Go east - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Go east

, Tomáš Skřivánek,
Go east
Zdroj: Euro.cz

Nová strategie ČSA orientuje společnost na východní destinace

Z loňských dvaceti na třicet miliard korun v roce 2008 by měly stoupnout ČSA tržby z přepravy. Aspoň podle finančního plánu, který v tomto týdnu představí management společnosti akcionářům na valné hromadě. Díky tomuto nárůstu, který je jen o málo strmější než růst nákladů, by se měl národní letecký dopravce dostat v témže roce zpět do černých čísel, ve kterých byl naposledy v roce 2004. „Pro vlastníka připravíme do roku 2008 společnost tak, aby mohl svobodně rozhodnout o její budoucnosti. Dále připravíme možnost vstupu společnosti na burzu. To vše za účelem optimálního výnosu v optimálním čase,“ stojí ve strategii nazvané OK 2006 – 2008. „Na úvahy o tom, jaká forma privatizace bude v budoucnu nejvýhodnější, je zatím brzy. Mým úkolem je zabezpečit, aby bylo co privatizovat,“ řekl týdeníku EURO prezident ČSA Radomír Lašák (40). Kromě snižování nákladů jím představený plán spoléhá především na rozvoj linek do východní Evropy, do Asie a na zvýšení výkonnosti celé distribuční sítě firmy.

EURO: Kdo připravoval novou strategii ČSA. Měli jste najaté nějaké konzultanty?
LAŠÁK: Žádní konzultanti se na přípravě nepodíleli, dělal to interní tým.

EURO: Z jakých odhadů jste vycházeli při predikci růstu výnosů firmy v příštích letech?
LAŠÁK: Nejsou to odhady, známe naši sedačkovou kapacitu, víme, kolik letadel máme a budeme mít, jak vypadá náš letový řád, obsazenost, průměrná cena letenky, všechny účetní a další ukazatele. Na základě toho se jedná v podstatě o výpočetní model, který není o dojmech, ale o matematice. Rok 2006 považuji za rok, kdy se firma naučí prodávat své služby. Změny v produktu jsme udělat nemohli, letový řád byl hotový dávno předtím, než jsem do firmy přišel. V roce 2006 a 2007 nepředpokládáme žádný dramatický nárůst. Většina nárůstu vyplývá z plánované obměny flotily, z větší kapacity nových letadel a z toho, že budeme umět tuto naši kapacitu lépe prodávat. Předpokládám, že se určitým způsobem letos a hlavně v příštím roce projeví také výsledky naší snahy snížit náklady. Musíme být efektivní uvnitř, lépe prodávat a víc šetřit, využít všechny vnitřní možnosti růstu a teprve, až se to naučíme, můžeme růst i tím, že navýšíme kapacitu nabízených sedaček.

EURO: V roce 2008 ale očekáváte tržby z přepravy o bezmála padesát procent vyšší než loni či letos. To je hodně velký nárůst.
LAŠÁK: V roce 2008 by se již mělo projevit navýšení kapacity, na kterou bude firma obchodně připravená. Většina nárůstu připadá na vrub obnovené a rozšířené dálkové flotily, kterou, v kombinaci s dalšími službami, budeme umět mnohem lépe prodat našim klientům.

EURO: Konkrétní destinace, které by měly přispět k růstu tržeb, zatím nemáte? Zatím víte jen to, že budou ležet v Asii? Znáte případy malých leteckých společností, kterým se povedlo tímto způsobem na dálkové flotile vyrůst?
LAŠÁK: Vždy je fajn se podívat na reálný život, na příběhy, které se povedly. Za pozornost stojí například Finair, který vyrostl díky dálkové flotile, nebo Austrian, který roste díky své dlouhodobé orientaci na východ.

EURO: Nepředstavuje ale pro vás komplikaci fakt, že členem SkyTeamu je nově i Aeroflot, který se bude orientovat na stejné destinace jako ČSA?
LAŠÁK: Rizikem to rozhodně není, určitě je lepší, když Aeroflot skončil v naší alianci než u konkurence ve Star nebo One World. S Aeroflotem máme dobré obchodní vztahy, bez ohledu na jeho členství ve SkyTeamu. Jsou dlouhodobé, vyplývají navíc z dvoustranných určitých mezivládních dohod. Spekulovat o kanibalizaci výnosů je zbytečné. Je dobré si připomenout, že ČSA mají přepravní kapacitu odpovídající jednomu procentu přepravní kapacity celého SkyTeamu. Vyprodat takovou kapacitu by neměl být problém. Bohužel – stejně tak rychle by asi šla i nahradit.

EURO: Je možné obnovit a rozšířit dálkovou flotilu bez navýšení kapitálu ČSA?
LAŠÁK: ČSA disponuje stejným kapitálem, se kterým vznikla při delimitaci letiště a ČSA v roce 1991. Takže určitě by bylo lepší pracovat se silnější kapitálovou bází. Výsledky, kterých chceme v budoucnu dosahovat, jsou ale dosažitelné i bez toho. Navýšit kapitál je ale samozřejmě jednou z forem, jak pomoci restrukturalizaci společnosti. Do budoucna proto nemohu snahu o navýšení kapitálu vyloučit, bylo by nezodpovědné s touto variantou nepracovat. Zatím ale není rozpracována do podoby projektu.

EURO: Šéf Travel Service Roman Vik na vaše prohlášení, že chcete obnovit jednání o koupi této firmy, reagoval v tom smyslu, že oni nebudou prodávat, ale nakupovat. Stojí za to jednání s Travel Service otevírat?
LAŠÁK: Nechci spekulovat. Byl bych rád, abychom si jednou pro vždy řekli ano, nebo ne. Uvidíme.

EURO: Váš 35procentní podíl v charterové dopravě ale není malý. Proč si přesto myslíte, že je dlouhodobě nedostatečný?
LAŠÁK: Neříkám, že s tímto podílem nemohu být v dlouhodobém horizontu efektivní. Říkám, že i když si chartery necháme ve stávající podobě, musíme něco udělat s modelem jejich řízení. Jednou z forem je vyčlenění do dceřiné společnosti a zajištění jiného modelu fungování včetně souvisejících nákladů, jako jsou ty personální. Vakuum, kdy se jednalo i nejednalo, není dobré ani pro nás, ani pro Travel Service.

EURO: Proč zvažujete prodej cateringu a carga? Obě firmy mají dobré podíly na trhu a jsou ziskové.
LAŠÁK: Zatím jsme nedělali detailní valuaci těchto společností. Když ji ale uděláme, tak z těch čísel poznáme, jestli vydělávají nebo prodělávají. Zatím jsme si udělali rychlý názor a nemohu jednoznačně říci, že catering vydělává. Cargo je samozřejmě něco jiného.

EURO: ČSA v minulosti silně expandovaly na evropských linkách. Přijde nyní jejich útlum a rušení?
LAŠÁK: Nehovořil bych o útlumu. Určitě budeme posilovat frekvence na východ proti frekvencím na západ. Není to ale tak, že bychom plánovali zavírat linky.

EURO: A co v minulosti silně rostoucí počet linek do Velké Británie?
LAŠÁK: Tam se už škrty udělaly. Tento projekt se, když to řeknu hodně diplomaticky, nepovedl. Myslet si, že z Prahy se stávající infrastrukturou ČSA „utavím“ low-costy a dobudu trh Velké Británie, by bylo naivní. Společnost na tomto projektu prodělala peníze. Část v minulosti zavedených frekvencí se již dnes nelétá a nemohu vyloučit, že se jejich počet sníží ještě více.

EURO: Na mezikontinentální letadla plánujete vypsat tendr. Nebylo by ekonomicky výhodnější jednat pouze s Airbusem a sjednotit tak středně a dlouhotraťovou flotilu?
LAŠÁK: V současnosti máme tři různé typy letadel, regionální ATR, střednětraťové boeingy a airbusy a dálkové airbusy. V současnosti zvládáme model vícetypové flotily. Když se podívám zpět na tendr na střednětraťová letadla, musím konstatovat, že dosažené podmínky byly vynikající. V současnosti nemám žádnou hlubokou analýzu k tomu, kolik bychom ušetřily zavedením jednotypové flotily.

EURO: Budete na dálkových linkách nadále provozovat Airbusy A310, které nevydělají, ani když jsou plně vyprodané?
LAŠÁK: Netvrdil bych to tak jistě. Souvisí to se síťový efektem dálkové flotily a s tím, jak se dělí cena letenky v případě, že si někdo koupí s námi let ze Sofie do Spojených států. Děláme všechno pro to, abychom rozkryli náklady a správně je identifikovali, a je možné, že i tím zvýšíme výnosy dálkové flotily. Je divné prodělávat na linkách, kde máme nejvyšší obsazenost.

EURO: Začali jste již jednat s odbory o změně kolektivní smlouvy a zpomalení růstu platů? Nebo zatím nemáte žádnou odezvu na vaši iniciativu?
LAŠÁK: Odborům jsme svou vůli jednat i s konkrétními čísly předložili. Jednání budou dále pokračovat a já nechci spekulovat o tom, zda se dohodneme, nebo ne. Musíme se ale soustředit na všechny náklady, nejen na personální. Ať již se to týká centrálního nákupu nebo dalších položek.

EURO: Vrcholový management firmy mají do konce léta doplnit ještě viceprezidenti pro obchod a pro finance. Zatímco jméno současného šéfa eBanky Luboše Černého jako budoucího šéfa pro finance se již v tisku objevilo, druhé zatím nezaznělo. Máte již vybráno, nebo stále hledáte?
LAŠÁK: Na obě pozice již jsem v tendru našel vhodné uchazeče. Žádné jméno ale zatím potvrzovat ani říkat nebudu. Nemají zatím podepsané smlouvy, oba zatím pracují jinde a ještě nějakou dobu potrvá, než se ze svých stávajících závazků vyváží.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze