Hluboká orba - Euro.cz

Přihlášení

Hluboká orba

, Pavel Matocha,
Hluboká orba
Zdroj: Euro.cz

Zetor prohrál soud o 232 milionů korun

Společnost HTC holding dosud nezaplatila České konsolidační agentuře (ČKA) třetí splátku kupní ceny za Zetor ve výši 140 milionů korun, přestože na základě smlouvy měla být uhrazena do 30. června letošního roku. Problémy se splácením má i příjemce provozního úvěru od ČKA, společnost Revitalizační Traktor (RT), a také Zetor PDC. Traktorová budoucnost je tak opět nejistá, stejně jako návratnost miliardové angažovanosti státu. O kritické situaci minulý týden jednala ČKA i ministři průmyslu a financí.
Slovenská finanční skupina HTC byla vybrána Zemanovou vládou v roce 1992 jako strategický partner pro jihomoravského výrobce traktorů. Slováci získali společnosti Zetor a Revitalizační Traktor stejně jako pohledávky z ČKA za Zetorem za 310 milionů korun, které měli zaplatit ve třech splátkách. Stát navíc ještě očistil společnost od závazků ve výši téměř 800 milionů ze soudního vyrovnání, věřitelům je zaplatil jako ručitel místo Zetoru.

Provoz na účet státu.

Kromě kupní ceny musí ČKA řešit problém provozního úvěru 700 milionů pro RT. Společnost HTC sice v závazné nabídce na koupi společnosti Zetor deklarovala přefinancování tohoto úvěru komerčními bankami, ale zatím k tomu nejen nedošlo, ale navíc opakovaně žádá ČKA o prodloužení splatnosti. Agentura na konci srpna posunula konečnou splatnost provozního úvěru až na červen 2005, pokud společnost RT, respektive její majitel HTC, bude souhlasit s dodatečnými podmínkami. ČKA si tak chtěla dozajistit své pohledávky. Finanční ředitel HTC Michal Hirjak však stanovené podmínky odmítl.
Z těchto podmínek (jejich kopii má týdeník EURO k dispozici) vyplývalo, že stát zřejmě nemá své pohledávky vůči HTC původní smlouvou dobře zajištěné. Teprve nyní se totiž ČKA snažila přimět dlužníka, aby souhlasil se zastavením nemovitého majetku Zetoru.
Stanovisko HTC holding ani vedení Zetoru či RT se nepodařilo získat. Člen vedení HTC Michal Hirjak se odmítl o problému Zetoru telefonicky bavit a na e-mailové otázky nereagoval vůbec. Člen vedení Zetoru a RT Pavol Hubočan rovněž odmítl telefonický rozhovor a na e-mailové otázky také neodpověděl (viz box Otázky mimo zákon).

Politické milosrdenství.

Minulý týden se o problému intenzivně jednalo v ČKA a ve čtvrtek byl na programu její dozorčí rady. Představenstvo připravilo dvě různě tvrdé varianty řešení, k nimž mají rozhodující stanovisko říci ministři průmyslu a financí. Týdeník EURO má informace, že o Zetoru již jednali ministři Bohuslav Sobotka a Milan Urban i s premiérem Vladimírem Špidlou. V sázce jsou totiž nejen pohledávky ČKA, ale i brněnského finančních úřadu a Všeobecné zdravotní pojišťovny, kterým Zetor rovněž dluží peníze, a také dva tisíce pracovních míst.
„Udělat jakýkoli krok, který by poslal Zetor do konkursu, by bylo nevratné a špatné rozhodnutí a nemohl bych s ním souhlasit. Musí se jednat o reálných možnostech Zetoru, jak jeho staré závazky vypořádat, protože dnes je na životaschopné trajektorii. Úvahy ČKA o zesplatnění dluhů Zetoru PDC a o dalších tvrdých krocích směrem k Zetoru a k HTC jsou sice oprávněné z hlediska řádného hospodáře, ale musíme vidět i druhou stranu mince. Existuje rozumná cesta kompromisu. Zákon o ČKA agentuře umožňuje, aby pokud se má zachovat jinak než jako tvrdý pragmatický hospodář, tak si to předem nechala schválit od vlády,“ řekl ministr průmyslu Milan Urban.
Ministr financí Bohuslav Sobotka uvedl, že „ministerstvo financí nemá námitek, pokud by byla schválena druhá varianta, která by znamenala prolongaci splátek provozního úvěru.“
Druhá varianta, která má nyní jednoznačnou politickou podporu, prozatím nehodlá využít možnosti k odstoupení od smlouvy mezi ČKA a HTC z roku 2002, nehodlá vymáhat závazek Zetoru PDC po lhůtě splatnosti ve výši 80 milionů korun soudní cestou, souhlasí s rozložením třetí splátky kupní ceny na další tři splátky až do konce roku 2004 a pokračovat v jednáních se společnostmi RT, Zetor a HTC o podmínkách prolongace provozního úvěru za podmínky dozajištění majetkem skupiny Zetor.
Zdroj týdeníku EURO z ČKA říká, že agentura má nyní zajištěny své pohledávky zejména směnkou vůči HTC, kterou je oprávněna vyplnit a uplatnit šest měsíců od nesplnění závazku HTC. Týž zdroj informoval, že u pohledávek vůči RT a Zetoru PDC přistoupila HTC k těmto závazkům.

Trafika pro Kratěnu.

Současné problémy státu se Zetorem mají několik příčin. V první řadě to je odkládání řešení minulé krize, což zapříčinilo jeho těžkou pozici vzhledem k odběratelům i dodavatelům. Druhou příčinou jsou vlastní problémy jejího majitele na Slovensku (viz box HTC Holding), třetí bude zřejmě pro stát ne dobře připravená smlouva. Její kvalitu zatím není možné objektivně posoudit, neboť byla uzavřená jako tajná a ani jedna strana ji nechce zveřejnit.
„Pro HTC to byl jistě mimořádně výhodný obchod. Získal akcie, pohledávky a provozní úvěr a nemusel za to nic zastavit. HTC má smlouvu zřejmě velmi dobře napsanou, takže pro ČKA je možná už nereálné dostat se k penězům. Proč ČKA kromě Zetoru prodalo i Revitalizační Traktor, což byl klíč k provoznímu úvěru, je mimo mé chápaní,“ uvedla pro týdeník EURO osoba, která se podílela na přípravě restrukturalizace Zetoru.
Jednu odpověď na otázku po kvalitě smlouvy mezi HTC a ČKA, respektive po její výhodnosti či nevýhodnosti pro stát, může dát sled zaměstnání Bohuslava Kratěny. Tento bývalý ředitel restrukturalizačního odboru ČKA, který měl prodej Zetoru na starosti, odešel po realizaci této transakce právě ke společnosti HTC. Stal se z něj výkonný ředitel RT. „Překvapuje mě, že máte tuto informaci,“ byla první reakce Kratěny. Nic podezřelého, žádný konflikt zájmů ve svém přestupu ze stáje ČKA do HTC Kratěna neshledává. „Upřímně řečeno, problém v tom nevidím. Znění smlouvy není v ČKA záležitostí jednoho člověka, ale celého týmu. Navíc v dubnu 2002 jsem byl z funkce ředitele odvolán,“ řekl Kratěna týdeníku EURO.
Ministr průmyslu o této Kratěnově postupné angažovanosti na obou stranách nevěděl a bezproblémová se mu rozhodně nezdá. „Je to pro mě absolutně nová informace. Pokud je však pravdivá, tak to zřejmě v pořádku není,“ řekl Urban. Ministr financí Bohuslav Sobotka uvedl, že o tom nevěděl a že to nechce komentovat.

Končí polský ráj.

Oslovení ministři i zástupci konsolidační agentury obhajovali mimořádně vstřícný postoj k HTC tím, že hospodaření Zetoru se vyvíjí pozitivně. „Pokud bychom Zetor očistili od starých závazků, byl by letos v černých číslech. Výroba a prodej roste a jeho byznysplán je reálný,“ řekl ministr Urban. „Cashově sice Zetor nestíhá, ale jinak se jeho hospodaření vyvíjí velmi dobře,“ uvedl člen vedení agentury, který si nepřál zveřejnit své jméno.
Hospodářské výsledky Zetoru k 30. červnu 2003 jsou skutečně dobré. Oproti loňskému roku vzrostly výkony a tržby a poklesla výkonová spotřeba, osobní náklady a odpisy. Přidaná hodnota se tím zvýšila o 75 procent. Provozně byl Zetor v plusu. Účetní výkazy za první pololetí tak navazují i na dobré výsledky z loňského roku. Problémem je, že zamlčují několik podstatných skutečností.
Zaprvé: zhruba polovina (přibližně 2000 kusů traktorů) letošní produkce Zetoru směřuje do Polska. Jenže tam v příštím roce vzhledem ke vstupu do Evropské unie končí nulová daň na zemědělské stroje. Týdeníku EURO to potvrdil Andrzej Miedzinski z obchodního oddělení polské ambasády v Praze. Všichni polští zemědělci, kteří uvažovali o nákupu traktoru, tak proto učinili nejpozději letos. V příštích letech se ze stejného důvodu bude prodej nových traktorů v Polsku limitně blížit nule a na obzoru je tak obrovský propad prodejů Zetoru.
A zadruhé: do účetnictví Zetoru nebyla promítnuta rizika vyplývající ze soudního sporu se společností VLT Brno. Ta se domáhá uznání platnosti své pohledávky za Zetorem ve výši 232,5 milionu korun. „Krajský obchodní soud v Brně rozhodl 2. září v náš prospěch v plné šíři žaloby. Zatím nám ale nebyl doručen rozsudek, takže ještě neznáme přesné zdůvodnění,“ řekl týdeníku EURO člen představenstva VLT Brno Jiří Prášil. Zetor se proti tomuto rozhodnutí bude moci odvolat, ale bez ohledu na výsledek bude muset zatížit své účetnictví pohledávkou více než 200 milionů korun.

Otázky mimo zákon
Člen představenstva Zetoru a jednatel Revitalizačního Traktoru Pavol Hubočan odmítl s týdeníkem EURO hovořit telefonicky a zodpovězení otázek nabídl výhradně písemnou formou. Místo odpovědí na otázky však zaslal jen své stanovisko.
Otázky týdeníku EURO (výběr)

  • Jaký hospodářský výsledek Zetor v letošním roce očekává?
  • Jaká část produkce byla letos prodána v Polsku?
  • Jaká očekávání vzhledem k výrobě a hospodářskému výsledku máte pro rok 2004?
  • Proč nebyl provozní úvěr RT překlopen na nějakou komerční banku, jak HTC sliboval v závazné nabídce?
  • Kolik peněz HTC již do Zetoru investoval?
  • Jak hodláte reagovat na soudní rozhodnutí, že Zetor dluží firmě VLT Brno 232,5 milionů korun?
  • Proč HTC dosud nesplatila třetí část kupní ceny? Kdy tak hodlá učinit?
  • Proč jste odmítli podmínky prolongace provozního úvěru, které vám ČKA nabídla dopisem z 1. 9. 2003?

Stanovisko Pavola Hubočana (Zetor, a. s.)
S hlubokým politováním musím konstatovat, že obsah Vašich otázek je v zásadním rozporu se smlouvami, které HTC holding, a. s., uzavřel s ČKA při koupi Zetoru. Konkrétně mám na mysli doložky mlčenlivosti, které obě strany ve smyslu českých zákonů k této mlčenlivosti zavazují. Vzhledem k tomu, že poskytnutím odpovědí na Vaše otázky bychom hrubě porušili nejen tyto smlouvy, ale i zákony ČR, což jistě ani Vy nechcete, určitě chápete, že Vám na ně nemohu odpovědět. Navíc některé z nich mají bulvární, relevantními dokumenty nepodložený charakter.
V tomto kontextu si Vám dovoluji sdělit, že se obracíme na naše právní zástupce, aby prověřili, kdo porušil doložku mlčenlivosti ve výše uvedených smlouvách, včetně poskytnutí dalších důvěrných informací vyplývajících z obchodního styku.

HTC holding
Není čím mazat
HTC holding patří mezi několik slovenských podnikatelských skupin, které rozšířily své aktivity i do České republiky. Hlavními osobami skupiny jsou Martin Blaškovič (předseda představenstva), Vladimír Blaškovič (místopředseda dozorčí rady), Teodor Lysák (místopředseda představenstva a výkonný ředitel) a Michal Hirjak (místopředseda představenstva a finanční ředitel).
Několik zdrojů týdeníku EURO potvrdilo, že HTC se dostal na Slovensku do finančních potíží. Nyní prodává některé majetkové účasti (letos například ve společnosti Považské strojírny Letecké motory) a omezuje náklady. V létě proti ohlášenému propouštění stávkovali zaměstnanci Polnotechu Považská Bystrica a právě Leteckých motorů.
Historie skupiny HTC sahá až do roku 1989, kdy byla založena jako soukromá společnost zabývající se implementací informačních technologií. Skupina se aktivně zúčastnila kuponové privatizace, v níž získala majetkové podíly v několika výrobních podnicích. V letech 1993 až 1994 vytvořila holdingovou strukturu a soustředila se na strojírenský průmysl.
HTC Holding dnes tvoří třináct společností. Nejvýznamnější jsou Zetor, Kinex, Elektrokarbon, Manet, Vojus a Comindustrial. Holding spravoval k 31. 12. 2002 aktiva v celkovém objemu 9,4 miliardy slovenských korun, dosáhl celkových tržeb 19,8 miliard Sk a zaměstnával osm tisíc lidí.
„V průběhu následujícího roku 2003 se mateřská společnost zaměří především na finanční stabilizaci a zdokonalení systému řízení skupiny a jednotlivých společností. Vzhledem k požadavku zefektivnění koncernových činností se jako nevyhnutelná jeví koncentrace a specializace realizovaných výrobních činností,“ uvedlo ve zprávě o hospodaření za rok 2002 představenstvo společnosti. HTC se chce soustředit na výrobu ložisek a traktorů.

Diskuze