Inspirace je na dohled - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Inspirace je na dohled

, Jarmila Šťastná,
Inspirace je na dohled
Zdroj: Euro.cz

Expanze z rakouských firem posiluje české odpadové hospodářství

Firmy působící v Česku v oblasti odpadového hospodářství se v posledních letech dokázaly zařadit mezi tuzemskou podnikatelskou elitu. Vliv na jejich rychlý růst má sousedství Německa a Rakouska, zemí, které jsou v nakládání s odpady a jejich využití na evropské špičce. Přitom příbuzná struktura obyvatel a způsob života umožňuje přebírání manažerských a technologických postupů. Rozlohou i počtem obyvatel je nám nejpodobnější Rakousko, které má vysoký podíl ekologického průmyslu na hrubém domácím produktu (zaujímá druhé místo v Evropské unii). V Rakousku se věnuje odpadovému hospodářství asi 800 podniků s celkovým obratem téměř 3 miliard eur.

Čas konsolidace
V Česku se podle údajů Hospodářské komory věnuje odstraňování odpadů a nakládání s ním, recyklaci a druhotným surovinám asi tři tisíce firem, což je číslo ve srovnáním s Rakouskem velmi vysoké. Pravděpodobné je, že v českém odpadovém hospodářství končí období živelného rozvoje menších firem, na které nyní navazuje postupná konsolidace do rukou větších společností. Ty přicházejí nejčastěji ze zahraničí a podíl rakouských podniků na tomto procesu rozhodně není zanedbatelný. Příkladem velmi aktivního hráče je společnost AVE CZ odpadové hospodářství, patřící do jednoho z největších evropských infrastrukturních koncernů – ENERGIE AG Oberösterreich. V Česku působí od roku 1992 a její konsolidovaný obrat loni dosáhl téměř 1,7 miliardy korun. Rok předtím to bylo 1,1 miliardy. Také počet zaměstnanců stoupl o téměř čtyři stovky. Společnost tím během jednoho roku razantně naplnila záměr, o němž v roce 2006 informoval její jednatel Roman Mužík: expandovat na českém území a získat menší odpadářské podniky působící v městech nebo regionálně. Jen za minulý rok akvírovala společnost AVE CZ čtyři významné regionální firmy.

Certifikace proti dumpingu
Zkušeností z Rakouska využila i Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Podle jejího výkonného ředitele Petra Měchury se v našem konkurenčním prostředí pohybují subjekty, které zdaleka nemohou poskytnout potřebné záruky, a přesto se účastní veřejných obchodních soutěží. Nezřídka v nich vítězí dumpingovými cenami. Podle vzoru partnerských organizací v Rakousku a v Německu dala ČAOH podnět pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady. Jde o typ odborné certifikace v odpadovém hospodářství, která již v tomto oboru zcela zastínila certifikace typu ISO nebo EMAS.

Rakouská inspirace
Z Rakouska by také stálo za to převzít přístup k energetickému využití odpadů. Zatímco v Rakousku patří tyto technologie ke standardně využívaným, v Česku je ministerstvo životního prostředí stále jednoznačně proti. Nejedná se jen o spalovny komunálních odpadů. Připravovaná špičková rekonstrukce spalovny průmyslových odpadů v Pardubicích-Semtíně, kterou chce provést společnost AVE CZ, se zpomaluje právě kvůli postoji úřadů. Technický ředitel AVE CZ Jiří Čenský říká: „Předpokládáme, že modernizací pomůžeme splnit záměry Plánu odpadového hospodářství České republiky, který s touto spalovnou počítá jako s místem pro odstraňování či využívání průmyslových odpadů. Přesto po dvou letech příprav vidíme, že schválení není jednoduchý proces, ačkoli se jedná o lokalitu s výskytem velkého množství odpadů vhodných pro toto zařízení.“
Tento postřeh potvrzuje další společnost s rakouským kapitálem – Rumpold. Vyrábí alternativní palivo z odpadů v obci Mýto nedaleko Rokycan. Na webových stránkách společnost mimo jiné uvádí: Další vývoj provozovny závisí především na nově chystané právní úpravě, která je zatím, bohužel, svázána neurčitými a nepodloženými obavami z využívání odpadu jako alternativního paliva. Možná by stačilo zaměřit více pozornosti na sousední Rakousko, zemi, o které jen těžko někdo může říct, že by se nechovala silně ekologicky.

FOTO:
Obr. 1: Jiří Čenský: „Energetické využití odpadů může být špičkovou technologií“
Obr. 2: Odpadové hospodářství v menších městech a regionech postupně přechází do rukou nadnárodních firem (třeba vůz nebo provozovna AVE CZ)

Ohodnoťte tento článek
Diskuze