INFORMAČNÍ PUMPA - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

INFORMAČNÍ PUMPA

, Jan Kreidl,
INFORMAČNÍ PUMPA
Zdroj: Euro.cz

Datové sklady

S rozšiřujícím se využitím nových informačních technologií, a to především internetu, se u mnoha firem kumuluje mnohem větší množství informací, než jaké donedávna bylo možno shromáždit. Tyto informace je však třeba někde a nějak uložit a zvláště je umět využít.

V klasických relačních databázích se sice informace uskladnit dají, ale tím pádem jsou uloženy „navždy . Jsou jakoby nedostupné, protože se v podstatě musejí znovu objevovat.

Tento problém řeší jedna z nejmodernějších technologií, která by měla sloužit k co nejefektivnějšímu využívání velkých objemů informací. Jedná se o technologii takzvaných Data Warehouse – datových skladů. Systém umožňuje využít informační potenciál dlouhodobě vytvářený v podnikových informačních systémech.

Datový sklad má velký význam pro podnik, který chce použít jako metodu řízení systémově pojatý controlling, jenž umožňuje managementu zkoumat firmu z mnoha různých hledisek. Může jít například o controlling finanční, ziskový, marketingový, výr obní či odbytový. To je však možné pouze tehdy, existuje-li konsolidovaný datový sklad. Nestačí mít jen technologii, která umožní informace nasypat do jednoho prostředí, a prostředky, kterými se k nim rychle dostanu, ale je třeba donutit údaje, aby navzájem vypovídaly o stejných věcech.

I když je klasický informační systém integrovaný, data u něj přesto nejsou zcela konzistentní. Chceme-li zkoumat systémově pojatým controllingem ukazatele finanční analýzy a od nich postupovat do detailu a zkoumat výsledky podniku z různých hledisek, je třeba zajistit i jejich konsolidaci, a to nikoliv jen formálně.

Konsolidace věcná – tedy dosažení shody dat – je mnohem náročnější. Pokud se to podaří, pak tato technologie umožňuje podniku reagovat velmi rychle na pozitivní či negativní změny.

Systém datového skladu je schopen sám informace stáhnout a vytvořit z nich data agregovaná v časových řadách či maticových tabulkách. Technologie datového skladu je též schopna přinést na jednu věc vícenásobný pohled. Například u roz dílných účetních standardů.

Celý systém Data Warehouse je založen na dvou klíčových částech. Jednak jde o samotné vytvoření skladu a jeho průběžné plnění, ke kterému slouží v případě firmy NASIT a jejího systému Kreos technologie takzvané datové pumpy. Z d atabází produkčních systémů, které jsou určeny zejména ke sběru dat o činnosti podniku, přebírá Kreos data a ukládá je jiným způsobem.

Na druhé straně je pak samotný výstup – prezentace. Ten umožní manažerům i dalším uživatelům rychle získávat informace v požadovaných průřezových pohledech, časových řadách, srovnávacích přehledech a definovat cíle podniku.

V případě čistě uživatelského nastavení je podle Zdeňky Zlesákové z firmy NASIT systém schopen vlastního života bez nároku na speciální obsluhu informatika. Je třeba jen kontrolovat, zda v příslušné časové periodě proběhl proces načítání dat.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze