Integrované Inženýrství pro české strojírenství

08. září 2003, 00:00 - Jan Bauer, Ústav řízení a ekonomiky podniku, fakulta strojní ČVUT v Praze
08. září 2003, 00:00

PRŮMYSL A V NĚM I ŘADA STROJÍRENSKÝCH OBORŮ JSOU PRO NAŠI EKONOMIKU TRADIČNÍMI OBLASTMI, KTERÉ SE VÝZNAMNOU MĚROU PODÍLEJÍ NEJEN NA TVORBĚ HRUBÉHO DOMÁCÍHO PRODUKTU, ALE JSOU I - PROTOŽE ČESKÝ TRH JE PRO JEJICH POTENCIÁLNÍ KAPACITY MALÝ - DŮLEŽITOU SLOŽKOU NAŠICH EXPORTNÍCH AKTIVIT.

V Brně se bude hovořit o roli strategického řízení ve strojírenském podniku

PRŮMYSL A V NĚM I ŘADA STROJÍRENSKÝCH OBORŮ JSOU PRO NAŠI EKONOMIKU TRADIČNÍMI OBLASTMI, KTERÉ SE VÝZNAMNOU MĚROU PODÍLEJÍ NEJEN NA TVORBĚ HRUBÉHO DOMÁCÍHO PRODUKTU, ALE JSOU I - PROTOŽE ČESKÝ TRH JE PRO JEJICH POTENCIÁLNÍ KAPACITY MALÝ - DŮLEŽITOU SLOŽKOU NAŠICH EXPORTNÍCH AKTIVIT.

Průmysl jako celek se podílí 90 procenty na exportu českého zboží, které v převážné většině směřuje do vyspělých států a - to zejména v posledních třech letech - také do rychle se rozvíjejících ekonomik, např. do Číny, Indie a Ruska. Všeobecně však platí (podobně jako v jiných odvětvích), že pokud nedokážeme výrobek dobře prodat, vše před tím bylo zbytečné vynakládání zdrojů a úsilí. Mnohé strojírenské podniky, vystavené po roce 1989 tlaku ekonomicko-politických změn, zvládly podstatně změněné podmínky pro podnikání a prosadily se nejen na domácích, ale i na zahraničních trzích. Vedle nich je však i řada méně úspěšných, které neobstály a v neustále rychle se měnícím konkurenčním prostředí ztrácejí nebo ztratily svoje dřívější postavení a některé i zanikají se všemi důsledky, tj. včetně problémů v sociální oblasti. Jak zvládat tuto obtížnou situaci, jaké přístupy, metody a nástroje používat ke zmírnění či vyloučení této reality?

PODSTATA INTEGROVANÉHO INŽENÝRSTVÍ

K tomu mohou mimo jiné přispět a v určité míře již pomáhají výsledky práce několika ústavů strojní fakulty ČVUT v Praze vyplývající z řešení výzkumného záměru MŠMT „Integrované inženýrství“. Na rozdíl od anglosaské odborné terminologie, která používá „concurrent engineering“, event. „collaborative engineering“ ve smyslu paralelního a participativního průběhu vývojových, konstrukčních a technologických činností při vzniku nového výrobku, je pojem integrované inženýrství v řešeném záměru rozšířen o další činnosti, jako jsou podnikový management, marketing, finance a ekonomika, jakost, řízení lidských zdrojů a informatika. Tímto pojetím je jedna část záměru formálně i věcně chápána jako „Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků“ s odůvodněním, že v konkurenčním boji se prosadí jen ten, kdo dokáže myslet a jednat v nejširších souvislostech, kdo zvládá kombinaci příležitostí a schopností, a to vše co nejrychleji a komplexně. Platí totiž celosvětově ověřený princip, proč nabízet jen jednotlivé produkty - byť relativně dokonalé, když lze nabídnout uspokojení integrovaných potřeb zákazníka, jako klíčového subjektu při realizaci podnikatelských aktivit.

KONFERENCE O INTEGROVANÉM ŘÍZENÍ

K tomuto cíli směřují práce Ústavu řízení a ekonomiky podniku strojní fakulty ČVUT v Praze, který ve spolupráci s dalšími ústavy fakulty, vybranými strojírenskými podniky a dalšími institucemi pořádá každoročně, jako nedílnou součást řešení záměru, mezinárodní konferenci. V posledních třech letech jsou tyto konference součástí doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu a veletrhu IMT v Brně a spolu s naším ústavem je připravuje i Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Praha, který sdružuje všechny rozhodující výrobce obráběcích a tvářecích strojů v České republice a je členem evropské organizace průmyslu obrábění a tváření CECIMO. Letošní, v pořadí již 4. mezinárodní konference, která se uskuteční 16. 9. 2003 v Kongresovém centru Brno, je zaměřena na aktuální a z pohledu udržení konkurenceschopnosti závažné téma „Role strategického řízení ve strojírenském podniku“. Provedené průzkumy, jejich závěry a také anketa uskutečněná mezi účastníky minulých konferencí ukazují, že exaktnější předpovídání budoucího vývoje vnějšího okolí (tzv. scénáře), schopnost reagovat na očekávaný vývoj, formulace strategických cílů, měření výkonnosti v rozhodujících podnikových oblastech, kongruence organizační struktury s vnějším okolím i podnikovým prostředím, stanovení kritérií pro posouzení efektivnosti a účinnosti strategie a v neposlední řadě aktivní účast vrcholového managementu na formulování a implementaci strategie se zatím nestalo nedílnou součástí podnikových aktivit úzce svázaných s dlouhodobou prosperitou a někdy i dokonce se samotným přežitím podniku. Konkrétní příklad z praxe Dalším podnětem k zaměření konference je i současná situace v jednom z prestižních oborů zpracovatelského průmyslu, a to ve výrobě strojů a zařízení pro obrábění a tváření kovů. Přestože se výroba a export výrobků těchto technologií pohybovala v letech 2000-2002 mezi 14.-16. místem světové statistiky a na 9. místě v Evropě, výsledky roku 2002 ukazují oproti rokům 1998-2001 významný pokles výroby a exportu v tomto oboru. Při srovnání roku 2002 s rokem 2001 jde o pokles výroby ve výši 30,8 % a exportu (jehož podíl z celkové produkce představuje 76 %) o 20,6 %. Tento pokles nemohl být kompenzován ani zvýšením dodávek do tuzemska o 6,1 %. Významné také je, že trend poklesu v roce 2002 oproti roku 2001 zaznamenala i světová produkce obráběcích a tvářecích strojů o 16,1 %. Podle kvalifikovaných předpovědí nelze v zemích CECIMO až do roku 2004 počítat s výrazným nárůstem výroby. V České republice je oproti zahraničním významným výrobcům strojírenské techniky výrazný trend poklesu produkce dlouhodobější (začal v roce 1999 a pokračoval - s výjimkou roku 2001 - až do minulého roku), takže produkce v roce 2002 byla oproti roku 1998 nižší o 24,5 %. Naopak dovoz do ČR v letech 1999 až 2001 postupně neustále narůstal o 8,2 %, 25 % a 17,6 % a převýšil v těchto letech objem domácí produkce celkem o 2,2 miliardy Kč. Z uvedených údajů je zřejmé, že výrobci obráběcích a tvářecích strojů musejí vážně uvažovat o příčinách a následcích tohoto negativního vývoje a hledat pomocí vhodných metod a nástrojů pro strategické plánování východiska ke zmírnění dopadů do hospodářských, sociálních a dalších oblastí.

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍNOSY KONFERENCE

Odborná literatura i zkušenosti předních, především zahraničních firem ukazují, že pro formulování strategií a jejich realizaci existuje dostatek účinných a praxí ověřených přístupů, metod a nástrojů, které umožnily provádět úspěšnou restrukturalizaci a tzv. turnaround malých a středních podniků i velkých koncernů. Metody a nástroje jako jsou scénáře, matice SWOT, portfoliové matice BCG a GE, generické strategie konkurenční výhody, řetězec hodnototvorných činností, agregované faktory konkurenčního prostředí, vícekriteriální hodnocení a rozhodovací procesy pro výběr variant (zejména v podmínkách nejistoty) apod. účinně skloubené s výkonem základních manažerských funkcí vytvářejí při jejich správné aplikaci dostatečné předpoklady pro udržení nebo zvýšení konkurenční schopnosti. K poznání těchto metod, jejich aplikací a výměny zkušeností jsou zaměřeny všechny přednášky a články zařazené do sborníku, z nichž jako přehled uvádím tato vybraná témata:

* Co je podniková strategie a proč je nutnou podmínkou konkurenceschopnosti

* Některé problémy tvorby a implementace strategií

* Strategické cíle podniku a cesty k jejich naplňování

* Model syntézy tří metod pro strategické řízení

* Strategie a rozvoj lidských zdrojů v podniku

* Balanced scorecard jako nástroj pro strategické plánování

* Strategie a riziko

* Hodnocení strategických investic

* Model marketingové strategie ve strojírenském podniku

* Systém znalostí na podporu tvorby podnikových strategií

* Strategicky orientované cílové informace a manažerské účetnictví

* Strukturní model cílových nákladů

* Tržní ocenění podniku a hodnocení strategického řízení

Údaje o výrobě, vývozu a dovozu obráběcích a tvářecích strojů největších světových výrobců v r. 2002 a podíl členů CECIMO na celkové výrobě zemí této organizace

(údaje jsou v mln. EUR a v %)

Země Výroba Vývoz Dovoz A *

Německo 7150 4120 2080 42,0

Japonsko 5921 5091 517 x

Itálie 4007 1912 1016 23,5

Čína 3199 323 3147 x

USA 2023 968 2461 x

Taiwan 1847 1514 696 x

Švýcarsko 1813 1556 348 10,6

Jižní Korea 1542 423 835 x

Španělsko 915 540 486 5,4

Francie 862 455 829 5,1

Velká Britanie 649 566 649 3,9

Kanada 454 167 671 x

Brazílie 304 91 31 6x

Rakousko 277 293 294 1,6

Nizozemsko 266 310 375 1,5

Česká republika 239 272 323 1,4

A* … % podíl největších výrobců CECIMO na celkové výrobě této organizace

Vývoj výroby, vývozu a dovozu ve vybraných zemích v roce 2002 oproti roku 2001

(údaje v %)

Teritorium Výroba Vývoz Dovoz

Svět celkem 16,1 - -

CECIMO celkem -12,5 - -

Německo -17,2 -14,0 -12,0

USA -36,5 -16,2 -33,4

Japonsko -30,1 -17,5 -30,0

Itálie -5,5 -11,9 -24,9

Francie -5,2 -16,2 -37,6

Švýcarsko -20,7 -20,7 -26,9

Česká republika -30,8 -20,6 -16,3

Čína +9,2 -0,3 +17,2

Taiwan +1,5 -0,1 -26,0

Jižní Korea +2,6 -7,8 -19,7

Španělsko -7,6 +1,5 -7,6

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Auta
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber…
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Technologie
Apple má v iMacu Pro ARM procesor A10. Běží na něm Siri a náhrada Intel ME, i po vypnutí
Herní pocta metalové hudbě jménem Brütal Legend je teď ke stažení zdarma
6 tipů na profesionální programy. Fotoeditory, e-maily či myšlenkové mapy [Vánoce 2017]
Google vytvoří lepší Street View. Budovy už nebudou roztrhané
Dostupnost šestijader Coffee Lake se asi zlepší v půli prosince, Intel spustí další linku
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít