Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Víte, jak sedět, aby vám práce nezničila zdraví?

Nedostatek pohybu a špatné pracovní podmínky vážně ohrožují naše zdraví. To sice všichni…

Podzimní novinky na silnici od 1.10.2018

Přichází podzim a měli bychom připravit naše vozidlo na studenější období. Kromě změny…

Podnikání s s.r.o. s sebou přináší mnohé výhody

Jestliže už nějaký ten pátek podnikáte jako osoba samostatně výdělečná činná, možná je…

I na Prahu se dostane

31. prosince 2007, 00:00 - Filip Černoch
31. prosince 2007, 00:00

EVROPSKÉ FONDY - Hlavní město České republiky má možná sto věží, ale žádné evropské peníze. Na takto bohaté regiony se totiž standardní podpora ze strukturálních fondů nevztahuje. Lákavou výjimku z tohoto pravidla tvoří dva specificky pražské programy. Do jejich otevření zbývá jen pár dní.

Ve světle obřích programů typu Podnikání a inovace vypadají rozpočtově skromnější programy Praha – adaptabilita a Praha – konkurenceschopnost jako neduživí trpaslíci. Zlé jazyky by je mohly označit za cenu útěchy, která má zabránit podnikatelům v Praze stěžovat si příliš nahlas. K jejich pochopitelné nechuti je totiž hlavní město ze standardního systému unijních fondů vyloučeno.

Už na druhý pohled se ale pod nánosem úřednických frází zaleskne ryzí kov. Oba nástroje totiž žadatelům nabízejí velmi příjemné podmínky, nízkou finanční spoluúčastí počínaje a komfortní uživatelskou podporou konče. A na skrytá lákadla se mohou těšit i malí a střední podnikatelé, kteří zde naleznou podporu pro širokou škálu svých projektů.

Připravte se, začínáme

Chodby radnice praskají ve švech, zájem o první informační setkání ohledně možnosti získat prostředky z obou programů zjevně dramaticky převyšuje nabídku. „Hlavně podnikatelé si totiž konečně uvědomili, že na pražské projekty je také možné žádat o dotace. Čehož si dlouho nebyli vědomi,“ konstatuje ředitelka odboru fondů EU pražského magistrátu Patricia Tiso Ferulíková. Jedním dechem zároveň opravuje další vžitý omyl, podle kterého se do těchto programů mohou hlásit jen firmy se sídlem v hlavním městě. Ve skutečnosti je nabídka otevřena pro kohokoliv – určující je totiž místo, kde bude dotovaný projekt realizován.

„My jsme naštěstí na tento zájem velmi dobře připraveni. Maximálně jsme zjednodušili celý proces zpracování projektů, máme kapacity pro časté a bezplatné konzultace s žadateli. Od poloviny ledna budeme pořádat otevřené informační semináře a řadu velmi výhodných úprav jsme provedli i v samotných programech. Navíc ty nově zahrnují celou Prahu, nejen vybrané části,“ slibuje Ferulíková. Všechny tyto výhody by přitom měli žadatelé pocítit už v nejbližší době, první výzvy do obou nástrojů totiž startují 8. ledna. Kdo si pospíší a připraví kvalitní žádost, může na svém účtu vidět razantní nárůst peněz už v létě příštího roku.

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

• vyhrazeno je pro něj celkem

7,5 miliardy korun

• zaměřen je na zlepšení

infrastruktury, revitalizaci

brownfields, podporu

podnikání, stejně jako

výzkumu a vývoje

• podnikatele bude zajímat

oblast spolupráce mezi

firmami a základnami

výzkumu a vývoje, dále také

oblast zaměřená na obecnou

podporu malých a středních

podnikatelů ve vybraných

sektorech podnikání

Praha – adaptabilita

Poněkud krkolomný název prvního programu ukazuje směrem k takzvaným měkkým, neinvestičním projektům vzdělávacího typu. „Z podnikatelského hlediska tady mají šanci projekty v oblasti školicích kurzů a programů, různých systémů dalšího vzdělávání, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, stejně jako nápady týkající se rozvoje lidských zdrojů v centrech vědy a výzkumu,“ říká projektová manažerka magistrátu Tereza Kleinová.

Na část ze zhruba 2,3 miliardy korun dosáhnou také projekty cílené na realizaci vzdělávacích programů či kurzů hlavně v oblasti informačních a komunikačních technologií, řídicích a jazykových znalostí a obecně na otázky lidských zdrojů v podnikatelské sféře. „Například v minulém programovém období využila tyto prostředky firma Euroagentur, která v síti svých cestovních kanceláří a hotelů zavedla systém vnitřního vzdělávání a teď běžně provádí školení svých zaměstnanců v komunikačních dovednostech nebo v přístupu k zákazníkovi,“ popisuje konkrétní příklad manažerka Kleinová.

Hlavně osoby samostatně výdělečně činné a podniky do deseti zaměstnanců ocení další nabídku, která počítá i s jejich omezenou možností věnovat čas přípravě náročných žádostí. „Těmto malým subjektům, které by třeba ani nedosáhly na minimální jednomilionovou hranici podpory, nabízíme možnost žádat prostřednictvím svého oborového svazu nebo profesního sdružení. Například už máme zkušenosti s projektem Asociace kuchařů a cukrářů. Ta sdružuje spoustu kuchařů a restaurací a za tyto dotační peníze školí své členy v nových trendech v cukrárenství, vaření a tak dále,“ popisuje zajímavý nápad Tereza Kleinová. Systém by tedy měl umožnit i těm nejvytíženějším OSVČ získat z evropských peněz výhodu alespoň v bezplatné účasti na kurzech všeho druhu.

Peníze potečou bez překážek

Co pochopitelně každého žadatele zajímá především, jsou finanční záležitosti celého programu. I tady program Praha – adaptibilita příjemně potěší, vzhledem ke svému neinvestičnímu charakteru umožňuje získat až sto procent uznatelných nákladů, v rozsahu od jednoho do osmi milionů korun. Zde je ale nutné počítat s takzvaným pravidlem de minimis, které z důvodů rovné hospodářské soutěže omezuje možnost poskytovat dotace na výši maximálně 200 tisíc eur v průběhu tří let. U některých projektů je sice možné tuto dvousettisícovou hranici překročit, v tom případě ale musí žadatel počítat s určitou spoluúčastí.

Už vysloveně třešničkou na dortu je nová specialitka s názvem křížové financování. „Jde o to, že i u neinvestičních projektů se mohou do projektu zahrnout náklady na nějaké tvrdé investice. Obecně to může být až deset procent celkového rozpočtu, v případě tohoto programu budeme ale posuzovat každou žádost individuálně a v případě skutečně nezbytných záležitostí budeme schvalovat až 40 procent uznatelných nákladů,“ slibuje Patricia Tiso Ferulíková. „A úplně závěrem, nově jsme u nepřímých nákladů zavedli možnost využívat paušály. Takže nebude třeba vyúčtovávat zvlášť každou propisku nebo šanon,“ uzavírá ředitelka.

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA

• vyhrazeno je pro něj celkem 3,5

miliardy korun

• podporuje aktivity zlepšující

situaci na pracovním trhu,

koncentruje se na oblast podpory

znevýhodněných osob a rozvoj

škol

• podnikatelů se týkají projekty ve

dvou oblastech; v první jde o

oblast vzdělávání, zvyšování

kvalifikací, zakládání center vědy

obecně a poradenství; druhá

oblast zahrnuje podporu začlenění

znevýhodněných osob do

pracovního trhu, stejně jako další

aktivity pro zlepšení oblasti

zaměstnanosti

• podpora bude poskytována ve výši

jednoho až osmi milionů korun

Praha – konkurenceschopnost

Už ryze investiční program Praha – konkurenceschopnost směřuje svou pozornost na zlepšení dopravní dostupnosti a rozvoj telekomunikací, na oblast životního prostředí, vědu a výzkum a v neposlední řadě na podporu podnikatelské sféry. „Malým a středním firmám je vyhrazena právě ta poslední oblast, která disponuje 2,3 miliardy korun. Žádat je zde možné ve dvou hlavních směrech. Tím prvním jsou projekty zakládající partnerství a spolupráci mezi firmami a různými vědeckovýzkumnými ústavy. Takže podporu zde dostanou například technologické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra a podobně,“ vypočítává nabídku svého programu projektový manažer Jakub Benda.

„A pro řadu podnikatelů bude možná ještě zajímavější druhá oblast, nabízející obecnou finanční dotaci na rozvoj podniků různých odvětví, například cestovního ruchu, ubytování, sociálních služeb, ale i zpracovatelského průmyslu. Takže peníze se najdou například na výrobní linku, která podnikatelům umožní uvést na trh nějaký nový produkt,“ doplňuje Benda. Přesný seznam oblastí, kterých se podpora týká, bude podle něj samozřejmě k nalezení ve zveřejněné výzvě. Konkrétním příkladem podpořené akce může být například i rekonstrukce pražské restaurace Bílý koníček nebo hudebního klubu Rock-Café.

Přestože jako investiční program nenabízí podporu ve výši sta procent způsobilých nákladů, oproti svým větším bratříčkům se může chlubit ještě stále velmi pěknými osmdesáti procenty. Spoluúčast podnikatele tedy dosáhne 20 procent, samotná dotace se bude pohybovat mezi půl milionem korun a ekvivalentem 200 tisíc eur. „Navíc oproti minulému programovacímu období zavádíme blokové platby, které se neváží na logicky uzavřené celky projektu.

Jinak řečeno, podnikatel si i středně velký projekt rozdělí na několik etap, které mu budou postupně propláceny. Což mu pochopitelně umožní rychlejší přístup k penězům,“ zvedá Jakub Benda budoucím žadatelům náladu. Týkat se to bude všech projektů realizovaných déle než jeden rok a s rozpočtem přesahujícím čtyři miliony korun.

Poradce nebrat?

Určité změny oproti programovacímu období 2004-2006 doznala i řídicí struktura programu, což znamená podstatně jednodušší administrativu pro jednotlivé žadatele. Obou programů se totiž ujala samotná Praha a díky tomu pominou návštěvy několika různých úřadů, vše bude možné vyřídit pod jednou střechou. Co naopak zamrzí, jsou stále ještě nefunkční internetové stránky obou programů, jejichž dokumenty tak poměrně zmateně leží na webu pražského magistrátu.

„A ještě jedna rada na závěr. Podle našich zkušeností i statistik mají zdaleka největší šance ty projekty, které s námi jednotliví žadatelé chodí poctivě konzultovat. Snažíme se dávat důraz na myšlenku a dobrý nápad každé žádosti, namísto na formálně pěkné, ale prázdné formulace,“ varuje Kleinová. „Díky tomu nemáme obzvlášť dobré zkušenosti s projekty připravovanými ,na klíč‘ poradenskými firmami. Ty zahrnují příliš mnoho zbytečných frází a samotná podstata projektu tam bývá leckdy hodně nezřetelná. Skutečně daleko efektivnější je přijít za námi a probrat to s našimi odborníky,“ uzavírá Kleinová.

Je tedy zjevné, že sebedůvěra oběma pražským programům nechybí. Což může být pro podnikatele jedině dobře, pokud je založena na dobré přípravě a kvalitním servisu pro žadatele. Zatím to tak vypadá.


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Jak se vám bude počítat důchod, když nepracujete na hlavní pracovní poměr
Zdanění přivýdělku z dohody o provedení práce pro rok 2019
10 morových ran české krajiny II: lány řepky a dotace
Jak jezdit na sněhu?
Samoplátci budou platit více na zdravotním pojištění
Auta
Jawa Made in India: z východu se vrací kývačka i pérák
Test Mercedes-Benz eSprinter: Vysoké napětí
Octavia Cup trochu jinak. Lamborghini připravuje seriál pro závodní verzi modelu Urus
Jak řídit na sněhu: Představujte si, že vám vůbec nefungují brzdy
Jak funguje pohon všech kol? Existuje 6 různých koncepcí
Technologie
HAL3000 Anniversary LE: nekompromisní sestava s RTX 2080 Ti a Core i7-8086K (recenze)
Šeptanda: PlayStation 5 už utáhne 4K při 60 fps
myPhone Maestro: I tlačítkový telefon může mít velký displej
O2 spouští „5G internet na doma“. Bezdrátově nabídne rychlost až 250 Mb/s (aktualizováno)
Upřímný herní trailer na Diablo 3 (video s CZ titulky)
Hry pro příležitostné hráče