Hon na žluté autobusy

21. května 2007, 00:00 - JAROSLAV SCHEJBAL
21. května 2007, 00:00

AUTOBUSOVÍ DOPRAVCI Majitel Student Agency Radim Jančura získal vedle obliby cestujících také několik ocenění, včetně titulu Podnikatel roku. Na jeho tažení už doplatilo několik dopravců. Podle nich stojí za úspěchem „žlutých autobusů“ nekalé praktiky.

AUTOBUSOVÍ DOPRAVCI Majitel Student Agency Radim Jančura získal vedle obliby cestujících také několik ocenění, včetně titulu Podnikatel roku. Na jeho tažení už doplatilo několik dopravců. Podle nich stojí za úspěchem „žlutých autobusů“ nekalé praktiky. Dali jsme tedy prostor nejvýznamnějším konkurentům - vedle kritiky mohli zmínit i své vlastní výhody. Nabídku využili jen někteří. Z původních odvážných prohlášení „off-record“ nakonec zveřejnili jen zlomek -a i ten často bez důkazů.

Kdysi stojaté vody české autobusové dopravy již několik let víří společnost Student Agency brněnského podnikatele Radima Jančury. Ta již vytlačila z jednotlivých dálkových vnitrostátních i mezinárodních linek pěknou řádku konkurentů, společnostmi Hotliner a Capital Express počínaje a nedávnými odchody firem HousaCar a do značné míry i ČSAD Liberec konče. Až na výjimky, které představují například firmy Asiana, Hejnal Turismo či Touring Bohemia patřící pod Eurolines, se tak autobusoví dopravci v Česku zaměřují především na dotované regionální linky nebo komerční a zájezdovou dopravu.

„Otázkou je, jestli je Student Agency při svých nízkých cenách zisková. Každopádně v současné době nejsme - při dodržování všech předpisů, směrnic a norem, zejména v oblasti bezpečnosti práce řidiče, pravidelných prohlídek a údržby - schopni na dálkových linkách v Česku této firmě cenově konkurovat,“ říká Petr Moravec, generální ředitel společnosti Veolia Transport, která se orientuje na regionální spoje.

EKONOMICKÝ ZÁZRAK, ČI NESMYSL? Dopravci, kteří se nemohou opřít o dotované linky, jsou ve svých výrocích ještě mnohem tvrdší. „Jeho podnikání se vymyká ekonomickým zákonitostem. Náklady na provoz Student Agency musí být evidentně vyšší než u jiných dopravců, neboť mnohem více prostředků vynakládá na reklamu a doplňkové služby. Samotná naplněnost autobusů nezaručuje ziskovost. Pokud na lince jezdíte za podnákladové ceny, naplněnost autobusů vám nepomůže. Podle našich informací je u Student Agency zisková pouze linka Praha-Brno,“ říká výkonná ředitelka společnosti Asiana Šárka Litvinová. „Nechápu, jak si s takovými cenami mohou autobusy na sebe vydělat a kde posléze pan Jančura bere peníze na obrovské investice do vozového parku. Těmito nízkými cenami si navíc snižuje daňový základ a zaplatí tak státu méně. Podnákladovými cenami také vytlačí z linky konkurenci, jako například na trase z Prahy do Liberce, a může si tam teď v klidu zvýšit cenu,“ přidává se František Hejnal, který vlastní společnost Hejnal Turismo, jejíž autobusy pendlují na lince z Prahy do Košic. PRÝ JE TO PROSTÉ A jak se tedy daří Radimovi Jančurovi být ziskový i při tak nízkých cenách? „Zatím se každá linka, na kterou jsme vstoupili, stala maximálně po půl roce ziskovou, nebo je v krajním případě alespoň na nule, jako v případě linky Praha-Ostrava. Samotný provoz jednotlivých spojů si na sebe vydělá. Z výnosů ostatních našich aktivit tak hradíme pouze investice do vozového parku, a to jenom asi po dobu tří měsíců. Hlavním faktorem, proč jsme tak úspěšní, je přitom vysoká naplněnost našich autobusů,“ reaguje majitel Student Agency. „Až devadesátiprocentní naplněnost velkokapacitního autobusu s 63 místy je více než padesátiprocentní naplněnost autobusu s 50 místy. Přitom náklady máme stejné. A o obsazenost se postarají lepší cena a lepší služby na palubě,“ tvrdí Jančura. V průměru je přitom podle něho vnitrostátní dálková doprava zcela jistě méně zisková než ta dotovaná regionální. „Třešničkou na dortu jsou tak pro nás dálkové linky hlavně z marketingového hlediska. Je to výborná reklama na naše další produkty,“ dodává. Ovšem zdražení jízdného na trase Praha-Liberec Jančura přece jen připouští. „Pokud cenu nakonec zvýšíme, tak jenom proto, že jsme na této lince doposud nenavýšili cenu o poplatky za mýto,“ říká. NA POŽÁRU SI KONKURENCE SMLSLA Zřejmě nejhlasitějším kritikem praktik Radima Jančury je v současné době společnost Asiana, která si se Student Agency konkuruje na lince Praha-Karlovy Vary. Komu se na této trase daří lépe, není jasné. Jančura udává průměrný počet pasažérů 35, což je podle něho zhruba dvakrát více než má jeho konkurent. Asiana tato čísla neposkytuje s odkazem, že jsou irelevantní a tvrdí, že vytíženost autobusů rozhodně není nižší než u Student Agency. „Nedávno shořelý žlutý autobus je důsledkem soustavného přezíravého postoje firmy k bezpečnosti silničního provozu. Svoji marketingovou strategii postavila na uměleckém dojmu. Bezpečnost silničního provozu je u Student Agency druhořadá. Konkurenční výhody tak získává tím, že za hranice únosnosti přetěžuje svůj vozový park i svoje zaměstnance. Nerespektuje zákonem stanovenou dobu jízdy a přestávky na odpočinek řidičů,“ kritizuje výkonná ředitelka společnosti Asiana Šárka Litvinová. Podle ní je zářným příkladem nedávná nehoda, která se stala při výjezdu z Karlových Varů. „Řidič autobusu seděl za volantem 12 hodin a měl před sebou poslední jízdu do Prahy. V mírné zatáčce vjel na svodidla a bylo jen otázkou štěstí, že se autobus nepřevrátil,“ uvádí Litvinová. ZATÍM BEZ DŮKAZŮ Veškerá obvinění však Radim Jančura odmítá. „Je to naprostý nesmysl. Nedokáží nám na této lince konkurovat běžnými prostředky, tak se nám takhle snaží znepříjemnit život. Na druhou stranu musím přiznat, že žádná společnost nemá v této věci vždy vše v pořádku, protože stačí zacpaná dálnice a řidič maximální dobu prostě někdy překročí. Náš úmysl či dokonce strategie to však rozhodně není. Podstatné je, že naše jízdní řády a plán práce řidičů jsou stanoveny tak, aby vyhověly všem bezpečnostním předpisům. Řidiči by byli sami proti sobě, přišli by o body a potom o řidičák,“ kontruje majitel Student Agency. Podrobnosti o inkriminované nehodě se týdeníku Profit nepodařilo zjistit. Na okresním policejním ředitelství v Karlových Varech totiž o ní nikdo nic neví. Také Asiana odmítla své důkazy o údajném překračování maximálních dob řízení zveřejnit. Podala však v této věci stížnost na Magistrát hlavního města Prahy. Ten podnět postoupil Dopravnímu úřadu Jihomoravského kraje, který následně provedl kontrolu. „V současné době se zpracovávají podklady. Obecně jsou ale při prováděných kontrolách zjišťována různá pochybení jak u řidičů Student Agency, tak i u ostatních dopravců. Nelze říci, že u uvedené firmy je těchto porušení více, či méně,“ uvádí Petr Holeček z jihomoravského krajského úřadu. Dalším terčem výtek Šárky Litvinové je padesátikorunové jízdné, které si Student Agency účtuje na trase do Karlových Varů. Společnost Asiana má na této lince stanovenu základní cenu 129 korun. „Cena Student Agency je výrazně pod náklady. Obrátili jsme se tak v této věci na Finanční ředitelství v Brně, to naši stížnost zamítlo. Poté jsme oslovili přímo ministerstvo financí. To naše námitky přijalo a dalo náš podnět k posouzení zpět Finančnímu ředitelství v Brně,“ popisuje Litvinová. „Šetření probíhá, a tím pádem ještě není jasné, zda bude vůbec zahájeno ve věci podnákladových cen a zneužití dominantního podstavení na trhu ze strany společnosti Student Agency prvoinstanční řízení. Takže veškeré spekulace jsou předčasné,“ dodává k tomu Veronika Hovorková z tiskového odboru ministerstva financí. Zákon o cenách přitom umožňuje postihovat podnákladové ceny za předpokladu, že je narušeno tržní prostředí. Radim Jančura však upozorňuje na to, že výrazně nižší jízdné, než má konkurence, stanovil teprve podruhé. „Poprvé to bylo na lince Praha-Jihlava-Brno. Z Prahy do Karlových Varů jsme nasadili takto nízké ceny jako odvetný krok proti nekalé reklamě Asiany, která lživě tvrdí, že je jedničkou na trhu letenek. Požádali jsme Asianu, aby tento slogan stáhla a pohrozili, že pokud tak neučiní, vstoupíme jí na linku PrahaKarlovy Vary,“ argumentuje Jančura. Někteří Jančurovi konkurenti poukazují na to, že používání stewardek v autobuse je proti dopravním předpisům. Podle vyjádření Pavla Hanáka z tiskového oddělení Policejního prezídia ČR to však v rozporu se zákonem není. NEDODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ SE PRÝ VYPLÁCÍ A jak si společnost Asiana vysvětluje, že orgány státní správy zatím žádná závažná pochybení nenašly? „Odpověď musíme hledat v celkovém korupčním prostředí v naší společnosti. Vymahatelnost zákona je chabá a nedodržování zákonů se prostě vyplácí. Tak jako i v jiných oblastech je v krátkodobé perspektivě v nevýhodě ten, kdo dodržuje zákony a pravidla konkurenčního boje,“ myslí si Šárka Litvinová. Podle Jančury se však kontroly dějí pravidelně, a to nejen úřední, ale především policejní. „Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů policisty se odehrává téměř každodenně. Právě společnost Asiana je známa svým laxním přístupem k předpisům, nejprve by si měla zamést před vlastním prahem,“ dodává Jančura. S možností vyjádřit se k současnému stavu autobusové dopravy jsme dali i dalším dopravcům působícím na českém trhu. Jmenovitě společnostem Capital Express a Hotliner, firmě Touring Bohemia, která kromě řady mezinárodních linek vozí cestující i z Prahy do Brna a Ostravy a na regionální dopravu se zaměřující společnosti HousaCar. Všechny však na naše otázky odmítly odpovědět. NEJVĚTŠÍ AUTOBUSOVÍ DOPRAVCI V ČESKU Zřejmě největším dopravcem v Česku je s 1500 autobusy společnost Veolia Transport ČR. Žádné celkové statistiky však neexistují. Mnoho společností, které provozují autobusovou dopravu, podniká i v kamionové a dalších druzích dopravy a samostatná čísla za autobusy tak nejsou dostupná. VÝSLEDKY KONTROL STÁTNÍHO ÚŘADU

INSPEKCE PRÁCE**

společnost počet kontrol výše udělené pokuty

Asiana 3 10 000 Kč

Connex Praha 2 3 000 Kč

ČSAD Liberec 1 0 Kč

František Hejnal Turismo 1 0 Kč

Student Agency 1 0 Kč

Autobusová doprava Podbořany 1 50 000 Kč

Poznámka: Statní úřad inspekce práce kontroluje mimo jiné i dodržování maximálních dob řízení a povinných přestávek. V tabulce jsou uvedeny kontroly v posledních třech letech. Vybrali jsme dopravce oslovené v článku a navíc také dopravce, který dostal nejvyšší pokutu. Pramen: SUIP

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Už jste požádali finanční úřad o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?
Známé tváře a volby. Které osobnosti podporují SPD, TOPku, či Piráty?
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Auta
Jaguar zvažuje nástupce modelu XK. Použil by upravenou…
Volkswagen chce závodit s elektrickým prototypem. Zřejmě zkusí Pikes Peak
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř Mercedesu třídy S
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Technologie
Nokia 7 je tady. Sympatická střední třída má skleněná záda a punc od Zeisse
Asus: Coffee Lake by mohlo být kompatibilní s deskami generace Z270, kdyby Intel chtěl
Linuxáci si vymodlili vlastní smartphone. Librem 5 se chce odlišit od Androidů i iPhonů
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít