Informace pro efektivní dopravu

08. září 2003, 00:00 - IVAN FENCL, Centrum dopravního výzkumu
08. září 2003, 00:00

ZMĚNY V POLITICKÉM A EKONOMICKÉM SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ PROBĚHLY OD ROKU 1989, PŘINESLY EKONOMICKÝ RŮST A I TÍM ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL. ROSTE TAKÉ POPTÁVKA PO MOBILITĚ.

Moderní informační a telekomunikační technologie nacházejí stále širší uplatnění

TO POTVRZUJE NAPŘÍKLAD I POČET VOZIDEL OSOBNÍCH I NÁKLADNÍCH NA NAŠICH SILNICÍCH.

Dopravní zácpy (kongesce) na pozemních komunikacích stojí naši společnost mnoho finančních prostředků. Jedním z nástrojů pro řešení stávající situace, které mají vliv na zajištění tzv. udržitelné mobility společnosti, je obor dopravní telematika, resp. inteligentní dopravní systémy (ITS - Intelligent Transport Systems).

INTEGRACE SYSTÉMŮ

Označení oboru dopravní telematika integruje v sobě obory TELEkomunikace a inforMATIKA, které jsou využívány v oblasti dopravy. Doprava se v současné době neobejde bez sofistikovaných řešení, která využívají nejmodernější technologie obou jmenovaných oborů. Proto je možné v současnosti různé druhy dopravních systémů pomocí telekomunikací a informatiky integrovat. To platí nejen pro nákladní dopravu, ale i pro dopravu osobní. Pro ekonomiku České republiky, zemi uprostřed Evropy, je velmi důležité, aby měl stát vybudovaný vyspělý, moderní a dostatečně kapacitní dopravní systém, který pokrývá všechny oblasti dopravy. Nejviditelnější je v současnosti doprava silniční - osobní i nákladní. Velmi důležitá je stále doprava železniční, vodní a stále většího významu nabývá doprava letecká. Bez kvalitní dopravy není možné zajistit rozvoj země, mj. tedy provádět výrobní kooperace, zefektivňovat výrobu logistickými řešeními, provozovat racionální systémy distribuce finálních výrobků apod. Proto je velmi důležité zajišťovat rozvoj dopravy moderním nástroji, kdy jedním z nich je právě ITS. V současnosti ITS zahrnuje množství nejrůznějších informačních, řídících nebo elektronických systémů založených na moderních systémech telekomunikačních technologií, mj. na přenosu dat po pevných nebo bezdrátových linkách. Po integraci těchto technologií do vozidel a do dopravní infrastruktury, umožňují systémy ITS pomáhat monitorovat dopravu, ovlivňovat chování dopravního proudu, snižovat kongesce (dopravní zácpy), navrhovat alternativní trasy řidičům a cestujícím, zvyšovat produktivitu dopravy stejně jako její bezpečnost a šetřit čas a snižovat náklady. Oblasti implementace ITS lze z hlediska silniční dopravy rozdělit na čtyři základní oblasti: osobní automobily, veřejná doprava osob, nákladní doprava a silniční infrastruktura.

ITS V OSOBNÍCH AUTOMOBILECH

Pro řidiče osobního vozidla jsou důležité aktuální dopravní informace. V současnosti může být využíváno několik cest. Jednou z nich je radiopřijímač ve vozidle. V některých zemích je v provozu speciální rozhlasové vysílání, které má program zaměřen jen na oblast poskytování dopravních informací. Relativně novým informačním prostředkem je mobilní telefon. Na něm lze přijímat po zaslání požadavku regionálně zaměřené krátké textové zprávy (SMS) o dopravě. V některých zemích byla vyvinuta služba zaměřená na používání protokolu WAP, pomocí kterého může být přeneseno schéma zatížení silniční sítě v grafické podobě. Obdobně lze přenášet informace o aktuálním stavu počasí a s krátkodobou předpovědí. S větším rozvojem obdobných systémů se počítá po širším zavedení mobilních služeb 3. generace (UMTS). Časovou úsporu řidičům mohou přinést užitečné informace o možnosti parkování. Některé systémy umožňují například pomocí mobilního telefonu rezervaci parkovacího místa a také uhrazení příslušného poplatku. Velmi užitečnými zařízeními, která mají i vliv na bezpečnost dopravy, jsou navigační systémy na bázi GPS (Global Positioning System). Pomocí družicového systému je na digitální mapě, která je zobrazena na obrazovce před řidičem, automaticky nalezena poloha vozidla a po zadání cíle je řidič naváděn k místu, které bylo zadáno. Digitální mapy jsou většinou dodávány prostřednictvím CD-ROM. Očekává se ale zavedení i takových systémů, které budou přenášet mapy is aktuálními dopravními informacemi do vozidla bezdrátově, například pomocí internetu nebo systémem GSM. Důležitá oblast, která je nyní sledována pozorněji, je zvyšování bezpečnosti silničního provozu. V září 2002 se konal v Lyonu kongres „eSafety“, kde byly představeny různé systémy, mající za cíl zvýšit bezpečnost silniční dopravy a ochranu života účastníků dopravního provozu. Cílem programu, který je podporován Evropskou komisí, je snížit počet obětí dopravních nehod na polovinu stávajícího stavu do roku 2010. ITS je považováno za jeden z klíčových prvků pro dosažení takového ambiciózního cíle. Pro podporu tohoto záměru byla vypracována strategie, která mj. obsahuje i zavedení jednotného telefonního čísla pro nouzová volání. Ve většině evropských zemí, včetně ČR, bylo pro tyto potřeby zavedeno nové číslo 112, které integruje záchranné a policejní složky. Existuje mnoho projektů a připravených řešení, které spadají do oblasti pasivní a aktivní bezpečnosti. Patří mezi ně systémy pro monitorování chování řidiče, systémy pro zvýšení viditelnosti při zhoršených povětrnostních podmínkách, kontrola dodržování správné vzdálenosti od ostatních vozidel v dopravním proudu, systémy bránící v neočekávaném vyjetí vozidla z jízdního pruhu přes dělicí nebo vodicí pruh, systém pro automatické snížení rychlosti vozidla v oblastech zvýšeného výskytu pěších a podobně.

ITS VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OSOB

Osobní automobil je symbolem životní úrovně člověka ve svobodné společnosti, ale evropská města s tímto dopravním prostředkem nepočítala. Je proto nutné umožnit cestujícím výběr volby dopravního prostředku pro jeho cestu do zaměstnání, za nákupy, kulturou nebo sportovními aktivitami. Touto alternativou, mimo pěší nebo cyklistickou dopravu, je zejména veřejná doprava osob. V současnosti je věnována velká pozornost systémům veřejné dopravy, a to pro možnosti vzájemné integrace různých druhů dopravy (autobus, trolejbus, tramvaj, vlak, resp. metro). Tyto systémy se označují jako IDS - integrované dopravní systémy, které zajišťují dopravu osob v celém regionu, popř. ve spádové oblasti urbánního centra. Jejich výhodou je možnost přestupu i mezi vozidly jiných dopravců, kteří jsou ale zahrnuti v rámci IDS. Další výhodou je možnost vzájemné koordinace tras jednotlivých linek, jízdních řádů, intervalů mezi vozidly a zejména možnost postupného vyladění celého systému veřejné osobní dopravy Nezbytným předpokladem pro úspěšné zavedení takových integrovaných systémů je spolupráce privátního a veřejného sektoru. Je nutno vytvořit systém, který se skládá z různých dopravců. V těchto systémech je zaveden jednotný tarifní systém, akceptovaný všemi zúčastněnými dopravci. Zde se uplatňují především moderní odbavovací systémy pro cestující, které jsou založeny na systémech čipových karet, tzv. e-ticketing. Z pohledu provozovatele veřejné dopravy je potřeba zmínit ještě systémy, které umožňují efektivní řízení vozidel MHD, resp. usnadňují provoz jednotlivých vozidel v přeplněných ulicích měst a na jejich křižovatkách. K těm prvním patří systémy pro automatickou lokalizaci jednotlivých vozidel a sledování jejich pozice vzhledem k jízdnímu řádu. Systémy pro poskytování preference vozidel veřejné dopravy osob zajistí optimální načasování nastavení zelené fáze na světelně řízených křižovatkách, aby nedocházelo k výraznému zpožďování vozidel veřejné dopravy.

ITS V SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

V současné době existuje mnoho systémů, které zajistí řídícím pracovníkům přepravních firem okamžitý přehled o všech nákladních vozidlech, které jsou na silnicích nejen v České republice, ale i v zahraničí. Systémy pro řízení vozového parku umožní lokalizovat vozidlo a další doplňkové informace, např. o stavu pohonných hmot, rychlosti vozidla, stavu nákladu apod. Nové systémy také umožní příslušným orgánům, popř. pověřeným organizacím zajistit vyšší bezpečnost při přepravě nebezpečných věcí, zejména prostřednictvím on-line sledování příslušného vozidla i s informacemi o druhu přepravované látky. V případě nehody jsou přivolaní hasiči seznámeni s obsahem nákladu a dokonale připraveni na zásah, který je pak veden optimálním způsobem, a také s ohledem na bezpečnost příslušníků zasahujících jednotek. V souvislosti se silniční nákladní dopravou se v poslední době častěji hovoří o zavedení elektronického zpoplatňování provozu těchto vozidel na dálnicích vSRN, Rakousku a ve Švýcarsku (EFC). Tyto systémy automaticky umožní bezhotovostní placení mýta za ujeté úseky jednotlivými vozidly.

ITS A INFRASTRUKTURA

Pro řízení dopravy jsou velmi důležité dopravní řídicí ústředny, které vytvářejí vzájemně spolupracující systém, který je doplněný o úzce spolupracující centra dopravních informací. Pro správné řízení provozu na silničních komunikacích je především nezbytný sběr informací o dopravním proudu na jednotlivých úsecích silniční infrastruktury. Na základě těchto informací jsou používány určité typy scénářů pro danou situaci a časový úsek. Informace z těchto ústředen jsou řidičům předávány převážně pomocí proměnných dopravních značek nebo proměnných informačních tabulí. Stále důležitější se stávají informace, které řidičům umožní získat přehled o tom, kolik času jim ještě zbývá do cíle jejich cesty. Jedná se o systémy pro odhad jízdní doby, které jsou založeny na matematických modelech pro krátkodobé prognózy a které vycházejí s aktuálních údajů, které jsou přenášeny z mnoha senzorů, umístěných na důležitých trasách.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít