Hyde Park: Nedotknutelný nájemník - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Hyde Park: Nedotknutelný nájemník

Štěpán Smoleja,
Hyde Park: Nedotknutelný nájemník
Zdroj: Richard Cortes

Jaké dopady mají současná vládní opatření na prohlídky nemovitostí či výpověď z bytu kvůli neplacení nájmu?

Parlament schválil a prezident podepsal zákon, podle něhož nemůže pronajímatel vypovědět z pronajímaného bytu nájemníka, který není kvůli mimořádné situaci ohledně koronaviru schopen platit nájem. Ačkoli je to výrazný zásah do práv majitelů nemovitostí, neznamená to, že jsou nájemníci nedotknutelní. Návrh zákona například nijak neomezuje ukončení smlouvy z jiných zákonných důvodů, než je neuhrazení nájemného. Není to tedy tak, že dokud trvají mimořádná opatření, nemůže pronajímatel nikoho z bytu vypovědět.

Důležité je též podotknout, že neschopnost hradit nájem musí plynout skutečně z mimořádných opatření proti koronaviru. Stejně tak pro nájemníka nadále platí povinnost hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním bytu a za prodlení s platbou nájemného mu dál běží úroky. Zákon také nijak nereguluje vzájemné dohody o ukončení nájemních smluv a dále nebrání vyklizení nájemníků v případě skončení smlouvy na dobu určitou časem.

Oproti původnímu vládnímu návrhu zákona, který byl výrazně příznivější pro nájemce, vyšla sněmovna pronajímatelům částečně vstříc. Nejzazší doba, po kterou není nájemce povinen hradit nájemné, se zkrátila o dva měsíce do 31. července 2020 a lhůta pro úhradu veškerých dluhů byla ve finále zkrácena dokonce o celých pět měsíců. To znamená, že všechny dluhy vůči pronajímateli vzniknuvší ode dne účinnosti zákona do konce mimořádných opatření - nebo do dne 31. července 2020, co nastane dříve - musí nájemce uhradit do konce roku 2020.

Dalším významným pozměňovacím návrhem, který Poslanecká sněmovna schválila, je, že nemožnost hradit nájemné bude nájemce povinen…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?