Hospodářská komora podporuje labské jezy - Euro.cz

Přihlášení

Hospodářská komora podporuje labské jezy

, DUŠAN ŠRÁMEK,
Hospodářská komora podporuje labské jezy
Zdroj: Euro.cz

PRÁVNÍ STAV JE NEJASNÝ Málokteré vládní rozhodování o konkrétní investiční stavbě bývá komentováno představiteli podnikatelské veřejnosti. Z tohoto hlediska lze považovat podporu stavbě labských jezů, kterou vyhlásila Hospodářská komora, doslova za průlomovou.

PRÁVNÍ STAV JE NEJASNÝ

Málokteré vládní rozhodování o konkrétní investiční stavbě bývá komentováno představiteli podnikatelské veřejnosti. Z tohoto hlediska lze považovat podporu stavbě labských jezů, kterou vyhlásila Hospodářská komora, doslova za průlomovou.

Za současné situace, vzhledem k prognózám nárůstu přeprav na česko-německé hranici o 137 % do roku 2015, omezené propustnosti železničních spojení a plánované pětileté rekonstrukci železnice na čtvrtém evropském koridoru podél Labe, by neprovedení potřebných úprav na dolním Labi v návaznosti na úpravy prováděné na německé části toku znamenalo likvidaci nejekologičtějšího druhu dopravy,“ píše prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek v dopise premiéru Špidlovi. Pokud by nebyly zlepšeny parametry vodní cesty, byl by nutný přechod z vodní dopravy na silniční, což je podle Drábka v protikladu s prohlašovanými zásadami evropské dopravní politiky, přičemž poměr zatížení mezi vodní a silniční dopravou externími náklady je 115. Jezy na Labi by zaručily celoroční splavnost na čtyřicetikilometrovém úseku řeky a česká lodní doprava by tak mohla navázat na evropskou síť vodních cest. „Bez zlepšení splavnosti dolního toku Labe by se Česká republika stala jediným vnitrozemským státem v Evropě bez možnosti přístupu k námořním přístavům po splavné řece. Tím by se zbavila možnosti levněji dopravovat řadu produktů, které lodní dopravu vyžadují, jako jsou například zemědělské produkty. Znamenalo by to likvidaci řady tradičních českých výrobců investičních celků, závislých na přepravě nadrozměrných zásilek. Likvidací vodní dopravy by se ztratil pozitivní vliv na ostatní dopravní obory,“ píše dále prezident HK ČR v dopise premiérovi.

PLNÉ VLAKY

O škodách, které táhnoucí se spor o jezy přináší podnikatelům v lodní dopravě, se píše i ve stanovisku, které poskytlo Profitu ministerstvo dopravy. „V e svých důsledcích se spor negativně projevuje i v oblasti ochrany životního prostředí, neboť plavební nedostatečnost na kritickém úseku Labe je příčinou převádění přeprav z vodní cesty na pozemní komunikace s výrazným nárůstem emisí“, píše se ve stanovisku. Přitom železniční koridor Děčín-Drážďany je již dnes naplněn z osmdesáti procent a v dohledné době se očekává jeho úplné vytížení. Převedení na jiné druhy dopravy – tedy železniční a vodní, je rovněž podmínkou pro schválení výstavby dálnice D 8. V případě realizace stavby se předpokládá nárůst přepravy o 270 % oproti současnému stavu v roce 2010.

ZÁJEM O LODĚ KLESÁ**

Proti stavbě jezů na dolním Labi se dnes staví ministerstvo životního prostředí. „Hlavní překážkou dalšího rozvoje vodní dopravy nejsou nepříznivé přírodní podmínky, ale klesající zájem o vodní dopravu, které úspěšně konkuruje především rychlejší a spolehlivější železnice,“ uvádí ve své argumentaci náměstek ministra životního prostředí Ladislav Miko. Jako důkaz pro svá tvrzení využívá například skutečnost, že podle Ottova slovníku naučného se v roce 1898 po Labi dopravovalo zhruba třikrát tolik nákladů než dnes. Z hlediska ochrany přírody by navíc stavba ohrozila 41 druhů chráněných živočichů a rostlin, které se vyskytují v doprovodných ekosystémech dolního Labe. Ministerstvo životního prostředí zároveň zpochybňuje prognózy ministerstva dopravy a poukazuje rovněž na kontrolní zprávu Národního kontrolního úřadu, která je k efektivitě stavby kritická. Poslední projednávání stavby labských jezů vláda na svém zasedání 19. května přerušila a zadala právní analýzu, zda vůbec může o této otázce rozhodovat. Ve věci už totiž existují pravomocná rozhodnutí, která pro stavbu neudělují výjimku podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Kabinet by měl tedy ve věci případně rozhodnout až poté, pokud by právní analýzy prokázaly, že má vůbec právní možnost ve věci rozhodnout. Bránit se s využitím všech možností chtějí i čeští rejdaři. Pokud by neuspěli u českých úřadů a soudů, chtějí se obrátit na evropské instituce.

ilustrační foto: archiv