Investoři stahují miliardy

31. března 2008, 00:00 - Martina Martinovičová
31. března 2008, 00:00

KAPITÁLOVÝ TRH - Nervozita panující na světových trzích, která se podepsala na masivním poklesu cen akcií české burzy, se projevila i mezi drobnými českými investory. Začali prodávat své cenné papíry. Majetek spravovaný podílovými fondy se za tři měsíce snížil o více než pět miliard korun.

Statisíce drobných českých investorů zapomnělo na Švejkovu povahu, propadlo celosvětové nervozitě a začalo stahovat svoje peníze z kapitálového trhu. Za první tři měsíce letošního roku vybrali z podílových fondů miliardy korun. Celosvětovou krizi na českém kapitálovém trhu odnášejí především dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu, ze kterých se především drobní investoři stahují.

Ze statistiky Asociace pro kapitálový trh vyplývá, že od počátku ledna lidé vybrali z podílových fondů celkem 5,3 miliardy korun. Tři miliardy z fondů peněžního trhu a 2,5 miliardy z dluhopisových fondů, naopak lehké přírůstky zaznamenaly nemovitostní fondy – přes 170 milionů, fondy fondů – přes 60 milionů a akciové fondy – přes 50 milionů korun.

Čisté prodeje nejvíce postihly společnost IKS, patřící do skupiny Société Générale, a Investiční společnosti České spořitelny. Z fondu IKS peněžní trh odtekly od počátku ledna do 21. března celkem 2,5 miliardy korun, z fondu IKS dluhopisový 0,8 miliardy korun. Podílníci fondu ISČS Sporoinvest prodali podílové listy za téměř dvě miliardy korun, fondu ISČS Sporobond pak za 1,3 miliardy korun. Investiční společnosti Komerční banky a České spořitelny tak zaznamenaly největší výprodej spravovaného majetku, přes tři miliardy korun. Odliv majetku postihl i fond ČSOB dluhopisových příležitostí, Pioneer dynamický fond či ČPI OPF Smíšený patřící do skupiny České pojišťovny a řadu dalších menších fondů.

„Odliv z fondu IKS peněžní trh byl způsoben přetrvávajícími problémy na kreditním trhu. V portfoliu fondu se kromě státních pokladničních poukázek nacházejí i kreditní a strukturované dluhopisy, jejichž cena v důsledku kreditní krize dočasně poklesla. Vzhledem k mírně optimističtější situaci na kreditním trhu a velmi nízkým cenám zmíněných kreditních a strukturovaných produktů, představuje fond velmi dobrý potenciál, co se týče výkonnosti ve střednědobém časovém horizontu,“ vysvětluje Romana Ondrůšková z tiskového odboru Komerční banky. „Česká spořitelna zaznamenává, stejně jako celý trh, odlivy z fondů, přičemž výjimkou jsou zajištěné fondy. Důvodem je aktuální chování drobných investorů, kteří reagují na situaci trhu. Očekáváme však, že se trh bude v budoucnu stabilizovat,“ reaguje mluvčí spořitelny Klára Gajdušková.

Na scénu vstupuje iracionalita

Proč se rozhodlo takové množství drobných investorů odejít z trhu, když ani delší poklesy cen na burze nejsou v Praze ničím novým a zatím vždy po nich následoval růst, který minimálně smazal předchozí poklesy? „V obdobích korekcí a krize po jisté době vždy zmohutní objemy zpětných odkupů a transfery kapitálu,“ vysvětluje Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti. V případě, že transakci provádějí profesionální investoři, kteří navíc sledují krátkodobé zájmy, lze podle něj tyto akce zařadit mezi normální investiční činnost.

„Jiná je situace v okamžiku, kdy se jedná o investory, kteří deklarovali svůj investiční horizont jako dlouhodobý a nemají žádný zájem na tom, aby měli hotovost. V drtivě většině případů se pak jedná o jednání v emocionálním stresu, o zhroucení investiční discipliny a následně o chybné rozhodnutí. Na scénu v takovém případě vstupuje psychika,“ vysvětluje Barta.

Ve sféře činnosti, jako je investování do cenných papírů, která je známa svou racionalitou a chladnou logikou, se pojednou masově vyskytují panické impulzivní reakce, při nichž lidé většinou ztrácejí peníze. A nejde jen o realizované ztráty, jde i o nerealizované výnosy. „Fenomén zvaný psychika pak vystupuje jako zdroj rizika, které může mít stejný devastační potenciál jako riziko tržní,“ upozorňuje Barta.

Ve hře je přes 700 miliard Asociace pro kapitálový trh České republiky, jejíž statistické údaje dokazují negativní náladu a strach drobných investorů, spravuje většinu majetku českých investorů na kapitálových trzích. Sdružuje nejvýznamnější tuzemské investiční společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v Česku a další subjekty, které poskytují služby v oblasti kolektivního investování. Největší je skupina ČSOB, která spravuje majetek v hodnotě 164 miliard korun. Patří do ní především jeden z největších obchodníků s cennými papíry Patria Finance. Druhou největší investiční společností v Česku je skupina České spořitelny spravující majetek za 154 miliard korun, třetí PPF Asset Management spolu s ČP Investem České pojišťovny. Mezi šest největších společností patří ještě skupina ING, skupina Komerční banky, AXA investiční společnost a UniCredit Bank spolu s Pioneer Investments. Ještě loňský rok byl přitom ukázkou poměrně významného narůstání objemu investic na kapitálovém trhu. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace AKAT do investičních nástrojů, dosahoval ke konci roku 2007 výše 716 miliard korun, což bylo o 85 miliard korun více než o rok dříve. Lidé a instituce drželi v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice podle údajů AKAT ke konci loňského roku více než 315 miliard korun. Během loňského roku 2007 tak majetek v podílových fondech vzrostl o téměř 44 miliard korun. Jak to bude v roce letošním, to ukáže především další vývoj na světových burzách, pro něž bude hlavním indikátorem míra recese ve Spojených státech. Podle odborníků budou v letošním roce fondy nakonec v plusu, i když celkový nárůst spravovaného majetku nebude zdaleka tak velký jako třeba loni. V kategorii „na vlastní triko“ klid Naprosto odlišná je situace u investorů, kteří investují na burze, tedy nikoliv do podílových fondů, ale přímo do akcií, a to buď podle vlastního uvážení, nebo podle rady odborníků. Tady o panice nelze hovořit. Největší obchodníci s cennými papíry, přes které je zapotřebí nakupovat a prodávat na pražské burze, sice oficiálně jako jeden muž odmítají poskytovat konkrétní údaje o tom, zda a v jakém majetkovém vyjádření se jejich klienti stahují z trhu, nicméně velký odliv peněz prý nezaznamenávají, spíš naopak. Například společnost Brokerjet České spořitelny podle mluvčí Kláry Gajduškové žádný odliv klientů nezaznamenala. Za leden a únor 2008 jí naopak přibylo téměř 700 klientů. Celkově přitom registruje Brokerjet 10 849 klientů. Proč tito investoři zůstávají na trhu, když ceny některých titulů klesly na polovinu? „Existuje sice skupina lidí, kteří si uvědomili, že pravé spekulace na trhu nejsou jejich krevní skupinou, na druhou stranu existuje mnohem větší skupina, kterou právě propady trhu a možné rychlé výdělky – ovšem s vyšším rizikem – lákají. Hodně našich dlouhodobých klientů své pozice »vysedává«, tedy pokud nakoupili draze, čekají, až se hodnota jejich investice vrátí na původní hodnoty. A pak existuje specifická skupina investorů, kteří sázejí jen na propady cen, a ti jsou nyní hodně aktivní,“ vysvětluje například Jan Procházka, analytik společnosti Cyrrus. „Na to, zda soukromí investoři odcházejí ze svých pozic, je pro nás těžké dohlédnout, protože obchody se realizují přes členy burzy, kterým do karet nevidíme. Nicméně o poklesu aktivity myslím nelze hovořit, on-line brokerům spíš klienti přibývají. Ceny na burze jsou totiž již poměrně nízko, tudíž zajímavé pro nákup,“ vysvětluje tiskový mluv
čí Burzy cenných papírů Jiří Kovařík. Podle údajů samotné burzy byl letos v lednu průměrný denní objem obchodů výrazně vyšší než loni, což by svědčilo o výprodejích, v únoru a březnu jsou naopak objemy v meziročním srovnání zhruba poloviční. Příčinou ale zřejmě je odchod některých zahraničních fondů z českého trhu. „Některé zahraniční fondy opouštěly celý středoevropský region,“ potvrzuje Kovařík. „Došlo k odlivu peněz z fondů rozvíjejících se trhů, tyto fondy prodávaly, ale v regionu zůstávají,“ uvádí Petr Zajíc, šéf úseku investic společnosti Pioneer Investments.
Ceny i na polovině**

Velké propady cen akcií na burze a velké rozkmitání trhu, kdy se ceny pohybují o procentní body nahoru i dolů, lákají spekulativní investory ke krátkodobým nákupům při poklesu ceny a prodejům v okamžiku pohybu ceny nahoru. Takové operace lze provádět třeba i během jednoho dne. Jsou poměrně rizikové, nicméně spekulantů je zřejmě na trhu dost. A že je s čím spekulovat, to dokládá samotný vývoj trhu. Například cena akcií společnosti AAA Auto, největšího středoevropského prodejce ojetých aut, minulý týden v úterý narostla o zhruba 11 procent, za jediný den tedy odvážný investor mohl vydělat tolik, kolik na termínovaném vkladu za tři roky. Kdo v tento jediný den nakoupil za sto tisíc, vydělal po odečtení poplatků za obchodování zhruba deset tisíc korun, po odečtení 15procentní daně pak osm a půl tisíce korun. Ale tento titul prožíval i řádově stejné propady. Naštěstí se ze ztrát zatím u nás daně neplatí.

Farmaceutická jednička Zentiva za minulý týden narostla o 6,5 procentních bodů, o týden dříve narostla o více než deset procent, ovšem naopak v prvním březnovém týdnu třeba klesla o více než jedenáct procent. Její aktuální cena na burze je nyní lehce nad 950 korunami, což je už zhruba stejně jako počátkem ledna. Nejméně krize postihla akcie společnosti Telefónica O2, které jsou nyní jen mírně níže než počátkem roku. Jen s lehce odřenýma ušima prošly akcie ČEZ či bankovní tituly, i když ty zažívaly krušné chvilky s vysokou volatilitou stejně jako akcie realitních titulů, které se ještě nestačily zdaleka vzpamatovat.

Akcie AAA zaznamenaly od počátku roku vůbec největší propad ceny v rámci výběrového trhu SPAD pražské burzy. Zatímco při svém loňském vstupu na burzu se obchodovaly za cenu kolem 50 korun za akcii, nyní je to kolem 20 korun. Hypoteční krize posílá dolů především ceny akcií developerů, například Orco bylo možné loni v říjnu nakoupit za zhruba tři tisíce korun, minulý týden pak za polovinu této ceny. Akcie druhého developera, společnosti ECM, se nakupovaly v říjnu za zhruba 1650 korun, minulý týden pak za 800 korun. Výrazně klesla i cena CETV, z úrovně kolem dvou tisíc korun na konci roku na dnešních zhruba 1300 korun. O tom, zda se již vývoj na akciovém trhu obrací, zatím odborníci nechtějí moc mluvit, nicméně připouštějí, že ceny už jsou dost nízko a lákají tedy spíš k nákupům.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít