FÚZE HOLDINGŮ USNULA - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

FÚZE HOLDINGŮ USNULA

, Martina Martinovičová,
FÚZE HOLDINGŮ USNULA
Zdroj: Euro.cz

Pojišťovna shání vlastní banku

Myšlenka o fúzi budoucích holdingů Investiční a Poštovní banky (IPB) a České pojišťovny prozatím spí šípkovým spánkem. Obě společnosti se věnují přípravě na vlastní holdingové uspořádání a vedení pojišťovny dalo úvahy o sloučení s IPB k ledu. „Momentálně se plně věnujeme vlastní transformaci a poté se k myšlence na fúzi možná vrátíme, možná ne, řekl týdeníku EURO předseda představenstva pojišťovny Ivan Kočárník. „Tato myšlenka není úplně pryč, ovšem jednání s e zatím nijak neposunulo, potvrdila mluvčí IPB Barbora Tachecí.

IPB předpokládala, že se jí díky vlastnické pozici v pojišťovně podaří začlenit tento ústav do svého rodícího se holdingu. Česká pojišťovna ovšem zdůrazňuje, že by do něčeho takového šla pouze jako rovnocenný partner. Oč více začala skomírat předst ava o fúzi, o to intenzivněji se v minulém týdnu rozjely přípravy na přerod obou finančních skupin. Se záměrem transformace na holding souhlasily mimořádné valné hromady obou subjektů s tím, že nová dítka by měla spatřit světlo světa v příštím roce.

Ve hře jsou miliardy.

IPB je o něco dál než Česká pojišťovna. Její projekt je rámcově schválen již delší dobu. Poradenská firma McKinsey odhaduje pozitivní efekty této transformace ve zvýšení hrubého výnosu o 4,6 až 5,4 miliardy korun ročně. Z toho by mělo připadnout 1,6 až 1,9 miliardy na zvýšení výnosů z prodeje produktů celé skupiny a jedna až 1,5 miliardy na snížení nákladů.

Přerod má proběhnout ve dvou fázích. Nejprve vznikne samostatný finanční holding vlastněný stejnými akcionáři jako nyní IPB. Mateřská společnost holdingu již byla pověřeným subjektem, společností Burns Schwartz, založena a zapsána v obchodním rejstříku pod názvem H IPB. Ještě letos dojde k navýšení jejího základního jmění úpisem nových akcií, přístupným všem stávajícím akcionářům IPB. V holdingu bude stát samostatně IPB s většinou svých dcer, jejichž postavení se zatím nezmění (IPB Pojišťovna, Českomoravský penzijní fond, První Investiční, IPB Leasing a po souhlasu ČNB a druhého akcionáře Českomoravská stavební spořitelna). IPB Real a Domeana budou zařazeny v případě, že se je nepodaří prodat. Samostatným s ubjektem zůstane v první fázi i První česko-ruská banka, Českomoravská hypoteční banka a PVT. Po tomto kroku v průběhu let 1999-2000 dojde k odkupu dceřiných společností IPB holdingem.

V druhé fázi dojde k začlenění IPB do struktury holdingu a definitivnímu upravení pozice PVT. První česko-ruská banka zůstane jako bankovní dům i po transformaci dceřinou společností IPB. Tento krok proběhne během roku 2000 a uskuteční se zejména formou výměny akcií IPB za akcie IPB holdingu.

Navýšíme více, či méně.

Mimořádná hromada IPB rozhodla minulé úterý i o navýšení základního jmění, a to v rozsahu 2,6-6,7 miliardy korun, ve standardním tříkolovém systému. Původní návrh zněl na zhruba 4,5 miliardy, ovšem nakonec prošel pr otinávrh jednoho z akcionářů – Proxy Finance. „Takto dostanou šanci zúčastnit se úpisu i zcela drobní akcionáři vlastnící jednu či dvě akcie, uvedla Tachecí.

V prvním kole budou moci akcionáři upisovat v poměru 2:1, majitelé jen jediné akcie mají právo upsat jednu novou. Ve druhém kole budou moci akcionáři upisovat libovolný objem. Třetí kolo s emisním kursem 150 Kč bude otevřené pro všechny zájemc e. K druhému a třetímu kolu ovšem nemusí dojít, v okamžiku navýšení alespoň o 2,6 miliardy může představenstvo úpis zastavit. Základní jmění IPB dosáhne po navýšení objemu 15,9-20 miliard korun a mělo by zajistit dostatečnou kapi tálovou přiměřenost.

Pojišťovna v závěsu.

U České pojišťovny by konkrétní kroky přerodu na holding mělo z pověření valné hromady teprve vypracovat představenstvo. Projekt projedná další mimořádná valná hromada příští rok. S faktickým převedením na holding se předběžně počítá podle mluvčího Michala Urbana v polovině dubna 2000. Součástí nového subjektu by se měla stát i banka, pravděpodobně nynější Expandia Banka, která jedná s potenciálními investory o strategickém vstupu. Nové uspořádání by mělo přinést nárůst hrubých výnosů během tří let o 1,1 až 1,5 miliardy korun. Akcionáři pojišťovny budou pravděpodobně moci buď dál držet akcie pojišťovny, nebo je vyměnit za cenné papíry hold ingu.

Pojišťovnu nyní ovládají IPB a PPF, které jednají ve shodě a drží balík ve výši 51,2 procenta. Stát vlastní třicet procent. Jeho podíl je druhou spící Růženkou, neboť již třetím rokem hlásí vláda záměr jej prodat, ale nic v tom nepodniká. IPB spolu s PPF sice nabídly odkup akcií, ovšem vláda toho nevyužila. Ministr financí Pavel Mertlík prohlásil, že doprivatizace proběhne veřejným výběrovým řízením.

Zádrhelem pro stát může být fakt, že prodej poloviny jeho akcií znějících na jméno je podmíněn souhlasem dozorčí rady pojišťovny (EURO 37/1999). Do tendru tedy může nabídnout jen patnáct procent svých akcií, případně jakési podmíněné právo na druhých pa tnáct procent. „Stát nás nemůže donutit k souhlasu, zdůrazňuje Kočárník. Jak se k celé věci vláda postaví, zatím není zřejmé. Jasné je ovšem to, že o podmínce souhlasu alespoň na ministerstvu financí už pár týdnů vědí.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze