Flexibilní ouřada Čunek

15. ledna 2009, 13:41 - Kateřina Menzelová
15. ledna 2009, 13:41

Konečné rozhodnutí ministra není definitivní tečkou za sporem

Jiří Čunek je rozhodně velmi flexibilní politik, když během roku dokáže změnit na jednu věc svůj názor o sto osmdesát stupňů. Problém je, že následky jeho rozhodování nese celý stát. Bezmála rok posuzoval úřad s posvěcením ministra Čunka záležitost, zda je, či není společnost Multi, která v blízkosti obchodního domu Galerie Liberec firmy ECE již dokončila své nákupní centrum, účastníkem územního řízení, které vede konkurence. Přestože na začátku prosince loňského roku vydalo Čunkovo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) konečné stanovisko, záležitost ani zdaleka není vyřešena. Navíc je v ní mnoho otazníků. Pro přehlednost je nutné kauzu Liberec ve zkratce popsat. Společnost ECE hodlá v Liberci investovat bezmála tři miliardy korun do stavby nákupního centra Galerie Liberec. Firma získala územní rozhodnutí a zahájila územní práce. Firma Multi s nizozemskými vlastníky, jež v Liberci budovala v bezprostřední blízkosti konkurenční obchodní centrum, získala stavební povolení jako první. Po pár měsících předložila projekt společnost ECE, který firma Multi napadla u libereckého magistrátu s tím, že ji znevýhodňuje. Neuspěla však ani po odvolání u krajského úřadu. Jako účastníka řízení společnost Multi uznalo až MMR. To ale o této skutečnosti společnost ECE vůbec neinformovalo.
Proti tomuto verdiktu, o němž se ECE dozvěděla neoficiálně a vlastně náhodou, podala firma rozklad, neboť takto vydané rozhodnutí považovala za nezákonné a poškozující. Rozkladová komise, jako poradní orgán ministra, se s tímto názorem ztotožnila a doporučila v dubnu minulého roku prvoinstanční rozhodnutí bez dalšího jako nezákonné zrušit. Jiří Čunek původní rozhodnutí svého ministerstva sice zrušil, věc ale překvapivě vrátil k dalšímu projednávání. Začalo další kolečko. ECE se opět odvolala k rozkladové komisi. Ta dospěla v říjnu loňského roku ke stejnému závěru jako předchozí komise – tedy že se má prvotní rozhodnutí MMR zrušit. Na začátku prosince se Čunek se stanoviskem komise ztotožnil. Tečka za celým případem. Jenže jak pro koho. Šéf MMR i jeho úřad dluží řadu odpovědí.

Co vadilo na závěrech rozkladové komise? První rozkladová komise doporučila 22. dubna Čunkovi, aby původní rozhodnutí, na základě kterého se společnost Multi mohla účastnit územního řízení na výstavbu obchodního komplexu své konkurence, bez dalšího zrušil. Legislativně právní odbor připravil pro ministra rozhodnutí, které zbývalo podepsat. Přestože, jak vyplývá z e-mailové korespondence mezi ministerskou úřednicí a zástupci společnosti ECE, ministr až do té doby vždy vyjádření komise respektoval, v tomto případě se tak nestalo. Nepodepsaný dokument ležel na Čunkově stole až do 27. června. Časovou prodlevu vysvětlil ministr vedení ECE následovně: „Protože jsem se s právními závěry obsaženými v doporučení rozkladové komise zcela neztotožnil, neboť ve věci bylo možné dojít k více rozdílným výkladům ustanovení zákona, bylo nezbytné celý případ znovu pečlivě posoudit. Tato moje snaha o co nejpečlivější a nejerudovanější rozhodnutí ve věci vedla k určitému zdržení vydání mého rozhodnutí…“

Proč řeší věc dvakrát stejná úřednice? Ministr Čunek, jak sám přiznává, rozhodl se zpožděním. Jeho postoj ale připomíná chytrou horákyni. Původní verdikt svého úřadu, které dávalo za pravdu společnosti Multi, sice zrušil, ale k dalšímu prošetření ho podstoupil téže úřednici, která se věcí již zabývala a vydala ono sporné rozhodnutí. Spis tak znovu skončil na stole Vratislavě Hrdonkové, ředitelce ministerského odboru územně a stavebně správního. Celou záležitost měla navíc na MMR na starosti Renata Hrbáčková, vrchní ředitelka sekce územního plánování a stavebního řádu. Hrbáčková se s Čunkem zná již z dřívějších let. V době, kdy Čunek působil jako starosta na vsetínské radnici, byla tam Hrbáčková vedoucí odboru výstavby, územního plánu a dopravy.

Proč podruhé Čunek s rozkladovou komisí souhlasil? Společnost ECE se opět obrátila na rozkladovou komisi. Tento poradní sbor je devítičlenný. Ze dvou třetin ho tvoří externí odborníci, třetinu pak lidé z MMR. Mezi prvním a druhým kolem rozhodování ve věci obchodního centra Galerie Liberec došlo k částečné personálně obměně. Prý na popud samotného ministra. Ani to ale nepřineslo žádný obrat. I napodruhé totiž komise dospěla ke stejnému závěru, a to, že má ministr původní rozhodnutí MMR zrušit. Čunek zastával sice tentokrát stejný právní názor jako rozkladová komise, vyřizování lejster se tím však neurychlilo. Rozkladová komise vynesla svůj verdikt 14. října, Jiří Čunek podepsal dokument až 4. prosince. Souhlasil tedy s tím, že společnost Multi, konkurence firmy ECE, není účastníkem územního řízení na výstavbu nákupního komplexu Galerie Liberec. Písemné stanovisko MMR postoj ministra Čunka vysvětluje následovně: „Ministr na základě nového rozkladu společnosti ECE a v souladu s doporučením své rozkladové komise přezkumné řízení zastavil, protože právě dospěl k názoru, že ochrana práv stavebníka, který provedl na základě rozhodnutí rozsáhlé a nevratné terénní úpravy, převažuje nad zájmem na zrušení rozhodnutí pro jeho nezákonnost.“ Škoda, že si ministr nevšiml této skutečnosti dříve.

Proč liberecký magistrát ignoroval ministerstvo i kraj? V průběhu loňského roku, kdy MMR rozhodovalo o tom, zda je společnost Multi účastníkem územního řízení, usilovala firma ECE o vyřízení stavebního povolení. To měl vydat stavební úřad v Liberci. Jenže úřad stavební řízení zastavil počátkem července loňského roku s tím, že pokračovat bude až poté, co skončí procedura na ministerstvu. Stavební úřad trval na svém, i když měl k dispozici obecné stanovisko ministerstva, že takto postupovat nemá a dokonce i Krajský úřad Libereckého kraje se vyjádřil, že jeho postoj je protizákonný. Stavební úřad v Liberci svou nečinnost vysvětlil tím, že přezkumné řízení považuje za takzvanou předběžnou otázku, která má být vyřízena dřív, než bude pokračovat stavební řízení. Krajský úřad ale tento názor označil za vykonstruovanou a smyšlenou záležitost.
To, že kroky stavebního úřadu nebyly zřejmě zcela „košer“, naznačuje i konstatování MMR. „Ani ministerstvo, natož ministr nezasáhli do práv stavebníka. Jestliže tak učinil Magistrát města Liberec, když přerušil stavební řízení, učinil tak bez zákonného důvodu… Nezákonný postup magistrátu je mimo jiné důvodem pro zrušení jeho usnesení krajským úřadem.“

Kolik to bude stát? Pro MMR záležitost v prosinci minulého roku skončila. Nikoliv ale pro ECE a ministerstvo financí. „Problémem je hlavně časové zdržení,“ říká Josef Tobek, jednatel ECE. Společnost původně zamýšlela, že liberecké obchodní centrum postaví do 22 měsíců. Nyní má ale roční skluz. Nemá vyřízeno stavební povolení a přišla i o část nájemců, kteří měli zájem v nákupním komplexu otevřít svůj obchod. „Cítíme se poškozeni, proto budeme pokračovat v jednání s ministerstvem financí,“ odpovídá Tobek na otázku, jaké další kroky firma chystá. „Tento případ je ve fázi, kdy dotčená společnost podala oznámení o sporu a nyní běží standardní šestiměsíční lhůta pro jednání o smírném řešení. Ta nyní probíhají,“ konstatuje Zuzana Chocholová z tiskového oddělení ministerstva financí. Přestože náměstek ministra financí Radek Šnábl na konci roku zaslal ECE dopis, v němž považuje celou věc rozhodnutím MMR za skončenou, ECE stále neopustila myšlenku domáhat se svých práv v arbitráži. Firma získala v červenci 2007 územní rozhodnutí a zahájila územní práce. Náhrady škod vyčíslila až na miliardu korun. Zakladatelé společnosti ECE – rodina Ottových – patří v Německu mezi pět nejbohatších podnikatelů. Ottovi se kvůli liberecké investici obrátili na německého velvyslance v Praze, dopis několikrát zaslali premiérovi Mirku Topolánkovi, o věci byl informován například prezident Václav Klaus, šéf Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, předseda Senátu Přemysl Sobotka i předseda ČSSD Jiří Paroubek. Všichni konstatovali, že celou záležitost berou na vědomí, ale že věc je v kompetenci MMR.

BOX
Úřední šiml informuje… Týdeník EURO se snažil získat vysvětlení ke kauze Galerie Liberec také od ministerstva pro místní rozvoj. Tiskový odbor MMR nabídl ve čtvrtek 8. ledna, že zprostředkuje rozhovor s Renatou Hrbáčkovou, vrchní ředitelkou sekce územního plánování a stavebního řádu. V pondělí 12. ledna na dotaz, kdy se setkání uskuteční, tiskový odbor odpověděl, že se ozve druhý den, tedy v úterý 13. ledna. Na rozhovor prý přijde buď Renata Hrbáčková nebo Petr Břinčil, ředitel odboru publicity, který bude mít k dispozici všechny podklady. Následující den bylo ale vše jinak. Na urgenci ohledně rozhovoru MMR odpovědělo: „Vzhledem ke složitosti celé kauzy posílám materiál k dané problematice Liberec. Je to shrnutí celé kauzy, kterou zpracovával právník. Pokud budete mít nějaké další dotazy vyplývající z tohoto textu, zašlete je, prosím, a my zprostředkujeme setkání s právníkem.“ Samozřejmě, že obecné shrnutí věci nepostačuje k objasnění všech sporných míst. Na zaslané otázky, jež měly nahradit téměř týden slibovaný rozhovor, MMR nereagovalo. Týdeník EURO od počátku vyjednávání s MMR upozorňoval, že kvůli uzávěrkám je nutné mít informace do středy.
Shrnující text, který MMR poskytlo týdeníku EURO, je v podstatě obranou ministra Jiřího Čunka proti informacím, které se dříve objevily v médiích. Pisatel zdůrazňuje, že „ministr ve svém konečném rozhodnutí vyhověl rozkladu společnosti ECE a přezkumné řízení zastavil“. Opomíjí se ale podstatná drobnost, totiž že konečné stanovisko padlo téměř po roce. Během této doby navíc ministr došel k názoru i naprosto opačnému, než je to závěrečné. Pro spravedlnost je ale nutné přiznat, že postup Jiřího Čunka není v kauze tím jediným důvodem, proč České republice hrozí další arbitráž.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak získat hypotéku, nebo půjčku, kterou vám banka odmítá schválit
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Auta
Retro: Ford Mustang přežil i zlé časy. A dnes je to úplný…
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC ztrácí. ABT má řešení
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Technologie
OLED, QLED a Smart TV. Jaké jsou nejlepší televizory roku 2017?
Jak (ne)funguje propojení počítače s mobilem ve Windows 10 Fall Creators Update?
Mladí Číňané soutěží ve virtuálním tleskání prezidentovi, mají na to aplikaci
Volby.cz byly pod „hackerským“ útokem, tvrdí Český statistický úřad
Nvidia dává opět ke grafikám zadarmo hru Destiny 2, podporuje takto GTX 1080 a 1080 Ti
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít