I zahraniční partnery je dobré si ověřit

26. ledna 2004, 00:00 - admin
26. ledna 2004, 00:00

PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE SE JEŠTĚ ZVÝŠÍ POTŘEBA ČESKÝCH FIREM MÍT AKTUÁLNÍ A PŘESNÉ INFORMACE O JEJICH SOUČASNÝCH ČI POTENCIÁLNÍCH ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍCH PARTNERECH.

Přehled přístupů do zahraničních obchodních rejstříků a obdobných databází Získání informací o zahraničních firmách prostřednictvím tamních specializovaných agentur by asi nebyla levná záležitost. Jak je tedy možné získat informace o zahraničních firmách bez nutnosti využití specializovaných agentur? Jako první řešení se vybaví obchodní rejstříky jednotlivých zemí. Pomoci s hledáním přístupů k nim může ulehčit ministerstvo financí - Ústřední finanční a daňové ředitelství, Česká daňová správa - oddělení mezinárodní spolupráce při správě přímých daní. Ministerstvo financí má v současnosti k dispozici informace 23 zemí o přístupu do rejstříků a o výši poplatků za různý rozsah informací. Rejstříky některých evropských zemí - členů EU (i některých letos přistupujících) jsou dostupné přes obchodní rejstřík Evropské unie (European Business Register). Jsou to: Belgie, Irsko, Řecko, Dánsko, Itálie, SRN, Estonsko, Lotyšsko, Španělsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Francie, Rakousko. Tento rejstřík obsahuje většinou komerční databáze firem. Na některá data o australských, polských, kanadských, slovenských, lucemburských, švýcarských, nizozemských, novozélandských a britských firmách je možné podívat se prostřednictvím jejich národních obchodních rejstříků. Podle dostupných internetových zdrojů jsme připravili stručný přehled výše uvedených rejstříků. Informace o firmách USA jsou dostupné na registrech jednotlivých států, federální registr zde neexistuje. Přehled přístupu k registrům v jednotlivých amerických státech přinášíme na straně VIII. DOSTUPNOST PŘES OBCHODNÍ REJSTŘÍK EU

European Business Register (Obchodní rejstřík Evropské unie) poskytuje informace o přístupu k obchodním rejstříkům a dalším databázím, obsahujícím ekonomické informace o subjektech výše uvedených zemí, o zpoplatnění či nezpoplatnění jednotlivých informací, včetně přehledu poplatků a způsobu jejich úhrady. Na registrech některých zemí, např. Itálie, Francie a Rakouska, nejsou k dispozici informace v angličtině. Kromě zahraničních obchodních rejstříků je zde uveden také přístup do českého obchodního rejstříku, který je dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti. Odkazuje buď na portál rezortu, nebo Informační registry. Veškeré informace jsou k dispozici zdarma.

Belgie

Na stránkách belgické pobočky Evropské databáze firem (Euro DB) - www.eurodb.be (viz www.ebr.org, odkaz Belgie) je možné získat výpisy obsahující informace o belgických firmách, k dispozici jsou ceníky za poskytování těchto služeb.

Dánsko Informace o dánských firmách přinášejí stránky Dánské agentury obchodu a firem DCCA - www.eogs.dk (viz www.ebr.org, odkaz Dánsko). Jejich součástí je i přehled poplatků (v DKK) za poskytování těchto informací (pouze v dánštině). Estonsko Stránky Centra rejstříků disponují s informacemi spadajícími pod estonské ministerstvo spravedlnosti: www.eer.ee (viz www.ebr.org, odkaz Estonsko). N ěkteré informace jsou zdarma, například: jméno společnosti, registrační číslo, status společnosti (zda je společnost stále evidována v rejstříku, nebo zda je již vymazána), výše základního jmění společnosti, soud, u kterého je společnost evidována, adresa společnosti a datum zápisu do obchodního rejstříku. Další informace jsou již zpoplatněny, ale na těchto stránkách neexistuje ceník za poskytované informace. Finsko

Finské firmy objevíte na stránkách www.prh.fi (viz www. ebr.org, odkaz Finsko), dále po zadání odkazů wider access to company details, poté closing down of business. Po zadání identifikačního čísla firmy lze získat zdarma údaje o dané firmě v rozsahu odpovídajícímu ostatním zemím. Na této stránce je možné získat také přehled cen za obsáhlejší zpoplatněné informace.

Francie

Přístup k informacím, stejně jako přehled poplatků za ty z nich, které jsou zpoplatněny, je na www.euridile.inpi.fr (viz www.ebr.org, odkaz Francie). Pro přístup je třeba použít odkaz accés visiteurs, pro ceník produits et tarifs.

Itálie

Informace o italských subjektech jsou na stránkách http://www.infocamere.it. Výpisy z databází jsou pouze v italštině, v angličtině jsou jen obecné informace o rejstříku.

Irsko

Pod odkazem Irsko na www. ebr.org je k dispozici databáze irských firem na adrese www.cro.ie (Companies registration Office). Informace o irských firmách vyhledáte prostřednictvím odkazu Company search. Na odkazu Fees je přehled poplatků za výpisy z rejstříku.

Lotyšsko

Lotyšské firmy přiblíží stránky na www.lursoft.lv (viz www.ebr.org, odkaz Lotyšsko). N a této adrese je k dispozici také přehled poplatků (odkaz The price list) za poskytování těchto informací, dále grafické zobrazení vztahů mezi subjekty a vzory zpoplatněných i nezpoplatněných výpisů z místní databáze, včetně ceny (odkaz Subscribe).

Norsko

Norské firmy se prezentují na stránkách www.brreg.no (viz www.ebr.org, odkaz Norsko). Na odkaze Information je možné zaregistrovat se pro placený přístup do rejstříku. Přehled poplatků je uveden na odkaze Fees for information. Většina informací není zpoplatněna.

Rakousko

Informace o rakouských firmách jsou dostupné na adrese: www.telekom.at (viz www.ebr. org, odkaz Rakousko). Jde o komerční databázi firem; registrace rakouských firem v této databázi je dobrovolná a je zpoplatněna, čímž se liší např. od českého obchodního rejstříku. Databáze obsahuje také přehled poplatků za poskytování těchto informací.

Řecko

Databáze řeckých firem je na adrese www.acci.gr (viz www. ebr.org, odkaz Řecko).

SRN

Na www.creditreform.de jsou k dispozici informace o německých firmách (viz www.ebr.org, odkaz Německo). Jde o německou pobočku Mezinárodní hospodářské databanky - Creditreform, ne o obchodní rejstřík, ale pouze o soukromou databázi firem. Přehled poplatků za přístup do obchodních rejstříků není k dispozici.

Španělsko

Španělské firmy jsou dostupné na adrese: www.registradores. org (viz www.ebr.org, odkaz Španělsko). Přístup do španělské databáze firem je podmíněn registrací a uzavřením smlouvy o přístupu do databáze firem.

Švédsko

Databáze švédských firem obsahují stránky: www.prv.se (viz www.ebr.org, odkaz Švédsko). Přehled informací o švédských firmách je na odkaze About us; Databases and services; The Trade and Industry Register a zde na odkazu Prislista je přehled poplatků za výpisy z této databáze. (Registr je pouze ve švédštině sanglickými vysvětlivkami.)

DOSTUPNOST PŘES NÁRODNÍ OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Austrálie

Informace jsou dostupné na indexu australských společností a obchodních jmen: http: www.search.asic.gov.au/gns001. html. Bezplatný servis. Kanada Seznamy firem jsou přístupné bezplatně na celostátním registru: http://strategis.ic.gc.ca/cgi-bin/ sc_mrksv/corpdir/dataOnline/co r pns_se. N ěkteré provincie mají také své vlastní registry, např.: N ova Scotia - http://www. gov.ns.ca/ snsmr/onlineservices/business/rjsc/search.asp, N ew Brunswic - http://www. web27.snb.ca/card_online/CAR SSearch.asp, Ontario - http://www.ontariocanada.com/ontcan/en/starting/mis c /starting_reg ister_obc.jsp, Provincie British Columbia má placené přístupy do svých registrů, stejně je tomu v případě dalších kanadských provincií. Lucembursko Informace naleznete na www.rcsl.lu/RCSL/extraits.html, kde jsou k dispozici informace o tom, které druhy informací jsou zpoplatněny a které nikoliv. Pouze dílčí informace, jako např. obchodní jméno nebo IČ subjektu, jsou zdarma. Přehled poplatků není znám; informace jsou k dispozici pouze ve francouzštině. Není dostupné přes European business register. Nizozemí Informace jsou dostupné na www.kvk.nl, dále nutno zvolit odkaz Trade register, access to Trade reister, inf. products. V ýpis z rejstříku obsahující následující informace stojí 2,50 EUR: jméno společnosti, její adresa, informace o jejích společnících, jednatelích a akcionářích, dále právní formu, - datum vzniku, počet zaměstnanců, výše základního jmění a informace o všech provozovnách; informace o historii společností jako je bývalé jméno společnosti, příp. bývala adresa nebo bývalí jednatelé společností přijde také na 2,50 EUR. Stručné informace jako jméno spol. registrační číslo, právní forma spol., předmět podnikání, počet zaměstnanců a adresa spol. přijde pouze na 0,30 EUR. Informace z roční účetní uzávěrky přijdou na 2,90 EUR. Rovněž Nizozemí nemá dostupné informace přes European business register. Nový Zéland Informace jsou dostupné na registru společností spravovaném novozélandským ministerstvem ekonomiky: http://www. companies.govt.nz/search/cad /dbssiten.main. Na tomto registru je k dispozici vyhledávání obchodního jména, příp. dalších informací, např. o sídle společnosti, jménech akcionářů, jednatelů atd. také je zde přehled cen podle rozsahu poskytnutých služeb. Polsko Polské subjekty jsou dostupné na www.teleadreson.com.pl. K dispozici jsou informace o ročním obratu společností, roce založení společnosti, počtu zaměstnanců atd., navíc je zde také ceník za jednorázový i opakovaný přístup do této databáze. Neinformuje cestou European business register. Slovensko Přístup je podobný jako v případě českého obchodního rejstříku, tzn. na stránkách slovenského ministerstva spravedlnosti: www.orsr.sk. Veškeré informace jsou poskytovány zdarma. Slovensko nemá dostupné informace přes European business register Švýcarsko Na adrese www.zefix.admin.ch existuje zdarma federální ústřední registr švýcarských firem, ze kterého je možný také přístup do většiny kantonálních registrů (některé švýcarské společnosti jsou registrovány pouze v těchto kantonálních registrech). Informace jsou dostupné kromě němčiny, francouzštiny a italštiny také v angličtině. Nezpřístupňuje informace přes European business register Většina kantonů má svůj vlastní kantonální registr, ze kterého je možné získat určité informace zdarma. Rozsah nezpoplatněných informací se liší kanton od kantonu, např. v 7 kantonech (z celkových 26) lze získat úplný výpis o ekonomických subjektech. Další alternativou, aplikovanou v ostatních kantonech, je získání pouze částečných informací zdarma (obchodní jméno společnosti nebo její identifikační číslo). Pouze v některých kantonech jsou registrovány subjekty všech právních forem. Běžným jevem ve Švýcarsku je registrování pouze takových subjektů, jejichž právní forma odpovídá našim akciovým společnostem, další typy společností jsou registrovány jen v případě, že vznikly nebo změnily jméno po 1. 1. 2000, u ostatních společností probíhá doregistrování. Další výjimku tvoří subjekty provozující nezávislé povolání nebo samostatnou zemědělskou činnost, vzhledem k tomu, že nemusí být ve všech kantonech registrovány. Rozsah zpoplatnění přístupu do švýcarských obchodních rejstříků závisí na rozhodnutí jednotlivých kantonů. Velká Británie** Výpisy z rejstříku jsou k dispozici zdarma na adrese: www.companieshouse.gov.uk/ info; tyto výpisy obsahují běžný typ informací, podrobnější informace jsou již zpoplatněny, jako např. informace z účetní uzávěrky nebo z daňových přiznání; ceny se pohybují v rozmezí 4-5 liber. Ceník lze získat na: www. companieshouse.gov.uk/services, poté odkaz Information and Contact Centre. Informace nejsou dostupné přes European business register.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
Auta
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a…
Nejlepší ojetá auta do 100 000 Kč, která jsou levná na provoz
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik jsou dnes dostupnější
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Technologie
Xeony generace Ice Lake mají 38 jader a HBM2. Xeony Phi nahradí 44jádrová verze ISX-H
Na Chromeboocích poběží MS Office i World of Warcraft, ale…
8 smartphonů do 10 000 Kč: kompakt, phablet, odolňák i vlajková loď [Vánoce 2017]
Robot Atlas je zase mrštnější. Podívejte, jak udělá salto (video)
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít