Firmy spojily při vytápění slunce a plyn

23. prosince 2002, 00:00 - Vít Smrčka smrcka@profit.cz, REPRO: ARCHIV
23. prosince 2002, 00:00

Prosazují se čisté, spolehlivé a efektivní způsoby výroby tepla Výrobci kotlů reagují na požadavek EU zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Kombinace různých médií je jedním ze současných trendů ve vytápění. Kombinují se klasická paliva s obnovitelnými zdroji, především solární energií.

Prosazují se čisté, spolehlivé a efektivní způsoby výroby tepla

Výrobci kotlů reagují na požadavek EU zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie.

Kombinace různých médií je jedním ze současných trendů ve vytápění. Kombinují se klasická paliva s obnovitelnými zdroji, především solární energií. Tomuto trendu se přizpůsobují výrobci, včetně největších firem. Na letošním mezinárodním veletrhu Aquatherm představili hned dva přední výrobci klasických plynových kotlů firmy Junkers a Buderus propojení plynového kotle se slunečními kolektory. Důvodem je rostoucí poptávka zejména v západních státech po využívání obnovitelných zdroj energie, jako je slunce, voda nebo vítr. Intenzita slunečního svitu v našich podmínkách postačuje k pokrytí až 60 procent energie pro přípravu teplé užitkové vody. Na každý čtvereční metr dopadá za rok 1200 kWh sluneční energie, což je objem energie získané spálením 250 kilogramů uhlí.

Slunce otevřelo nový trh

Přitom solární technika dospěla tak daleko, že nabízí efektivní, spolehlivý a ekologický způsob výroby energie. Čtyřčlenná domácnost může v České republice pokrýt až 60 procent roční spotřeby teplé vody pomocí čtyř až šesti m2 plochy solárních kolektorů. Emise oxidu uhelnatého jednoho rodinného domku se tím sníží o jednu tunu. Za dva roky ušetří solární kolektory, jejichž životnost se počítá na desítky let, množství energie, která byla potřeba na jejich výrobu. „Budoucnost mají firmy, které dokáží kombinovat obnovitelné zdroje energie se stávajícími zdroji,“ vyjádřil se František Holec, prezident Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení. Připomněl, že Evropská unie si stanovila do roku 2010 dvanáctiprocentní podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie. Je to dvojnásobné množství proti současnosti. Firmám se otevřel nový trh. Největší topenářské firmy v Evropě vložily do využití obnovitelných zdrojů energie značné prostředky a zákazníkům nabízejí komplexní služby od projektů, přes dodávku zařízení až po montáž. Předloni byla na Aqua-thermu čtyři tepelná čerpadla, v letošním roce již 28, upozornil Holec, že trend využití obnovitelných zdrojů energie se ve větší míře začíná projevovat i na tuzemském trhu. „Pro Českou republiku jsou zvláště výhodné integrované solární systémy pro přípravu teplé užitkové vody kombinující nejnovější solární technologie s klasickou plynovou topnou soustavou,“ uvádí například společnost Junkers. Ta návštěvníkům veletrhu předvedla zdokonalený stavebnicový integrovaný solární systém, jehož součásti jsou propojeny. Sluneční energie neohřívá v kolektoru vodu, ale speciální směs, která snese teplotní rozmezí od - 50 °C do + 170 °C. V létě dosáhne teplota v kolektoru až 150 °C, proto není možné vodu použít. Zásobníky teplé vody pro 300 nebo 400 litrů jsou přednostně vyhřívány solárním kolektorem. Topný okruh je plně zásobován plynovým kotlem, zatímco solární kolektory slouží pro přípravu teplé vody. Jakmile se energie ze slunce sníží, voda je automaticky dohřívána na potřebnou teplotu plynovým kotlem. Nejvyššího výkonu dosahují solární kolektory při přímém dopadu slunečního záření. Při zatažené obloze nebo střídavém dopadu slunečních paprsků jsou rovněž schopny dodávat užitné teplo.

Kolektory ohřejí většinu vody

Nejlepší je pro kolektory střecha plochá, čím strmější, tím se účinnost snižuje. Kolektory by měly být orientovány na jihozápad. Podle odborníků je důležitá také síla větru znásobující váhu střešního kolektoru. Ten váží 50 kg, ale při silném větru může střechu zatížit až 600 kg, s čímž musí majitel objektu počítat. Podle vedoucího divize Junkerse pro Českou republiku Luboše Morávka firma připravuje propojení sluneční energie a plynového kotle i pro vytápění. Toto zařízení by se mohlo na českém trhu objevit v příštím roce. Podporu konvenčního plynového topení slunečními kolektory nabídla firma Buderus. Kromě toho její solární systém stavebnicového typu umožňuje rovněž ohřívat užitkovou vodu, případně ohřívat vodu v bazénu. Vychází přitom z mapy slunečního svitu, která byla zatím zpracována pro Německo. Z ní vyplývá, že v našich zeměpisných šířkách slunce svítí 1300 až 2000 hodin. Již spodní hranice slunečního svitu postačuje k pokrytí většiny energie potřebné k ohřevu vody. K většímu využívání solární energie pro ohřev užitkové vody, případně vody v topném systému pomáhají v Německu a některých dalších státech Evropské unie státní podpory.

Kotle na topný olej ustupují

Zemní plyn patří mezi nejekologičtější zdroje energie současnosti. Poměr vodíku a uhlíku, které má plyn ze všech fosilních paliv nejnižší, jej řadí k nejekologičtějším palivům. Plyn má například nejnižší emise CO2 na jednotku tepla. Šetrná je i dálková doprava plynovody, které jej dokáže přivést na místo spotřeby, kde je palivo k dispozici po celý den. Moderní kotle s vysokou účinností nabízejí uživatelům úsporný provoz, šetrný k prostředí i peněžence. Především se jedná o kondenzační kotle, které na veletrzích zdomácněly, ale v prodeji představují zatím jen malý podíl. Dosahují mnohem vyšší účinnosti než klasické kotle, spoří palivo, ale vzhledem k vyšší ceně stále nenacházejí příliš mnoho kupců. Podle odborníků jejich čas přijde, tomu nasvědčuje vývoj ve vyspělých státech „Celosvětově jde trend ke kondenzačním kotlům,“ tvrdí Michal V imr, který se za Českou asociaci výrobců kotlů zúčastnil v Bruselu nedávného mezinárodního setkání těchto firem.Velká Británie chce například od roku 2008 podporovat pouze prodej těchto kotlů, v Nizozemí již téměř vytlačily klasické kotle. V této souvislosti je zajímavý fakt, že značný pokles zaznamenal v Evropě prodej kotlů na lehký topný olej. Především proto, že paliva vyráběná z ropy jsou drahá, navíc se olej musí na místě spotřeby skladovat v mohutných zásobnících, což mnohým spotřebitelům nevyhovuje. Dávají proto přednost zemnímu plynu. Zajímavou kombinaci využití zemního plynu a obnovitelných zdrojů energie představuje plynové tepelné čerpadlo, které předvedla na Aqua-thermu jako horkou novinku firma Mastertherm. Tepelné čerpadlo, dovezené z Japonska, přináší výraznou úsporu paliva. Ve třech výkonových řadách se dá použít pro větší objekty, například administrativní budovy, penzióny, restaurace či školy. Vyrábí teplo i chlad. Zejména se hodí tam, kde není dostatečně silná přípojka elektřiny. Dokáže nahradit mnohem rozšířenější kombinaci tepelného čerpadla s elektrokotlem. V klasickém tepelném čerpadle je kompresor poháněn elektromotorem, zatímco u tohoto zařízení se používá plynový motor.

Zájem o elektrické topení se vrací

Poměrně široký okruh zájemců má stále elektrické vytápění, které v poslední době prožívá určitou renesanci. Výrobci elektrokotlů zvyšují produkci, zájem je také o moderní akumulační kamna, která jsou mnohem skladnější a elegantnější než masivní kamna, jak se prodávala před lety. Například Stiebel Eltron nabídl na veletrhu „akumulačky“ o síle pouze 18 cm a výšce 49 cm. Elektřina je proti jiným palivům čistá, v místě spotřeby neprodukuje žádné emise. Umožňuje také nejlepší regulaci topení. Distribuční společnosti v posledních letech se snaží oživit zájem o elektrické vytápění také příznivějšími tarifními sazbami. Například Pražská energetika poskytuje přímou finanční podporu na nákup tepelného čerpadla. Pro distributory je rozšíření elektrického vytápění zajímavé ekonomicky. Umožňuje pomocí hromadného dálkového ovládání regulovat spotřebu proudu, a tím snižovat odběry elektřiny v době špiček, kdy proud je nejdražší.

Peletky se uplatňují hlavně v zahraničí

Kombinaci topných médií je vhodná také při použití biopaliv. Lze například kombinovat plynové nebo elektrické vytápění s kotlem na dřevo, jehož obsluha je pracnější, a proto v době, kdy je potřeba pouze přitápět, lze použít bezobslužný elektrokotel nebo kotel na zemní plyn. Na Aqua-thermu se ale objevily kotle na dřevní peletky, nabízející automatizovaný provoz i pro biopaliva. Peletky se vyrábějí průmyslovým způsobem lisováním z čisté dřevní hmoty, pilin, někdy s malým přídavkem organických pojiv. Průměr mají od 6 do 20 mm s délkou do 40 mm, což umožňuje jejich distribuci autocisternou. V České republice se zatím prodávají v pytlích. Nabízejí pohodlné vytápění objektů při cenových nákladech srovnatelných s ušlechtilými fosilními palivy. Na Aqua-thermu předvedly kotel na peletky firmy Atmos Bělá pod Bezdězem, Ponast Valašské Meziříčí nebo jindřichohradecká STS. „Většina produkce směřuje na export,“ upozornil obchodní manažer STS Vladimír Čejna, že zájem na tuzemském trhu zatím stále neodpovídá nabídce. Podobně jsou na tom i další výrobci kotlů na peletky.

Prodej závěsných kotlů v Evropě

V Evropě se vloni prodalo 3,5 milionu závěsných plynových kotlů. Nejvíce ve Velké Británii, a to 1,4 miliony kusů, na druhém místě byla Itálie s milionem kotlů, v Německu se prodalo 750 tisíc kotlů.

Ceny paliv budou v ČR kolísat

Kombinace tepla získaného od slunce a klasické topné plynové soustavy vede k úsporám energie, jejímu efektivnímu využívání. To je také nejlepší cesta, jak by spotřebitelé mohli reagovat na očekávané změny v cenách paliv po vstupu České republiky do Evropské unie. Ceny plynu, elektřiny a paliv vyráběných z ropy budou značně kolísat, výhodnost se bude podle odborníků měnit. Nikdo nemůže v současnosti určit, jaké palivo bude nejvýhodnější za několik let. Reagovat na každou cenovou změnu ve vytápění se totiž nevyplatí, pořízení kotle je nákladné. Něco podobného jsme letos zažili u zemního plynu. Jeho cena šla nejprve dvakrát dolů, od ledna se zase nepatrně zvýší. Mírné zvýšení lze očekávat podle expertů také od dubna, na konci topné sezony, což by nemělo příliš zatížit rozpočty domácnosti a firem, které toto palivo používají k vytápění nebo vaření. Na začátku příštího roku bude ale plyn stále levnější, než tomu bylo letos v prvním čtvrtletí. Ceny zemního plynu se odvíjejí s několikaměsíčním zpožděním od ceny ropy, a ta je velice citlivým barometrem hospodářského a politického vývoje ve světě. Zdá se však, že výrobci ani spotřebitelé si příliš hlavu nelámou s tím, jaké jsou prognózy v cenách plynu, protože letošní největší přehlídka vytápění, kterou Aqua-therm nabídl, byla ve znamení plynových technologií.

Blokovým kotelnám začínají konkurovat samostatné kotle

Plynové kotle velkých výkonů dokáží nahradit i menší blokové kotelny. Na Aqua-thermu to předvedla firma Protherm. Největší tuzemský výrobce plynových kotlů přišel s kotlem Grizzly na zemní plyn, který při spojení do kaskády může dosahovat výkonů v megawattech. Firma za tento výrobek obdržela ocenění Ekologicky šetrný výrobek od ministra životního prostředí. Odborníci upozorňují, že tento kotel, vhodný pro vytápění velkých objektů, umožňuje náhradu dálkového topení. To může být po nedávné havárii Elektráren Opatovice, které naznačily zranitelnost centrálních dodávek tepla, cesta, po níž se mohou vydat mnohé obce. Sama firma předpokládá, že s novým produktem se prosadí zejména na východních trzích, kde je značná poptávka po plynových kotlích velkého výkonu.

Obr. - Schéma kombinace solární a plynové energie.

* Kotel

* Solární regulace

* Solární stanice s expanzní nádobou

* Solární zásobník

* Solární kolektory

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Nvidia má nové GeForce pro notebooky, MX110 a MX130. Používají ale staré 28nm čipy
Psaní na displeji tažením a nová gesta při psaní rukou [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít