Hledají se firmy, které postaví domy pro seniory

05. listopadu 2007, 00:00 - Eva Marzini
05. listopadu 2007, 00:00

Movití podnikatelé, kteří mají rodiče už v pokročilém věku a nemají čas o ně pečovat, marně shánějí domovy seniorů na úrovni. Stejně tak je dost bohatých důchodců, kteří hledají komfort. Zatím je ovšem luxusních domů s pečovatelskou službou v Česku mnohem méně, než jaká je po nich poptávka.

Investice budoucnosti Movití podnikatelé, kteří mají rodiče už v pokročilém věku a nemají čas o ně pečovat, marně shánějí domovy seniorů na úrovni. Stejně tak je dost bohatých důchodců, kteří hledají komfort. Zatím je ovšem luxusních domů s pečovatelskou službou v Česku mnohem méně, než jaká je po nich poptávka. Strohost jak službami tak i vybavením a vztahy, šeď a neosobnost klasických tuzemských domovů důchodců sedmdesátiletého Miroslava Lebedu z Prahy neláká. Zdraví mu přeje. Je samostatný a plný elánu do života. Nepřál by si usínat se třemi neznámými osobami v ústavním pokoji. „Důstojné stáří si představuji jinak. Ve vlastním malém bytě v útulných prostorách penzionu s nabídkou zdravotní i sociální péče, hodily by se i drobné služby jako například pomoc se žehlením prádla, úklidem či kadeřník a holič. Samozřejmě počítám s tím, že za lepší služby bych si připlatil. Klidně. Ale najít takový domov není lehké,“ naznačuje Lebeda, že poptávka po místech v domovech důchodců na úrovni výrazně přesahuje nabídku. Z 390 domů pro seniory, které jsou u ministerstva práce a sociálních věcí registrovány jako poskytovatelé sociálních služeb, jich 181 spadá pod krajskou správu, 146 pod obce a 48 jich obhospodařují církve. Prozatím jen 15 z nich je soukromých. „Mohou existovat další soukromá zařízení, která nejsou oficiálními poskytovateli sociálních služeb a my je proto zatím neevidujeme. Ale přesto je v tuzemsku velká poptávka po takových zařízeních,“ míní mluvčí ministerstva Štěpán Černoušek. Důchod v České republice dnes pobírají více než 2 miliony obyvatel. V roce 2006 nabízely domovy celkem 49 389 míst, žádalo ale 71 961 takzvaných naléhavých čekatelů. Začíná výstavba senior parků KOLIK STOJÍ POBYT V SOUKROMÉM PENZIONU SENIORŮ Zařínení/vstupní dar/měsíční poplatek

  • *Lužany u Blatné/38 700/9 764

Dům domácí péče Samopše/neuvedeno/11 400

Domov důchodců v Nechanicích/15 000/od 12 075

CentráIní domov Zruč nad Sázavou/neuvedeno/od 13 500

Pramen: webové prezentace provozovatelů

Pokud by penzista Lebeda nakonec místo sehnal, nemusí mít jisté, že půjde o útulné útočiště. Hodně tuzemských domovů se spíše podobá zchátralým ústavům, kde lidé nedůstojně takzvaně dožívají. Příjemnější prostředí, jak podle vybavení tak i zacházení se seniory, nabízejí soukromé domovy, ale těch je v Česku velký nedostatek.

Do podnikání v rezidenčních a pobytových službách se v minulosti pouštělo jen málo podnikatelů. Prý kvůli nízké kupní síla seniorů, kteří by si nákladnou péči nemohli dovolit. Rostoucí životní úroveň Čechů však signalizuje, že trh se i v této oblasti otvírá. Podnikatelů v sociálních službách přibývá.

Zaostřují projekty na majetnější skupinu penzistů. Nejčastěji přicházejí s nabídkou takzvaných rezidenčních či pobytových služeb. Jde o objekty s byty přizpůsobené lidem, kteří hodlají stáří trávit v domovech s jistotou okamžité pomoci, když bude nejhůř. Rezidence se podobají spíše malým hotelovým penzionům s byty a společenským zázemím a nabízejí nadstandardní služby. Například volnočasové aktivity, sportovní a relaxační zázemí i třeba zájezdy na kulturní akce a podobně

Nejvíce podnikatelských příležitostí nabízí Praha. Je v ní totiž soustředěna početná skupina penzistů s vysokými příjmy. Jedna taková rezidence bude již za měsíc otevřena dvacet kilometrů od Prahy v Luštěnicích u Mladé Boleslavi. Jde o projekt developerské společnosti Senior Park, která chystá po republice síť těchto domů. Na místě bude nabízet zdravotní péči či osobní asistenci. V objektu je také bazén a na okolních pozemcích si nájemníci budou moci rezervovat vlastní zahrádku. Pronájem bytu v Senior Parku včetně základního balíčku služeb bude měsíčně stát od 9680 korun.

Všechny projekty společnosti Senior Park vzniknou při okraji malých měst či vesnic.

Ředitel Jaroslav Plesník odmítl říci, z jakých zdrojů byla financována výstavba projektu Luštěnice. Při realizaci dalších projektů by údajně uvítal účast silného investora.

Soukromé penziony mají velkou šanci uspět

Majitelé soukromých penzionů pro seniory pokrývají náklady na provoz většinou bez dotací, jen z příspěvků klientů a sponzorských darů. Proto jsou ceny v soukromých zařízeních vyšší než ve státních domovech a zájemce zpravidla zaplatí i vstupní finanční dar, jehož výše se pohybuje minimálně kolem deseti tisíc korun. Měsíčně klient hradí od 8000 korun za pobyt a služby.

Částka bývá ovšem obvykle vyšší. Například v domově důchodců v jižních Čechách v Lužanech u Blatné za měsíční pobyt a služby zaplatí 9764 korun a vstupní poplatek vyjde seniora na 38 700 korun.

I přestože soukromníci nabízejí ceny vyšší, mají šanci na trhu prorazit. Poptávka po rezidenčních a pečovatelských službách je obrovská. Jednak se do důchodového věku dostávají lidé, kteří zbohatli hned po roce 1989, kdy jim bylo nad čtyřicet let. Druhou část klientů tvoří rodiče movitých podnikatelů, kteří by rádi zajistili svým nejbližším stáří na úrovni. Malý počet soukromých objektů pochopitelně nemá volné kapacity.

Příkladem může být soukromý domov Svatého Josefa pro seniory v Ropici u Českého Těšína na severní Moravě. Majitelka Marie Janiczková jej otevřela před rokem. Nabízí pobytové služby a takzvané odlehčovací služby, jejichž smyslem je ulehčit

rodinám s péči o nemocného seniora na přechodnou dobu. Například pokud pečující potřebuje odjet do lázní nebo z nějakých důvodů se nemůže přechodně o seniora postarat.

„Služba je velmi žádána, dokonce jsme netušili, že o ni bude tak velký zájem. Nemůžeme ale všechny uspokojit.“

K mání jsou senior byty za vyšší ceny

SENIOŘI VE VĚKU NAD 65 LET V ČR

2006                   2 168 428

2005                   2 035 110

2004                   1 992 364

2003                   1 950 642

2002                   1 917 783

2001                   1 894 233

Pramen: ČSÚ

Další společností, která působí v sektoru asistovaného bydlení, je firma The Acred Group. Dosud vybudovala luxusní projekt Residence Classis o 62 bytech v pražských Průhonicích. Projekt byl při otevření v říjnu 2005 inzerován jako první luxusní obytný komplex pro starší lidi. Podle údajů společnosti se ho zatím podařilo naplnit z 50 procent.

„Rádi bychom vybudovali nebo alespoň provozovali další podobné bydlení pro seniory. Ale v této chvíli se pohybujeme ve fázi vyhodnocování vhodných lokalit,“ uvedla Petra Caineová, development manažerka firmy Acred Group.

Dodala, že Residence Classis byla financována ze soukromých peněz jakožto dlouhodobá investice, bez jakéhokoliv přispění státu. Obyvatelé této rezidence musí počítat s měsíčním minimálním nákladem na nájem a služby od 39 000 korun. Z této částky je zřejmé, že soukromá firma vsadila zejména na podnikatele, kteří zbohatli během uplynulých dvou desetiletí, a na stárnoucí emigranty, kteří se vrátili domů poté, co v zahraničí nastřádali slušné jmění.

Státní penziony se musí transformovat

Pobytové a rezidenční služby jsou investičně nákladné. Výdaje na osobu za pobyt v domově přibližuje v číslech náměstek hejtmana Středočeského kraje Josef Vacek. „Pobyt průměrně měsíčně vychází na 20 000 korun na osobu. Senior přispívá okolo 6000 a rozdíl doplácí obec.“ Výdaj se sníží nejméně o 2000 a nejvíce o 11 000 korun, pokud klient pobírá dávku na sociální služby.

„Zjišťujeme, že v domovech důchodců bydlí mnoho lidí, kteří nedostávají příspěvek na péči, protože ho vlastně nepotřebují. Jsou soběstační, většinou si i sami vaří a potřebují jen úklid, topení či prádelnu. Pro taková zařízení je dotace nedostačující, a dostávají se tak do finančních potíží. Můžeme jim pomoci překlenovací dotací, ale je jasné, že tato zařízení se budou muset transformovat,“ uvažuje náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek.

Ovšem finančně spolupodílet by se měly dál kraje a obce jako zřizovatelé. Ministerstvo počítá, že na úhradě by se měla podílet i rodina klienta. „Jinak bychom zde měli dvě kategorie seniorů. Jedni by bydleli sami doma nebo u své rodiny bez státní dotace a druzí by bydleli s významnou podporou státu a obce,“ míní náměstek s tím, že tento stav je dědictvím z dob minulých. Do domovů důchodců se přijímali téměř všichni žadatelé.

Financování obcím však ulehčuje zaručený přísun dotací, které si většinou přednostně přidělují. Například město Brno provozuje deset domovů pro seniory. „Příspěvek města těmto zařízením byl vloni 130 milionů korun a od státu 88 milionů. Stejný obnos získaly i pro letošek a počítáme s ním i v roce 2008,“ uvádí mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Kraje i obce hledají cestu, jak vyřešit péči o staré obyvatele co nejefektivněji a zároveň nejúsporněji. Uvažují o modelu, kdy by domovy sloučily anebo rozšířily terénní služby pro ty seniory, kteří zůstanou ve vlastních domovech.

Pražští radní hledají nový typ služeb

V duchu úsporných reforem se pražský magistrát rozhodl provoz domova pro seniory v Praze-Bohnicích předat do rukou podnikatele. Radní Jiří Janeček uvedl, že město vypisuje výběrové řízení.

„Jde o pilotní projekt, pokud se osvědčí v budoucnu, plánujeme další privatizace,“ říká Janeček. Provoz domu se dvěma sty klienty bude ziskový, pokud nový majitel zavede další podnikatelské aktivity – například služby seniorům v terénu. Radní dají přednost uchazeči s nejmenšími požadavky na veřejné dotace. Podle Janečka magistrát očekává, že zájem budou mít i zahraniční investoři.

„Magistrát hlavního města hodlá z vlastních prostředků podpořit rovněž budování a zřizování nových domovů pro seniory na území města. V plánu je odprodej některých pozemků pro výstavbu objektů pro starší obyvatele,“ uvádí radní. Poptávka v hlavním městě po zařízeních pro seniory dosud značně převyšuje nabídku o stovky žádostí. Polokomerční penziony chystá podle náměstkyně primátora Barbory Javorové rovněž brněnský magistrát.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto,…
Kam se poděl Natural 95 a běžná nafta? Nikam, teď se značí E5 a B7
Kolik může stát Škoda Karoq „v plné palbě“? Klidně přes milion
Jaguar zvažuje nástupce modelu XK. Použil by upravenou platformu z F-Typu
Volkswagen chce závodit s elektrickým prototypem. Zřejmě zkusí Pikes Peak
Technologie
Podle výrobců grafik ještě těžní mánie nekončí, vydrží prý minimálně do konce roku
Tip: Jak odložit instalaci Windows 10 Fall Creators Update na pozdější dobu?
HP představilo pracovní konvertibilní tablet pro lidi pracující s nástroji firmy Adobe
Levněji to ještě nebylo. Office 365 na celý rok jen za 599 Kč
Až do soboty zdarma. Stáhněte si tahovou strategii Civilization III
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít