HROZBA KRACHU - Euro.cz

Přihlášení

HROZBA KRACHU

, Erich Handl,
HROZBA KRACHU
Zdroj: Euro.cz

Silniční zákon tvrdě šlape na paty malým dopravcům

Rozruch kolem cyklistických přileb a dětských sedaček do automobilů poněkud zastínil jinou část novely silničního zákona, a to povinnost majitelů kamionů prokazovat takzvanou finanční způsobilost. Zákon jim od 1. července ukládá prokázat se majetkem ve výši 330 tisíc korun na jedno vozidlo a 180 tisíc korun na každý další nákladní automobil. Hodnotou přitom nemůže být sám vůz, ale dopravce musí dopravnímu úřadu v místě sídla či trvalého bydliště pravidelně každý rok dokazovat, že ve výše uvedeném peněžním objemu vlastní například nemovitosti, provozní kapitál nebo jiný obchodní majetek. „Finanční způsobilostí se rozumí schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a provozování silniční dopravy, říká zákon. Bez jejího prokázání je dopravci odejmuto povolení vykonávat přepravu. Týká se to všech vozidel těžších než 3,5 tuny s výjimkou veřejné linkové dopravy a speciálních vozidel.

Malé firmy v ohrožení.
Tato změna vyvolala paniku především v řadách malých firem, které mají jen několik kamionů. „Velké společnosti, například bývalá ČSAD, mají většinou dostatek nemovitostí, ale malé soukromníky může toto opatření zruinovat, upozorňuje Zuzana Tomečková z firmy Scania Finance, která se zabývá leasingem nákladních aut. Kladenský dopravce Roman Zikmund, majitel několika avií, její slova potvrzuje: „Myslím, že hodně malých společností bude muset opustit trh. Já mám naštěstí dílnu, která má dostatečnou hodnotu, co ale budou dělat lidé, kteří vlastní jen jedno nebo dvě auta? Mluvčí ministerstva dopravy Ludmila Roubcová tvrdí, že úřad zatím nemá žádné signály o tom, že by malé firmy hromadně vyklízely trh. „Novela je v platnosti pouhé dva měsíce, zatím je příliš brzy na nějaké hodnocení, říká Roubcová.

Strach z unie.
Jaký má vlastně prokazování finanční způsobilosti účel a jaká byla jeho geneze? „Touto právní úpravou chceme přizpůsobit provozování silniční dopravy podmínkám platným v Evropské unii, říká Roubcová. „Kdybychom ji neprosadili, došlo by k vážnému porušení podmínek přijetí České republiky do unie, tvrdí. Exministr dopravy Antonín Peltrám upozorňuje, že kdyby nebyl přijat institut finanční způsobilosti, mohla by toho zneužít evropská silniční lobby ke kritice zemí střední a východní Evropy za cenový dumping a následně k tlaku na vydávání omezeného počtu povolení k výjezdu českých kamionů do států unie. Ministerstvo dopravy proto návrh novely na začátku roku předložilo Parlamentu.
Tam se ale setkal s tvrdým odporem horní komory. Většina senátorů totiž tvrdila, že návrh ohrožuje konkurenční prostředí na dopravním trhu. Kritizovali zákon také proto, že obsahuje opatření, která mohou omezit vstup do odvětví novým subjektům a kapacitám. Upozorňovali, že novela ukládá podnikatelům povinnosti, které mohou jejich podnikání ochromit. Jan Ruml (US) dokonce právní normu označil za „projev státního dirigismu, přeregulovanosti a porušení práv podnikatelů zaručených ústavou . Senát v dubnu novelu skutečně zamítl a vrátil ji Poslanecké sněmovně.

Sněmovna řekla ano.
Na stranu ministerstva dopravy se poté překvapivě přidalo sdružení autodopravců Česmad Bohemia. To sdružuje přes dva tisíce podnikatelů, kteří tvoří osmdesát procent přepravní kapacity trhu. Jeho mluvčí Martin Felix říká, že nový zákon alespoň částečně vyřeší současný třicetiprocentní převis nabídky služeb v silniční dopravě nad poptávkou. „Postoj Česmadu není zase až tak velkým překvapením, sdružuje totiž především velké dopravce, kteří se rádi zbaví nepohodlné konkurence, domnívá se dopravce z Kladna Roman Zikmund. „Ve sněmovně zvítězila lobby velkých firem, konstatuje.
V opakovaném hlasování v Poslanecké sněmovně totiž zákon prošel. „Obava, že prokazování finanční způsobilosti naruší dopravní trh, je zbytečná, řekl tehdy poslanec Unie svobody Pavel Němec. „Podnikatelé se domnívají, že musí mít v bance uloženy statisícové částky jako záruku za jednotlivá vozidla. To je omyl. Pro prokázání finanční způsobilosti bude stačit kapitálová přiměřenost jejich zázemí, tvrdil.
Zuzana Tomečková tato uklidňující slova odmítá: „Jaké je zázemí soukromníka, který si pronajal nákladní auto a tvrdě platí leasingové splátky? Žádné, ledaže by do majetku firmy zahrnul vlastní byt. Soudí, že novela navíc přišla tak rychle, že se na ni malí dopravci nemohli vůbec připravit. Její dopady na trh budou známé do konce března příštího roku. Nejpozději do posledního dne tohoto měsíce totiž musí majitelé firem svou finanční způsobilost prokázat. Jestliže se jim to nepodaří, přijdou bez milosti o licenci.