Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Technologie ARISTON pomohou v Grónsku rozkrýt globální oteplování

Společnost Ariston zůstává věrná svému cíli přinášet pohodlí každému a oznámila úspěšné…

Jak si připomenout 100. výročí založení Československé republiky? Svatováclavským dukátem!

Právě dnes slavíme snad nejvýznamnější výročí, jaké naše republika dosud zažila. Je jím…

Zbrojaři mají pomocníka na ministerstvu obrany. Už čtvrtý rok

Firmám podává pomocnou ruku odboru průmyslové spolupráce. Jeho úkolem je, aby se české…

Hledejte na větším dvorku

28. ledna 2008, 00:00 - Filip Černoch
28. ledna 2008, 00:00

Český pracovní trh už takřka mele z posledního, chybí zaměstnanci. A když už se nějaký zatoulaný najde, buď je neúnosné jej zaplatit, nebo se za prací nechce stěhovat. Rozetnout tento bludný kruh se snaží síť kanceláří Eures. Firmy díky ní mohou sehnat pracovníky ze všech koutů Evropy, navíc zdarma.

Nábor zaměstnanců Český pracovní trh už takřka mele z posledního, chybí zaměstnanci. A když už se nějaký zatoulaný najde, buď je neúnosné jej zaplatit, nebo se za prací nechce stěhovat. Rozetnout tento bludný kruh se snaží síť kanceláří Eures. Firmy díky ní mohou sehnat pracovníky ze všech koutů Evropy, navíc zdarma.

Podnikatelé zoufale procházející opuštěné továrny, haly zející prázdnotou, ztichlé stroje. Každý pracovník vyvažovaný zlatem a hýčkaný až do krajnosti. Inzertní rubriky s nadpisem „hledám práci“ jsou zrušeny pro nadbytečnost.

Samozřejmě, tento katastrofický obrázek je značně přehnaný a poměry v Česku do něj mají velmi daleko. Situace se sháněním lidí některých profesí však skutečně není příliš růžová. „Je to záležitost, která je dnes z naší strany kvalifikována jako jeden z nejrizikovějších faktorů dalšího vývoje,“ shrnuje problém prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš. Jedním z řešení podle něj bude imigrace a využívání zahraniční pracovní síly, bez níž nebude možné se v budoucnu obejít.

Malé a střední firmy diskuzi české vlády i svých profesních svazů o migrační politice pochopitelně pozorně sledují, akutní problém si ale často vyžaduje přece jen operativnější řešení. Tím může být například najmutí specializované agentury, která za patřičný peníz příslušného zaměstnance na evropských trzích vyhledá a žadateli dodá. Existuje ale i daleko levnější varianta tohoto kroku. Tedy využití evropské sítě pracovní mobility Eures, jejichž zhruba 80 pracovníků nebo kontaktních osob působí v každém větším městě České republiky.

 EURES

• Jde o síť kanceláří, zřízených Evropskou komisí ve spolupráci s národními úřady práce. Zajišťuje poradenství a pomoc jak zájemcům o práci v zahraničí, tak i zaměstnavatelům s potřebou tyto pracovníky vyhledat a přijmout.

• Do základní nabídky patří poskytování informací, zodpovídání odborných dotazů, shromažďování životopisů uchazečů o práci a jejich zprostředkování zaměstnavatelům a také rozesílání volných pozic na úřady jednotlivých států. EURES rovněž organizuje veletrhy pracovních příležitostí. Služby jsou zdarma.

• Bližší informace lze najít na http://eures.europa.eu a http://portal.mpsv.cz/eures.

Náš akční rádius je celá Evropa

„V zásadě nabízíme všemožnou pomoc v situacích, kdy zaměstnavatelé shánějí zahraničního pracovníka. Jakýmsi úhelným kamenem naší nabídky je možnost rozesílat požadovanou pozici na příslušné úřady jednotlivých zemí Evropské unie. Samozřejmě, máme o evropském pracovním trhu solidní přehled, takže po dohodě se zájemci vybereme jen ty nejvhodnější země, jejichž pracovním úřadům a agenturám nabídka nakonec poputuje. Nemá třeba smysl shánět zámečníka ve Velké Británii, kde je jich také nedostatek a mají navíc podstatně vyšší platy,“ představuje možnosti Eures Jana Jeništová z pražské pobočky této organizace.

Celá síť funguje na principu spolupráce podobných kanceláří v celé Evropské unii, které jsou navíc navázány na domácí úřady práce a mají tak dobrý přístup k potřebným informacím.

„Jsme schopni poskytnout také podrobné odborné poradenství. Umíme se vypořádat s všemožnými otázkami ohledně legislativy, pracovní situace v jednotlivých zemích a dokážeme vyřešit i méně časté individuální problémy. Pokud má nějaký zaměstnavatel konkrétní dotaz třeba na nějakou spornou otázku v Bulharsku, jednoduše kontaktuji svého tamního kolegu a on mi celou záležitost pomůže kvalifikovaně vyřešit. Pochopitelně ale nezajišťujeme například právní servis,“ upozorňuje dále Jeništová.

Pracovníci až do mailu

Zvídavému zaměstnavateli se navíc rozhodně vyplatí využít i služby, které poskytují přímo internetové stránky této sítě. Ale pozor, určitý zmatek může vyplynout z toho, že Eures má stránky dvoje, navíc obsahově dosti podobné.

První portál je vlastně počeštěná verze celoevropských stránek http://eures.europa.eu a obsahově je velmi bohatý. Vedle podrobných informací vztahujících se k pracovním trhům jednotlivých zemí, jejich legislativě, administrativním záležitostem a vůbec specifikám těchto států, nabízí portál také různé metodické příručky a rady pro orientaci v celé problematice.

Firmu shánějící konkrétního pracovníka bude pochopitelně nejvíce zajímat položka „zaměstnavatelé“. Zde se zájemce celkem bez komplikací zaregistruje a obdrží identifikační číslo k osobnímu účtu. Ten mu umožní pracovat s životopisy jednotlivých zaregistrovaných uchazečů o práci, jichž zde bylo v polovině ledna asi 304 tisíc. Velmi užitečné může být i nastavení filtrů, podle kterých budou zaměstnavateli chodit nabídky určitých parametrů přímo do mailu. Podobně je ale možné proces i obrátit a zaslat vybraným osobám hromadný mail se svou nabídkou.

Co se volných pracovních míst týče, tak ta mohou zaměstnavatelé už teď on-line spravovat přes portál ministerstva práce a sociálních věcí na adrese http/portal.mpsv.cz/sz, stejně jako přes zmiňovaný účet. Ale protože daná místa jsou automaticky v českém jazyce zveřejňována na evropském portálu Eures, nabízí se samozřejmě možnost požádat některého z Eures poradců, aby tato místa zaslal do konkrétních zemí, kde mu budou zveřejněna na národních stránkách úřadů práce.

„Až s překvapivým zájmem se také setkávají námi pořádané akce. Například na seminář o hledání pracovníků, který proběhl na podzim, jsme museli firmy kvůli kapacitě odmítat. Navíc celý Eures organizuje v různých zemích veletrhy pracovních míst, kde se zaměstnanci i jejich potenciální zaměstnavatelé mohou střetnout,“ říká Jeništová.

K sousedům je cesta snazší

HODNOCENÍ EURES

 + uživateli jsou zdarma poskytnuty i velmi odborné informace

 + zaměstnavatel má možnost se svou pozicí oslovit velmi

    široký okruh zájemců

 + rozsáhlé databáze pracovníků, možnost si nechat posílat

    pozice do mailu

 + mnohé problémy jde řešit v češtině

  • * – zatím se teprve rozjíždí, mnozí zaměstnanci nebo     zaměstnavatelé o službě ještě nevědí  – dva portály a velké množství informací mohou být matoucí Druhou zmiňovanou verzí portálu Eures je jeho už čistě česká varianta na stránkách http://portal.mpsv.cz/eures. Tu spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí a je daleko více zaměřena přímo na domácího uživatele a jeho možné problémy. Například ještě než stránky pustí podnikatele přímo do databází životopisů zájemců o práci, dostane se mu podrobných informací o povinnostech českých zaměstnavatelů. Tím je myšlena například povinnost zaregistrovat volné místo nejprve na místním úřadu práce. Určitý zjednodušený postup je zde nabízen i při zadávání volných pozic na stránky zemí, kam se české firmy obracejí nejčastěji. V případě Polska, Slovenska, Rumunska nebo Bulharska tak žadatel buď česky nebo anglicky vyplní zadaný formulář a příslušný pracovník Eures už jej sám zpracuje. Alternativa komerčního řešení?**

Je tedy zjevné, že tato evropská síť má co nabídnout. A i když se kvůli svému relativně krátkému čtyřletému působení zatím ještě nestihla dostat do povědomí veřejnosti, zájem o její služby neustále roste. Jen na pražskou pobočku se například měsíčně obrací zhruba 40 firem.

„My hledáme kandidáty na pozice specializovaných programátorů, které je obecně velmi obtížné obsadit, a to i v mezinárodním měřítku. Obecně oceňuji možnost konzultovat vše v češtině a nabídnout volnou pozici ve více státech najednou i bez znalosti lokálního prostředí a jazyka. Škoda jen, že neexistuje jednotný formulář pro zadávání pozic do všech zemí a je třeba vyplňovat tytéž údaje několikrát. V každém případě však díky tomuto systému můžeme oslovit zájemce, ke kterým bychom se sami nedostali,“ popisuje svoje zkušenosti s popisovanými službami Lukáš Chudoba ze společnosti TTC Telekomunikace.

„Pokud se ale projekt dostane do povědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců, dořeší se některé problémy bránící jeho efektivnímu využívání a pro kandidáty zajímající se o práci jinde v Evropě bude portál Eures prvním místem, které navštíví, má šanci stát se zajímavou alternativou jiných poměrně nákladných řešení, které nabízejí personální agentury, nebo komerční portály zaměřené na lidské zdroje,“ hodnotí potenciál celého systému Chudoba.

Podobně se přitom vyjadřují i další firmy. „Z mého pohledu vnímám spolupráci s Eures jako přínosnou, neboť nám velmi usnadňuje práci při získávání zahraničních kandidátů. V současné době jsme například v intenzivním kontaktu s poradci v jednotlivých zemích, jejichž prostřednictvím vyvěšujeme na jejich stránkách otevřené pracovní pozice,“ shrnuje Denisa Michálková ze společnosti Accenture Services.

Samozřejmě, aktivita podobného rozsahu má i některé nepříjemné mouchy. „Naneštěstí se mi při procházení portálu nepodařilo najít naši nabídku, navíc všechny tyto pozice byly popsány v češtině, což zájemcům ze zahraničí moc nepomůže,“ zmiňuje například určitou nesrovnalost Chudoba.

„V tomto případě se právě bavíme o evropských stránkách http://eures.europa.eu, kde se scházejí nabídky tak, jak byly nahlášeny na úřady práce. Což v našem případě znamená pochopitelně v češtině. Samotné volné místo se ale inzeruje na národních stránkách nebo nástěnkách v jednotlivých zemích, kde je obvykle v angličtině nebo jiném jazyce požadovaném zaměstnavatelem,“ vysvětluje možný problematický bod Jeništová.

Zdá se tedy, že se celý systém i jeho pobočky mají čile k světu. Pro podnikatele je to jen dobrá zpráva, neboť tím získávají další páku k rozevření tísnivé situace českého pracovního trhu.


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Nové zálohy pro OSVČ v roce 2019: kolik a kdy si změnit platební příkazy?
Jde česká volební účast do kopru?
Podporu z pracáku nedostanete vždy a její součástí mohou být poukázky (1)
Kam plyne zisk 76 miliard Kč z českých bank?
Je výhodnější jít do důchodu v prosinci 2018 či v lednu 2019?
Auta
Škoda Kodiaq GT vyráží na čínský trh. Čeští zájemci mohou…
Účet za Dieselgate má v případě Audi hodnotu 21 miliard korun. V problémech je i Opel
BMW X7 bylo odhaleno. Jak si stojí ve srovnání s Q7, Range Roverem a Mercedesem GLS?
Test Nissan Leaf 40 kWh: Obraťme list
Fungují u nás správně dobíjecí stanice? Česká obchodní inspekce je vůbec poprvé zkontrolovala
Technologie
Apple dá sbohem Intelu. Do Maců prý od roku 2020 bude instalovat vlastní čipy
Intel chystá velkou reorganizaci továren. Rozdělí se na tři části, jejich šéf odejde
Google slibuje revoluci. Digitální zoom v Pixelu 3 má být srovnatelný s optickým
Prohlížeč Seznam.cz synchronizuje otevřené stránky a překládá v pěti jazycích
AMD začalo prodávat Radeony RX 580 s parametry modelu RX 570. Zatím asi jen v Číně
Hry pro příležitostné hráče