Irský daňový systém je jednoduchý - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Irský daňový systém je jednoduchý

, PETR GOLA publicista,
Irský daňový systém je jednoduchý

VELMI DOBRÉ PODMÍNKY PRO VSTUP ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU NABÍZÍ IRSKO. PODROBNOSTI PŘINÁŠÍME V PÁTÉM DÍLE SERIÁLU, VE KTERÉM POSTUPNĚ MAPUJEME STÁTY EU.

Jediným rizikem investování zahraničních firem v Irsku jsou rostoucí mzdové náklady a vysoké ceny nemovitostí.

foto: archiv

Přímé daně jsou nejnižší ze všech států Evropské unie

VELMI DOBRÉ PODMÍNKY PRO VSTUP ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU NABÍZÍ IRSKO. PODROBNOSTI PŘINÁŠÍME V PÁTÉM DÍLE SERIÁLU, VE KTERÉM POSTUPNĚ MAPUJEME STÁTY EU.

Daňová soustava, penzijní systém a investiční klima v nevelkém Irsku rozhodně stojí za bližší nahlédnutí. V zemi existují samozřejmě různé druhy daní, my si vyjmenujeme pouze ty nejdůležitější, které se dotýkají téměř všech občanů a přinášejí do státní pokladny nejvíce peněžních prostředků. Daňový systém je považován za velmi jednoduchý a průhledný. Výběr daní a poplatků je v kompetenci úřadu Office of the Revenue Commissioners. Přímé daně jsou vůbec nejnižší v Evropské unii. Vláda se snaží naplnit státní kasu především nepřímými daněmi a různými poplatky. Díky nízké dani ze zisku (12,5 procenta) je Irsko lákadlem pro všechny zahraniční investory.

DANĚ Z PŘÍJMŮ

Daňová sazba z příjmů fyzických osob se pohybuje od 20 do 42 procent (horní hranice postihuje velmi málo občanů). Pro Irsko je typický malý počet odčitatelných položek a výjimek. Daňové přiznání je jednoduché a administrativně málo náročné. Jak jsme si již řekli, standardní sazba daně z příjmů právnických osob činí 12,5 procenta. U několika málo výjimek může dosahovat 25 procent. Mnohem častější je ale poskytování snížené daně ve výši 10 procent. Tato sazba je uplatňována: pro výrobní a některé další firmy založené do roku 1998 (platnost do roku 2010), pro firmy zřízené v zóně Shannon Airport do roku 1998 (platnost do roku 2005), pro firmy zřízené v centru IFSC Dublin do roku 1998 (platnost do roku 2005). Dalším motivačním prvkem pro zahraniční investory je zvýšená sazba odpisů (až do výše 100 procent) v prvním roce pro firmy působící ve vybraných oblastech.

DPH A SPOTŘEBNÍ DANĚ

Šestá směrnice Evropské unie stanoví, že základní sazba daně z přidané hodnoty nesmí být nižší než 15 procent. Členské státy jsou oprávněny uplatňovat na vybrané zboží a služby sníženou sazbu daně. V Irsku je základní sazba DPH 21 procento, snížená 12,6 procenta. Spotřební daně jsou uvaleny především na alkoholické nápoje, tabákové výrobky, pohonné hmoty a motorová vozidla. Některé druhy zboží mohou být do Irska dovezeny pouze se zvláštní licencí – například střelné zbraně, munice, výbušniny, nebezpečné omamné látky, knihy s obscénní tematikou. Celý seznam je uveden vCelním a daňovém tarifu Irska.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A PENZIJNÍ SYSTÉM

Maximální sazby sociálního pojištění jsou 10,75 procenta (zaměstnavatel), šest procent (zaměstnanec) a pět procent (osoba samostatně výdělečně činná). Irsko má zavedenu jednotnou sazbu penze poskytované státem (v přibližné výši 3700 Kč týdně, pro manželský pár 6200 korun). Věk pro odchod do důchodu je 65 let u mužů i u žen a volba druhu penze závisí na záznamech o výdělcích daného jedince. Stát neposkytuje žádné penze závislé na výši výdělku. V zemi funguje dobře vybudovaný a rozsáhlý systém zaměstnaneckých a osobních penzí. Hlavními důvody jsou nízká úroveň státních penzí a velkorysé daňové stimuly.

PŘÍSPĚVKY PODNIKATELŮM A PRACOVNÍ DOBA

Irská vláda se snaží zajistit podnikatelům co nejvýhodnější podmínky pro jejich rozvoj, proto poskytuje tyto příspěvky:

příspěvek na pořízení základních prostředků ve výši 55 procent,

dotace k nájmu prostor ve výši 55 procent,

prémie za významné zvýšení stálé zaměstnanosti ve výši 50 procent,

příspěvek na vyškolení pracovníků ve výši 100 procent,

příspěvek na vývoj nového produktu ve výši 50 procent. Průměrný počet hodin odpracovaných na plný úvazek činí 41,9 hodiny týdně, na zkrácený úvazek 18,8 hodiny. Na částečný úvazek pracuje 30,5 procenta žen a 6,5 procenta mužů.

BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Nad fungováním bankovní soustavy v Irsku má ze zákona dohled ústřední banka – Central Bank of Ireland. V současné době mají licenci 52 banky. Hlavní banky v zemi jsou následující čtyři, které se podílejí více než 1/3 na aktivech sektoru úvěrových institucí: AIB, Bank of Ireland, National Irish Bank a Ulster Bank. Ostatní banky jsou většinou specializovány na určité druhy služeb. S postupující liberalizací finančního sektoru se rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi bank rychle stírají. K tomu přispívá i postupující evropská integrace. Členové odvětvového svazu pojišťoven Irish Insurance Federation kontrolují dohromady 95 procent pojišťovacího trhu v zemi. Významné místo ve finančním sektoru zaujímá Mezinárodní centrum finančních služeb zřízené v Dublinu v roce 1987 v rámci podpory přílivu zahraničního kapitálu do země. V centru za zvýhodněných daňových podmínek působí pobočky desítek zahraničních finančních společností.

INVESTOVÁNÍ

Země nabízí velmi dobré podmínky pro vstup zahraničního kapitálu. Velkou výhodou Irska je jeho neutralita a poloha v bezpečné oblasti. Navíc má Irsko stabilní demokratický režim. Všechny politické strany napříč politickým spektrem výrazně podporují zahraniční investice. V Evropské unii nenajdeme liberálnější ekonomiku. Současně investorům Irsko nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a rozvinutý sektor služeb. V posledních letech také došlo k modernizaci infrastruktury. Zahraniční investoři získávají řadu daňových úlev a grantů. Přiznání těchto výhod závisí zejména na předmětu činnosti, počtu vytvořených nových pracovních míst, obzvláště pro pracovníky s vyšší kvalifikací, objemu výroby a vývozu, rozsahu využití místních subdodávek a přístupu k ochraně životního prostředí. Preferovanými obory jsou elektronický, automobilový, chemický a farmaceutický průmysl, finanční a mezinárodní služby, výzkum a vývoj. Jediným rizikem investování zahraničních firem v Irsku jsou rostoucí mzdové náklady a vysoké ceny nemovitostí. Díky plánovité orientaci Irska na podporu přílivu zahraničních investic se očekává, že iv příštích letech bude dynamika ekonomického růstu Irska nadprůměrná.

Další irské daně

Daň ze zisku z prodeje majetku 20 %*

Daň z úroku z vkladu 20 %

Daň z převodu nemovitosti 9 %*

Dědická daň 20 %

Darovací daň 20 %

* (v některých případech může být nulová)

Ohodnoťte tento článek
Diskuze