Franchising se dočká speciálního úvěru

02. června 2003, 00:00 - Dana Rybáková
02. června 2003, 00:00

Rozvoj podnikání s licencí se dá zřejmě čekat se vstupem do UnieFranchising je bezpečnější forma podnikání než být samostatným živnostníkem. Vytváří a vyhledává si stále nové trhy. Pro tuzemské podnikatele pak znamená i možnost rozšířit franchising dále na východ.

Rozvoj podnikání s licencí se dá zřejmě čekat se vstupem do Unie

Franchising je bezpečnější forma podnikání než být samostatným živnostníkem. Vytváří a vyhledává si stále nové trhy. Pro tuzemské podnikatele pak znamená i možnost rozšířit franchising dále na východ.

V České republice funguje přibližně devadesát obchodních systémů na bázi franchisingu (podnikání pod cizí značkou na základě licence). Uvedli to představitelé franchisingu na Franchising Foru 2003, které bylo věnováno trendům a inspiraci evropského franchisingu. Profit byl mediálním partnerem této akce. Vedle mezinárodně působících firem, jako je například Adidas, OBI, McDonald´s, KFC, Holiday Inn a podobně, fungují na našem trhu i české franchisové koncepty, mnohdy s originálními nápady. Jsou to například restaurace Potrefená husa, Staré dobré časy nebo Švejkovy restaurace. Dále třeba prodejny a pneuservisy pod značkou Barum, rychlé občerstvení Pax Food či prodejny pečiva Paneria. Je třeba zmínit i maloobchodní sítě a aliance, které vykazují určité prvky franchisingu, jako například maloobchodní síť BALA, Partner, různá družstva či síť prodejen koupelnové keramiky SIKO. Podle prezidenta České asociace franchisingu Aleše Tulpy využívá tento způsob podnikání v tuzemsku nejvíce maloobchod, kde působí asi dvě třetiny franchisových sítí. Zbylá třetina připadá na služby, z toho asi osmnáct procent franchisových systémů je v oblasti gastronomie.

Vznikl speciální úvěr

Přestože franchising není v tuzemsku zdaleka neznámý, jeho rozvoj v České republice pokulhává za okolními zeměmi. Největší překážkou zejména v posledních letech je problém financování. K financování franchisingu se jako první odhodlala Komerční banka. Důvodem je zřejmě fakt, že její většinový vlastník - francouzská banka Societe Generale - má s financováním tohoto podnikání dostatek zkušeností. Ostatně klienta, kterého zná dobře ze své praxe, vybrala i pro pilotní projekt financování franchisingu v Česku. Je jím francouzská kosmetická firmy Yves Rocher. Banka vychází z toho, že úvěr pro osvědčený podnikatelský záměr je přibližně až o osmdesát procent méně rizikový než půjčit někomu, kdo podnikat začíná. Projekt, který Komerční banka zahájila zhruba v polovině května letošního roku, má trvat až do počátku září. Zájemce o úvěr bude Komerční banka třídit například i podle toho, zda jsou členy České asociace franchisingu, nebo jestli podnikají podle evropského etického kodexu franchisingu. Podstatné bude ito, jakým způsobem příjemce franchisy a její poskytovatel spolupracují, jak jsou na úspěšnosti projektu oba zainteresováni. Tulpa počítá s tím, že úvěry šité na míru pro příjemce franchisy nabídnou velmi rychle i další banky.

Rozvoj přijde hlavně se vstupem do Unie

Pokud se franchising v tuzemsku zatím nijak bouřlivě nerozvíjel, se vstupem České republiky do Evropské unie se dá očekávat jeho boom. „Velmi důležitým aspektem, který ovlivní motivaci a zájem zahraničních franchisorů o expanzi na český trh po našem vstupu do Evropské unie, bude i to, že se u nás začnou uplatňovat právní normy platné v Unii,“ uvedl Tulpa na Franchising Foru 2003. Zejména po vstupu do Unie lze tedy čekat, že na český trh přijdou nové franchisové systémy, které byly a jsou úspěšné v zahraničí a ve stejný výsledek věří i v případě České republiky. K subjektům franchisového trhu nepatří zdaleka jen franchisoví poskytovatelé a příjemci, ale i dodavatelé zboží a služeb, logistické firmy, banky, pojišťovny, stavební a makléřské společnosti, developeři, marketingové agentury, poradci v oblasti práva, agentury pro průzkum a analýzy trhu, návrháři, designeři a další. S rozvojem trhu franchisových systémů se tedy dává do pohybu množství dalších aktivit. Franchising tak vytváří možnosti i pro řadu doplňkových služeb pro české izahraniční subjekty. Podle zakladatele OBI Manfreda Mause bude jedním z nejdůležitějších témat příštích dvou desetiletí tak zvaný networking - vytváření strategických aliancí na rozdílných úrovních. Podle něho se budou vytvářet aliance mezi obchodními partnery, mezi výrobou a obchodem a také na úrovni různých svazů a asociací. A právě franchising tu bude zřejmě hrát velmi významnou roli. Tu ostatně má v některých západoevropských zemích či ve Spojených státech už několik let.

První franchisa na počátku minulého století

Zemí, kde franchising má dlouhou tradici a dnes i významný podíl, je Francie. Vloni připadalo na franchisové sítě osm procent maloobchoního obratu, což je více než 33 miliard eur. Před deseti lety to bylo 26,6 miliardy eur. V roce 1993 bylo ve Francii 430 franchisových sítí, v současnosti je jich přes sedm set. Šedesát procent franchisových řetězců se zabývá prodejem výrobků. Na služby pak připadá zbývajících čtyřicet procent. V e Spojených státech je tento poměr obrácený. Celých 80 procent franchisových sítí ve Francii je domácích, deset procent amerických a deset procent pochází z dalších zemí. První franchisový systém vznikl ve Francii v roce 1927. Název značky byl Pinquin a jednalo se o výrobu pletacích vln a přízí. Jeho vznik měl jednoduchý důvod - výrobci chtěli ovládat prodej. Dnešním nástupcem této nejstarší francouzské franchisy je Phildar.

Zákazníci se stále mění

V 50. letech minulého století existovalo ve francouzském maloobchodě velké množství malých obchodníků. Nebyla tak velká konkurence ani tolik výrobků. V dalších třiceti letech se však situace výrazně změnila. Vzrostla kupní síla, zesílila konkurence, od roku 1965 se začaly objevovat hypermarkety. A právě proti nim neměli malí obchodníci šanci. Vyvstala tedy nutnost zorganizovat se. Kupní síla obyvatel stále roste a spotřebitelé jsou stále náročnější. Dnes jsou navíc i informovanější, a to hlavně díky médiím a internetu. Od obchodníků tedy očekávají poradenství na úrovni. „Zákazník nezůstává věrný. Jde tam, kde je podle něho nejlepší poměr kvality a ceny. Obchodník tedy musí být vyškolený a znát spoustu věcí,“ uvedla výkonná ředitelka Francouzské franchisové federace Chantal Zimmerová. Proto zaznamenal franchising ve Francii tak velký rozvoj a netýká se jen malých firem. Za ty velké je možné jmenovat iu nás známý Carrefour. Franchising se také podílel na modernizaci francouzského hotelnictví. To mělo podle Zimmerové v 50. letech minulého století velmi špatnou úroveň služeb. Od 60. let však prošlo profesionalizací a modernizací.

Objevují se stále nové trhy

Dnes se franchising začíná zabydlovat v další sféře obchodu - v květinářství. „Dříve byly květiny drahé a běžně si je kupovali jen dobře situovaní lidé. Dnes máme tři velké květinářské řetězce, což umožnilo významně snížit ceny květin. Jen tak pro radost si je může koupit kdokoli,“ konstatovala Zimmerová. Největší franchisový trh je ve Francii tzv. fast food (rychlé občerstvení). Před třiceti lety si určitě nikdo neuměl v zemi tak pyšné na svou kuchyni ani představit, že McDonald´s tu bude mít úspěch. A stalo se, mimo jiné idíky franchisingu. Dalším významným trhem franchisingových sítí jsou služby rychlých oprav. V dnešní uspěchané době lidé šetří každou minutu, a tak rychlé opravy automobilů, například výměna výfuku do třiceti minut, zaznamenaly velký úspěch. Rychlé servisy jsou iv malých městečkách. Zajímavých trhů se dá najít řada, a to hlavně ve službách. „Ptal se mne jeden Američan, zda by mohl být úspěšný ve Francii se svým franchisingovým konceptem. Ten se týká školení rodičů na výchovu dětí ve věku tří až pěti let. Říkala jsem mu, že my, Francouzi, jsme spíš intelektuálové, kteří si všechno načtou v knížkách, než by se chodili školit. Ale, kdo ví? Můžeme opravdu říct, že by se něco takového nechytlo?“ uvažuje Zimmerová.

Francouzský franchising dozrál

„Měli jsme čas udělat všechny chyby a hlouposti a dnes už víme, co se ve franchisingu dělat nesmí,“ konstatovala Zimmerová. V 80. letech, kdy tento způsob podnikání zaznamenal ve Francii velký boom, bylo chyb podle jejích slov nepočítaně, a to hlavně proto, že dost dobře neznali systém franchisingu. Nyní už podle Zimmerové ovládli rovnováhu mezi právy poskytovatelů a příjemců franchisy, vzájemný vztah mezi oběma partnery, přenos informací mezi nimi a mají jasně definovanou i jejich odpovědnost. A žádný zákon tamní podnikatelé ani nechtějí, protože nikdy nebude dostatečně pružný, aby mohl pohotově reagovat na vývoj systému. Podnikatelé prostě v zájmu příznivějších podmínek pro podnikání raději dodržují vlastní přísné regule.

Němci zaspali

Říká, že Němci ve franchisingu zaspali, přesto tam počet franchisingových sítí roste. V roce 1995 jich bylo 530 a jejich obrat činil 12,3 miliardy eur. Vloni už bylo franchisingových systémů 820 a dosahovaly obrat 23,2 miliardy eur. „Poskytovatelé franchisy v Německu mají většinou málo partnerů a nejsou tak úspěšní. Řada systémů má méně než dvacet příjemců,“ konstatoval prezident Německého franchisového svazu Dieter Fröhlich. Přitom podnikat není ani v Německu nijak jednoduché. „Jsme velmi důkladní, máme sedmdesát tisíc nařízení, která se vztahují k samostatnému podnikání. Pokud chce někdo mít vlastní firmu, má je mít všechna přečtená,“ uvedl Fröhlich. Pro malého podnikatele tedy vypadá zcela logicky výhodnější, když se vyhláškami a nařízeními bude místo něho probírat poskytovatel franšízy, zatímco on se bude věnovat zákazníkovi. Přestože v Německu není tento druh podnikání tak rozvinutý jako například ve Spojených státech, Francii nebo Itálii, zaznamenali už také, že příjemci franchisy bankrotují šestkrát méně než zcela samostatní podnikatelé srovnatelné velikosti.

Kdo rozšíří franchising na východ?

Podle Fröhlicha má Česká republika velmi dobré šance v rozvoji a šíření franchisingu zejména po 1. květnu příštího roku, kdy se Evropská unie pravděpodobně rozroste o dalších deset členských zemí. „Máte velmi výhodnou geografickou polohu. Další vaší výhodou je, že jste zažili komunizmus a přežili jste ho. Máte tedy daleko větší schopnost pochopit problémy východoevropských zemí než například Američané. V elkým plusem jsou i jazykové znalosti. Kromě němčiny či angličtiny řada lidí u vás umí rusky, přinejmenším jsou schopni přečíst azbuku a domluvit se. A většina přistupujících zemí může komunikovat v ruštině. A konečně - víte, co je franchising,“ vypočetl Fröhlich výhody, kterých by mohli tuzemští podnikatelé využít. Podle něho to vše dává velkou šanci pomoci přistupujícím zemím při zavádění franchisingu. Bude to tedy možnost expandovat po celé Evropě a zejména na východ. „Ale je to šance, která se nebude opakovat,“ zdůraznil Fröhlich.

Víte jak vznikl fish mac?

Jeden příjemce franchisy od McDonald´s podnikal ve výrazně katolickém prostředí. V pátek mu vždycky obchody vázly, protože jeho zákaznící - katolíci drželi půst a jedli jen ryby. A tak prý navrhl svému poskytovateli franchisy, že by se s tím mělo něco dělat a také, co by to mělo být. Světlo světa tak spatřil rybí hamburger - fish mac. Nevěříte? Představitelé franchisingových asociací to tak vyprávějí. A ještě jedna zajímavost. Ve Francii neexistuje žádný zákon, který by tuto formu podnikání upravoval. Jedinou normou, na jejíž dodržování se velmi dbá, je etický kodex.

Přínosy franchisingu

Pro stát

- vytvoření aliancí například formou franchisingu se posiluje stabilita a rozvoj malého a středního podnikání

- vytvoření nových pracovních příležitostí

- prostřednictvím franchisingu se v rámci globalizace urychluje proces integrace České republiky do společného evropského trhu

- daňový efekt

- franchisové systémy mohou příspívat ke zkvalitňování komunální sféry měst a obcí

Pro malé a střední podnikatele

- rychlý vstup na trh s minimálními riziky spojenými se samostatným podnikáním získání určitého know-how, které je osvědčené a v povědomí zákazníků dobře zapsáno včetně marketingové koncepce, která je odzkoušena

- poměrně krátká návratnost investic a relativně vysoká rentabilita vloženého kapitálu

- využívání výhod velké, většinou nadnárodní franchisové společnosti v oblasti nákupní politiky, marketingových aktivit, merchandisingu, logistiky atd.

Co je pro Komerční banku důležité při posuzování franchisingu

Dodržuje firma evropský etický kodex franchisingu?

Je členem České asociace franchisingu?

Jak vypadají franchisové smlouvy (master-franchisové u cizích subjektů)? Co je zač poskytovatel franchisy?

Jak vypadá franchisová síť (kolik má členů apod.)?

Jak je definován vztah mezi poskytovatelem franchisy a jejím příjemcem? Týká se to strategie, ochrany práv, síly a podpory značky, způsobu výběru managementu a lokalit, rozvoje know-how tréninkem zaměstnanců a managementu, prodejních postupů, logistiky, podpory ze strany poskytovatele franchisy apod.

Hlavní důvody pomalejšího rozvoje franchisingu v ČR

- nízká znalost franchisového systému a jeho fungování a z toho pramenící nedůvěra v tento způsob podnikání

- podcenění specifik české ekonomické transformace a podnikatelské kultury, nedostatečná vstupní analýza zahraničních franchisorů

- obava z částečného omezení nezávislosti v podnikání

- relativně malý počet firem na trhu nabízejícím franchisu (franchisorů)

- kapitálová náročnost a omezené možnosti financování

- chybějící bankovní produkty vhodné pro financování franchisových projektů

Také velký konkurent McDonald´s - řetězec KFC - využívá franchisového systému. * Jeden z nejznámějších franchisingových systémů - McDonald´s. * Dokonce i luxusní hotely Holiday Inn jsou franchisami.

FOTO: ARCHIV

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
Retro: Ford Mustang přežil i zlé časy. A dnes je to úplný…
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC ztrácí. ABT má řešení
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít