak příjmy zdaňovat. Mohou využívat stanovené paušální daně (tu určuje na žádost OSVČ dopředu správce daně), nebo si uplatnit skutečné daňové výdaje. Kvůli tomu je ale třeba vést daňovou evidenci nebo účetnictví.

Kdo se tímto nechce zabývat nebo má jen minimální náklady, může se rozhodnout pro uplatňování takzvaných daňových paušálů (od 30 do 80 procent z příjmů, dle typu podnikání), kterými si sníží daňový základ. Největší paušální odpočet 80 procent si pak mohou uplatnit podnikatelé v zemědělství a vodohospodářské či lesnické výrobě. Příjmy ze všech živností kromě řemeslných mají nyní sazbu 60 procent a ostatní svobodná povolání mohou uplatňovat 40 procent. Na lidi, kteří mají příjmy z pronájmu, se vztahuje paušální odpočet jen do výše 30 procent.

Jak se liší letošní výpočet daně

Oproti loňskému roku se toho ve výpočtu daně z příjmů příliš nezměnilo. Patrně největší změnou je povodňová daň, která se projeví v základní slevě na daňového poplatníka. Ta je nyní o 1 200 korun nižší než v předchozím roce. U letošních příjmů, které budete započítávat v daňovém přiznání za rok 2012, se povodňová daň odečítat už nebude.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Už jste požádali finanční úřad o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?
Známé tváře a volby. Které osobnosti podporují SPD, TOPku, či Piráty?
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Auta
Kam se poděl Natural 95 a běžná nafta? Nikam, teď se značí…
Kolik může stát Škoda Karoq „v plné palbě“? Klidně přes milion
Jaguar zvažuje nástupce modelu XK. Použil by upravenou platformu z F-Typu
Volkswagen chce závodit s elektrickým prototypem. Zřejmě zkusí Pikes Peak
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř Mercedesu třídy S
Technologie
Právě vyšlo Ubuntu 17.10. Populární linuxová distribuce má několik klíčových novinek
Fotografové zapláčou. Adobe ukončí Lightroom 6, budoucnost je v přeplatném
Dva displeje spojené v jeden. ZTE Axon M je hodně opožděnou revolucí
Nokia 7 je tady. Sympatická střední třída má skleněná záda a punc od Zeisse
Asus: Coffee Lake by mohlo být kompatibilní s deskami generace Z270, kdyby Intel chtěl
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít