Horečka neopadla - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Horečka neopadla

, Pavel Hanslíček,
Horečka neopadla
Zdroj: Euro.cz

Obrat největších faktorů prudce roste

Zdá se, že factoring se zbavuje nálepky „alternativní způsob financování“ a stává se běžně užívaným nástrojem. Svědčí o tom výsledky největších tuzemských factorů, jejichž obrat vzrostl jen loni o více než pětinu. Proč jsou služby factoringových společností stále žádanější?

Pro střední a menší.

Factoringové firmy jsou pro malé a střední podniky s ročním obratem 20 až 100 milionů korun často nejjednodušším způsobem získání provozního kapitálu. Zatímco v případě úvěru zkoumají banky hospodaření, pro factora je důležitá hlavně platební morálka odběratele. Navíc dodavatel ručí pohledávkami z obchodních transakcí, a další garance tedy není nutná. Kromě relativní dostupnosti je factoring atraktivní svou jednoduchostí – dodavatel uzavře smlouvu s factorem o postupování pohledávek a od té doby pravidelně předává factorovi vystavené faktury za schválenými odběrateli. Vzápětí dostane zálohu, jejíž výše se běžně pohybuje kolem tří čtvrtin hodnoty pohledávky. Na dorovnání do nominální hodnoty čeká do chvíle, než odběratel patřičnou fakturu uhradí. Finální částka se nakonec sníží o factorovu odměnu složenou z úrokové marže a provize factora stanovené podle výše obratu a způsobu zajištění obchodu.
Značnou výhodu pro klienty factoringových firem představuje i jasné spojení mezi potřebami firmy a objemem poskytnutých prostředků. Na rozdíl od úvěru jsou prostředky na profinancování pohledávek uvolňovány podle aktuálních požadavků klienta, respektive podle objemu postoupených pohledávek.

S regresem i bez.

Základní produktová nabídka českých factorů obsahuje tuzemský, exportní a importní factoring. Českému trhu dominuje s více než 80 procenty tuzemský factoring. Ten má v zásadě dvě formy – regresní a bezregresní, přičemž první varianta jednoznačně převládá. V tomto případě factoringová společnost při neuhrazení pohledávky do devadesáti dnů po její splatnosti vrací pohledávku klientovi a požaduje navrácení zálohy. Bezregresní factoring je historicky mladší, jeho podíl se však na českém trhu postupně zvyšuje. Pro klienta je tato forma financování výhodnější, protože v případě nezaplacení pohledávky nemusí vracet zálohu. Z pochopitelných důvodů je ale dražší.

Například O.B. HELLER účtuje poplatek v maximální výši 1,4 % klientům s nízkým obratem zhruba 20 milionů korun. Při stoupajícím obratu factoringový poplatek klesá až na hodnotu 0,2 %. Bezregresivní varianta je u O.B. Helleru asi o 0,2 – 0,3 % dražší než regresivní Běžný je bezregresní factoring s pojištěním, kde riziko neplacení přebírá úvěrová pojišťovna. Podobné nástroje jako v tuzemském factoringu lze nalézt i v jeho exportní variantě.

Co s řetězci.

Obrat roste všem factoringovým firmám. Nadprůměrně úspěšný je Factoring České spořitelny (FČS) s loňským meziročním 66procentním přírůstkem.„Zúročili jsme spolupráci uvnitř skupiny České spořitelny, předloni podíl skupiny činil patnáct procent a loni přesáhl 40 procent. Růst našich obratů souvisí se sílící pozicí zahraničních obchodních a výrobních řetězců,“ vysvětluje generální ředitel FČS Rudolf Hanták. Netají se ambicí předstihnout dosavadního favorita – Transfinance. K tomu by FČS mohla pomocí i nově připravovaná správa pohledávek bez nutnosti jejich financováním.
Naopak určitou skepsi k výsledkům FČS nezastírají šéfové konkurenčních firem – Tomáš Morávek z O. B. Helleru a Jaroslav Jurečka z Factoringu KB. „Příliš úzká spolupráce s bankou může znamenat snížení ziskovosti. Rovněž dlouhodobě nevěřím v zachování vysokého podílu obchodních řetězců na obratech factoringových firem – některé řetězce se již v rámci českého práva začaly postupování pohledávek bránit. Navíc dodavatelé řetězců postupně rostou a stávají se přijatelnějším klientem pro samotné banky,“ říká Morávek, který se chce soustředit především na komplexní řešení finančních potřeb klienta. „Doplňkově dokážeme zajistit i investiční a kapitálové transakce,“ dodává. Na skutečnosti, že rychlý růst factoringu se nezastaví, se shodují zástupci všech oslovených firem. Navíc se jedná o natolik atraktivní produkt, že láká i další hráče. Nedávno vstoupila na factoringový trh Živnobanka, jež hodlá klientům s obchodními vztahy s Itálií poskytovat až stoprocentní zálohy. Rozšířit mezinárodní financování se chystá i FČS, který připravuje užší spolupráci s Erste Bank.

Box:
Forfaiting: nejasné vyhlídky
Forfaiting prožíval zlaté období počátkem devadesátých let. Nyní se stal doménou bank a jeho význam se snížil. To souvisí se změnou zbožové a teritoriální struktury českého exportu – v posledních deseti letech klesl podíl investičních celků a vývozu do rozvojových zemí. Jeho význam také omezila činnost státní pojišťovny EGAP. Zmíněný vývoj souvisí s charakterem forfaitingu, který se na rozdíl od factoringu se soustřeďuje na odkup zajištěných střednědobých a dlouhodobých vývozních nebo dovozních pohledávek.
K předním hráčům tuzemského forfaitingu patří především banky. Jejich klienti se mohou s forfaitingem setkat v rámci nabídky exportního financování. „Obecně je forfaiting je použitelný při exportech do těch zemí, kde je cena úvěru pro importéra vyšší než náklady spojené s odkupem pohledávky v zemi exportéra. Perspektivním trhem je Rusko a další země bývalého SSSR,“ tvrdí manažer ČSOB pro forfaiting Vladimír Řepík. Forfaiting poskytují i ostatní banky – Česká spořitelna (ČS), ČSOB, Komerční banka, HVB Bank či Raiffeisenbank a další. Jistou specialitou nabídky je využití zázemí zahraničních vlastníků bank u pohledávek za klienty z odlehlejších teritorií. Například Komerční banka nabízí na základě příslušnosti k Société Générale své služby na severu Afriky. Ochota banky odkoupit určitou pohledávku závisí především na zemi dovozu. „Seznam akceptovatelných zemí se mění. Loni se například snížily marže z odkupu pohledávek v Jižní Koreji a Číně vlivem jejich stabilizace. Naopak riziko dříve frekventovaného trhu Latinské Ameriky přestalo být ve větší míře z důvodů ekonomického a politického vývoje v Argentině a Brazílii akceptovatelným,“ dodává Řepík z ČSOB.
Objem trhu forfaitingu se odhaduje obtížně – banky nechtějí dosažené obraty zveřejňovat. Výjimkou je ČS a ČSOB – loňský obrat ČSOB činil asi půl miliardy korun na primárním trhu forfaitingu, kde má banka podle výzkumu agentury GfK podíl 37,5 procent. Forfaitingové obchody ČS se pohybovaly ve stovkách milionů korun. Objem primárního českého forfaitingové trhu lze tedy odhadnout na asi 1,4 miliardy korun. Úvahy o budoucnosti forfaitingu se různí. „Banky stále častěji nahrazují forfaiting úvěrovými produkty,“ tvrdí ředitelka divize factoringu Raiffeisenbank Jarmila Krupová. Naopak Řepík je optimistický: „Forfaitingový trh se v Česku teprve rozvíjí.“

Ohodnoťte tento článek
Diskuze