Formuláři 20-F, díky! - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Formuláři 20-F, díky!

, István Lékó,
Formuláři 20-F, díky!
Zdroj: Euro.cz

Podmínky tendru mohly zvýhodnit Andersen

Auditorskou firmu Andersen po krachu Enronu opouštějí velcí klienti. V Česku, kde Andersen audituje téměř 40 velkých podniků, například Unipetrol, Transgas, ČEZ a další, se nic takového zatím nestalo. Nelze však vyloučit, že se ČEZ a Transgas letos s Andersenem rozloučí, ale až poté, co dokončí účetní závěrku za rok 2001.
ČEZ audituje Andersen od vzniku firmy, od roku 1992. Loni v březnu bylo vypsáno výběrové řízení na auditora podniků ČEZ, ČEPS a CEZTel. V červnu výběrová komise určila vítěze: opět vyhrál Andersen. Objevila se však podezření, že tendr byl šitý firmě na míru.
Mezi podmínkami tendru, které má týdeník EURO k dispozici, jsou dvě kritéria, kterým zřejmě těžko mohl vyhovět někdo jiný než Andersen:
 Prokazatelné zkušenosti uchazeče s auditem obchodních společností se sídlem na území České republiky současně podle českých, mezinárodních a amerických (U. S. GAAP) účetních standardů, přičemž za prokázání se považuje předložení všech účetních závěrek včetně výroků auditora (nejméně však jedné společnosti), u kterých uchazeč provedl ověření účetní závěrky současně podle českých předpisů, IAS a U. S. GAAP v posledních třech letech. Materiály mohou být předloženy například v podobě výročních zpráv, pokud obsahují účetní závěrku včetně výroku auditora v plném rozsahu a v podobě Form 20-F.
 Splňuje pouze Andersen.
 Předání úplného seznamu společností se sídlem na území České republiky, kterým uchazeč prováděl za poslední tři roky audit a tyto společnosti v tomto období předložily U. S. Securities and Exchange Commission Form 20-F, který byl uchazečem ověřen. Tento seznam musí obsahovat alespoň jednu společnost.
 Splňuje pouze Andersen.
„Tato kritéria absolutně vylučovala vítězství někoho jiného. Konečné zdůvodnění našeho odmítnutí byl prostě Formulář 20-F,“ řekl týdeníku EURO zdroj z KPMG.
„Naše firma do tendru šla, ale jen formálně, protože jsme věděli, že některé podmínky jsou silně diskvalifikační,“ uvedl pro týdeník EURO zástupce Deloitte & Touche (D&T).

Hra se slovíčky.
Auditorské firmy tvrdí, že v první podmínce je důraz na formulaci „současně podle českých, mezinárodních a amerických (U. S. GAAP) účetních standardů“. „Auditoři mají zkušenosti s auditováním českých podniků na základě všech tří uvedených standardů, ale firma, v níž se používaly všechny tři současně, je jen ČEZ. A auditor, který to dělal, je Andersen. Kdyby se ze zadávacích podmínek vynechalo slovo „současně“, měl by šanci vyhrát tendr i někdo jiný,“ řekl týdeníku EURO nejmenovaný auditor.
Kritizovaná pasáž druhé sporné podmínky se týká slov „byl uchazečem ověřen“. „Kdyby kritérium bylo formulováno tak, že „uchazeč je schopen ověřit“, vyhovělo by mu více firem, protože takový úkol dokáže splnit mnoho auditorů. Ale českou firmou, která za poslední tři roky předložila U. S. Securities and Exchange Commission vyplněný Form 20-F byl jen ČEZ a ověřovatelem Andersen,“ tvrdí zástupce nejmenované auditorské firmy.
„Nevíme, zda kritéria nemohl splnit jiný auditor. ČEZ podmínky zadal na základě svých požadavků. Vzhledem k tomu, že jsme emitovali zahraniční obligace, eurobondy na evropském a yankee bondy na americkém trhu, naše nároky jsou vyšší než u jiných firem. Proto je logické, že z těchto nároků ČEZ nemůže slevovat. Musíme požadovat, aby auditor pracoval s českými účetními standardy, IAS i U. S. GAAP,“ řekl týdeníku EURO mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Na otázku, proč ve firmě ČEZ nedošlo k rotaci auditora, Kříž řekl: „Protože výběrové řízení vyhrál dosavadní auditor.“ České zákony nestanovují pro podniky povinnou rotaci.

ČEZ sleduje situaci.
Na dotaz, zda ČEZ uvažuje o změně auditora, mluvčí odpověděl: „Jsme s prací firmy Andersen spokojeni. Česká pobočka je přece jenom něco jiného než americká. Nikdo z lidí, kteří pracují na ČEZ, nedělal nikdy Enron. Bedlivě sledujeme situaci kolem firmy Andersen v USA. V samém počátku negativních zpráv v médiích jednal o situaci výbor auditu ČEZ. Do budoucna ale nelze nic vyloučit, uvidíme také, s čím přijde KPMG, o které tisk píše, že má převzít Andersen. Její zástupci nyní pracují na auditu našich loňských výsledků.“
Zástupce Andersenu Tim Whipple týdeníku EURO řekl, že podmínky tendru jeho firma žádným způsobem neovlivnila. „Zadávací podmínky byly stanoveny vedením společnosti ČEZ. Přirozeně musely vycházet ze specifických požadavků na odbornou způsobilost auditorské firmy při ověřování výsledků hospodaření podniku, jejíž dluhopisy byly přijaty k obchodování na burze cenných papírů v New Yorku. Výkaznictví firmy ČEZ musí odpovídat nejen českým předpisům, ale i požadavkům americké Komise pro cenné papíry (SEC). K informačním povinnostem ČEZ patří auditorem ověřená účetní závěrka zpracovaná na základě mezinárodních účetních standardů, výsledky hospodaření v souladu s U. S. GAAP a speciální výkaz 20-F. Výkaz 20-F musí být připraven v souladu s americkými předpisy a prezentuje roční výsledky hospodaření pro americké i mezinárodní kapitálové trhy. Každá firma, která podléhá těmto náročným požadavkům, může chtít poradce, který má v Česku zkušenosti právě se splněním těchto podmínek. Standardně se nevyjadřujeme k činnosti jiných poradenských firem,“ sdělil týdeníku EURO Ladislav Langr, partner pro audit společnosti ČEZ.
Po fúzi ČEZ a distribučními společnostmi se očekává změna auditora. Týdeník EURO získal informace, že šanci stát se novým auditorem mají D&T, nebo KPMG. Oba totiž znají ČEZ velice dobře, neboť KPMG prováděl při privatizačním tendru pro Electricité de France due diligence a D&T byl poradcem vlády.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze