Hyde Park: Francouzská inspirace - Euro.cz

Přihlášení

Hyde Park: Francouzská inspirace

Tomáš Brožek,
Hyde Park: Francouzská inspirace
Zdroj: Richard Cortés

Management obchodních korporací čekají přísnější pravidla odpovědnosti za jejich úpadek.

Velká novela zákona o obchodních korporacích přinese s účinností od 1. ledna 2021 přehlednější, ale také přísnější úpravu odpovědnosti statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace. Kromě zjednodušení podmínek, za kterých jim může být uložen zákaz výkonu funkce nebo povinnost vydat dříve obdržený prospěch, nově zavádí možnost takzvané žaloby na doplnění pasiv.

Pokud dnes člen statutárního orgánu korporace v případě jejího hrozícího úpadku poruší péči řádného hospodáře a nepodnikne vše potřebné za účelem jeho odvrácení, zákon umožňuje uložit mu zákaz dalšího výkonu obdobné funkce nebo jej postihnout některou ze dvou majetkových sankcí: povinností vydat plnění obdržené od společnosti za předešlé dva roky nebo ručením za splnění povinností, kterým společnost sama není schopna vůči věřitelům dostát.

Přijatá novela se pokouší o zjednodušení a zpřehlednění této úpravy, která je dlouhodobě vnímána jako složitá a neefektivní. Institut zákonného ručení pak nahrazuje zcela novým nástrojem převzatým z právního řádu Francie, takzvanou žalobou na vydání pasiv.

Povinnost doplnit majetek společnosti

Na základě nově zavedeného institutu žaloby na vydání pasiv se bude moci insolvenční správce domáhat, aby insolvenční soud uložil členovi statutárního orgánu povinnost poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi hodnotou majetku společnosti a souhrnem jejích dluhů (tedy zjednodušeně, aby tento doplnil pasiva korporace). Výše uvedený postup bude možný v případě aktivního přivození úpadku i jeho neodvracení, a to pokud bude prokázáno porušení péče řádného hospodáře.

Na rozdíl od výše popsané konstrukce ručení to navíc bude incidenční spor, tedy spor vedený…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?