Jak covid-19 ovlivňuje byznys? Pomáhá digitální pracoviště - Euro.cz

Přihlášení

Jak covid-19 ovlivňuje byznys? Pomáhá digitální pracoviště

Accenture,
Jak covid-19 ovlivňuje byznys? Pomáhá digitální pracoviště
Zdroj: Accenture
Komerční sdělení

Chytré digitální pracoviště pomáhá firmám řídit produktivitu v nejistých časech. Pandemie covid-19 přinesla celé společnosti humanitární a sociální krizi, která zcela bezprecedentně zasáhla do osobních životů, stejně tak jako do zaměstnání a podnikání. Důsledky budou mít dlouhodobý dopad, kterému bude třeba se přizpůsobit.

„Hlavní prioritou je samozřejmě ochrana zdraví a bezpečnosti, a to i na pracovišti. Firmy proto musejí přijímat rychlá, vysoce kvalifikovaná rozhodnutí a okamžitá opatření na ochranu a podporu svých zaměstnanců. Musejí také zajistit, aby klíčové obchodní operace pokračovaly bez přerušení,“ říká Václav Urban, senior manažer zodpovědný za divizi Microsoft z Accenture Česká republika.

Z technologického hlediska covid-19 zásadně zkracuje více než desetileté úsilí digitální transformace, a to do období pouhých šesti měsíců. Urychluje tak migraci do cloudu a přináší „skokovou automatizaci“ firem.  

Efektivní využití cloudu může zajistit, aby společnosti byly krátkodobě odolné vůči extrémním nárůstům či propadům poptávky. Zahrnuje též řízení rizika infrastruktury a zmírňování závislosti na lidech při údržbě datových center, zavádění okamžitých inovací a sladění technologických nákladů s rychlými výkyvy v poptávce.

Václav Urban

Takzvaná „skoková automatizace“ zrychluje stávající investice do automatizace společnosti a zvyšuje odolnost jejích systémů. Děje se to formou odstranění překážek v oblasti aplikací a infrastruktury a uvolnění lidských zdrojů se zaměřením pozornosti na problémy s vyšší prioritou. Během pandemie může automatizace zároveň pomoci sledovat umístění, bezpečnost a produktivitu všech zdrojů v rámci celkového plánu kontinuity podnikání.

„V situaci, ve které jsme nyní s ohledem na dopady této pandemie, je teď nejvyšší čas jednat. Odkládání rozhodnutí a zpožděné reakce mají okamžitý a dlouhodobý dopad na kontinuitu podnikání. Aby firmy minimalizovaly ztráty, narušení podnikání a chránily zaměstnance, musejí nyní podniknout rychlé kroky a začít vytvářet chytré digitální pracoviště. Řešení Elastic Digital Workplace společnosti Accenture umožňuje vytvořit na pracovišti vysoce rozšiřitelné prostředí, které umožní rychle škálovat a dynamicky se přizpůsobovat měnícím se obchodním potřebám na základě globálních a místních podmínek,“ doplňuje Václav Urban, senior manažer Accenture ČR.

Firmy by v současné situaci měly zvážit následující tři zásady:

Chraňte a podporujte své zaměstnance

Vytvořte takové podmínky pro práci, aby lidé mohli vzdáleně pracovat pomocí profesionálních nástrojů pro digitální spolupráci. Rozvíjejte potřebné dovednosti podporující využití těchto nových způsobů práce.

Maximálně vycházejte vstříc zákazníkům

Přizpůsobte se měnícím se globálním a místním podmínkám tím, že vyjdete vstříc potřebám zákazníků. Jednejte transparentně a s pochopením.

Zajistěte kontinuitu vašemu podnikání

Zajistěte účinnou podporu vztahů s dodavateli a B2B partnery. Rozvíjejte nové obchodní procesy tak, aby se efektivně přizpůsobily novým typům spolupráce a aktuální formě rozhodování.

Šest dimenzí pružného digitálního pracoviště

Zdroj: Accenture

1. Kultura technologického prostředí

Vytvořte technologické prostředí, které umožní efektivní práci na dálku a vhodnou komunikaci se zákazníky i uvnitř firmy.

2. Pružná spolupráce

Rychle nasaďte nástroje spolupráce v celé organizaci a vytvářejte přímé cesty k zákazníkům, partnerům a dodavatelům.

3. Virtuální pracovní prostředí

Vyhodnocujte a urychleně nasazujte zařízení pro vzdálenou spolupráci. Využívejte virtuální prostředí k podpoře uspokojování zvýšené poptávky.

4. Bezproblémové připojení

Umožněte spolehlivé a bezpečné připojení ke vzdálené síti z domovů zaměstnanců a bezproblémovou integraci se zákazníky a partnery.

5. Distribuovaná kontinuita

Zlepšujte plány kontinuity vašeho podnikání tak, aby zahrnovaly optimalizaci počtu zaměstnanců, omezení cestování a možnost práce na dálku pro většinu zaměstnanců.

6. Adaptivní zabezpečení

Zajistěte, aby procesy založené na výjimkách a nedůvěryhodné přístupy k síti byly automatizovány díky detekci a reakci správy koncových bodů.

Více na https://www.accenture.com/cz-en