Finanční andělé létají inad Českem

26. ledna 2004, 00:00 - DANA RYBÁKOVÁ
26. ledna 2004, 00:00

Z NIČEHO VYBUDOVANÁ FIRMA SE JEDNOU DOSTANE DO FÁZE, KDY JE TŘEBA NA JEJÍ DALŠÍ ROZVOJ NAJÍT PENÍZE, KTERÉ PODNIKATEL NEMÁ. EXISTUJÍ RŮZNÉ MOŽNOSTI JAK POTŘEBNOU ČÁSTKU DOSTAT OD INVESTORŮ.

Business Angels jsou někdy vnímáni jako předstupeň pro rizikový kapitál

VŽDY ALE PLATÍ, ŽE JE TŘEBA PODNIKAT V OBORU, KTERÝ MÁ RŮSTOVÝ POTENCIÁL. A TAKÉ POČÍTAT S TÍM, ŽE DO VEDENÍ PODNIKU BUDE MLUVIT NĚKDO DALŠÍ.

Podnikatel má několik možností, jak financovat své počínání. Jednak z vlastních zdrojů, popřípadě z těch, které mu poskytnou přátelé či rodina. Z vlastních prostředků, financí přátel a rodiny může svůj podnik rozjet. Pak ale často vzniká nepříjemné vakuum, kdy podnikatel sice má nápady, ale z vlastních peněz je nedokáže realizovat. Může se obrátit na banku, ale pro tu ještě není dost zajímavý. Bankovních služeb budou jistě stále více využívat nejen zavedené firmy, ale i podniky s kratší dobou dosavadní existence. Minimum fungování firmy po dobu tří let však bude pro banky nejspíš ještě dlouho podmínkou. Podnikatel může hledat strategického partnera, ale pravděpodobně narazí na stejný problém - není dost velký ani dostatečně dlouho zavedený. I když se vstupem Česka do EU lze doufat, že strategičtí partneři dojdou většího využití. Irizikový kapitál je v současnosti v tuzemsku trochu problém. Na malém českém trhu už obsadil, co se dalo. Investoři hledají, co by mohli zafinancovat. Dobrých projektů, do nichž je možné investovat miliony dolarů, už tolik není. Investice rizikového kapitálu jsou pro malého a středního podnikatele, pokud není dobře zavedený a nemá nepominutelné postavení na trhu, prostě moc vysoké. A na získání prostředků na kapitálovém trhu může v tuzemsku zapomenout. Určitým řešením mohou být Business Angels - bývalí podnikatelé či manažeři, kteří chtějí investovat své peníze do firmy a aktivně se podílet na jejím vývoji.

VĚTŠINA „ANDĚLŮ“ JE Z CIZINY

Business Angels se začali líhnout ve Spojených státech, rozšířili se do Evropy a objevují se i v Česku. A to nejen z řad cizinců, ale imezi tuzemci. Vyhledat takového „anděla“ však není jednoduché, protože se svým majetkem nechlubí. U Business Angels je důležité vědět i to, jak k penězům přišli. Zhruba jeden z deseti investorů v tuzemsku je podle analytičky společnosti Central European Advisory Group Kamily Hrochové českého původu. Jedná se z valné části o restituenty. V České republice je financování prostřednictvím Business Angels celkem novinka. Také firem, které se zprostředkováváním kontaktů s těmito poměrně plachými investory zabývají, není mnoho. Jsou to například Business Angels Czech či Central European Advisory Group. Většinu „andělů“ tvoří američtí podnikatelé, které se podařilo přesvědčit, že střední Evropa je pro ně zajímavá, a také západoevropští investoři, kteří mají zájem o šikovné menší české firmy, jejichž prostřednictvím by se snadno (a ne draho) zabydleli na českém trhu. Sehnat peníze je jen polovina úspěchu. Ještě je třeba mít příslušný projekt. A s tím bývají problémy. Celkem neznámý způsob financování podnikatelských aktivit v některých lidech budí představu, že příslušný „anděl“ je spíš Santa Claus, který rozdává dárky. Každý finanční zdroj se však hodí na určitou situaci a peníze od Business Angels rozhodně nejsou balík zadarmo. „Stále se nám stává, že přicházejí podnikatelé, kteří by klidně dosáhli na bankovní úvěr, pokud by přišli do banky trochu lépe připraveni. Z deseti podnikatelů jeden ví, co chce a má vše v pořádku. Další přijdou třeba s úplně začínajícími projekty nebo s představou, že jim někdo bude platit podnikatelský experiment,“ uvedla Hrochová. Zatímco ve Spojených státech se prostředky na začáteční projekt prostřednictvím Business Angels získat dají, v České republice chtějí investoři nejdříve vidět alespoň kousíček historie firmy. Ale i v USA je spíše trendem dávat od počátečních projektů ruce pryč.

ZA PENÍZE PODÍL V PODNIKU

Jak v případě rizikového kapitálu, tak v případě Business Angels vstoupí do firmy finanční investor. Na začátku je přesně řečeno, za jak dlouho z firmy vystoupí a často se také hned definuje způsob, jak to udělá. Investor vloží peníze, za které získá podíl na firmě. Na základě jeho finanční injekce firma roste a s ní roste i cena jeho podílu. Ten investor nakonec prodá se ziskem. Jedním z velkých omylů týkajících se rizikového kapitálu a Business Angels je, když si podnikatelé myslí, že cílová výnosnost, která je obvykle třicet procent, se dosahuje každý rok. Je důležité uvědomit si, že to je výnos spojený s prodejem podílu. A jaké jsou mezi Business Angels a rizikovým kapitálem rozdíly? Například v tom, že Business Angel investuje nižší částky. Je to fyzická osoba, která sahá do vlastní kapsy, nestojí za ním institucionální investoři (pojišťovny nebo banky), kteří stojí za rizikovým kapitálem. Obvyklá investice je 300 až 500 tisíc dolarů, u rizikového kapitálu 3 až 5 milionů dolarů. S tím je spojen i podíl, který investor získává ve firmě. Podíl rizikového kapitálu je přirozeně vyšší než podíl, který za svou investici získá Business Angel. V každém případě je to minorita. Business Angel nemá zájem chovat se jako majoritní vlastník a firmu řídit.

INVESTOR ZASAHUJE DO ROZHODOVÁNÍ

Rizikové fondy často jen investují, vyžadují měsíční reporty, a to jim v zásadě stačí. „Motivací Business Angels je skoro z padesáti procent nejen vydělat peníze, ale zůstat v podnikání. Souvisí to s anglosaskou mentalitou předávat získané zkušenosti dál,“ tvrdí Hrochová. Střední Evropa je region, s nímž se tito investoři dokáží identifikovat a dokáží mu fandit. Vytvářejí intimnější vztah s firmou než rizikový kapitál. Předpokládá se naprosto otevřený vztah i v poskytování informací. Rizikový kapitál si může dovolit některé investice odepsat - i když se přirozeně snaží, aby to tak nebylo. Business Angel získává za svůj podíl místo v představenstvu či dozorčí radě podle toho, který orgán je ve společnosti silnější a má pravomoc činit určitá spolurozhodnutí. I když má „jen“ 15procentní podíl, má určité pravomoci, které zabraňují „tunelování“. Snaží se zajistit, aby peníze, které do společnosti vložil, neodplynuly na splátky úvěrů, na odměny managementu. Jakákoli investice nad určitou částku či přijímání drahých nových pracovníků podléhá jeho souhlasu. Snaží se intenzivně ovlivňovat strategii společnosti. To většinou lidi, hlavně z rodinných firem vypiplaných z nuly, vyděsí. Taková je ale realita, nikdy nejde jen o poskytnutí peněz. Pokud podnikatelé očekávají jen toto, pak je asi opravdu vhodnější počkat si pár let a jít do banky.

JAK Z FIRMY VEN

Angel zůstává ve firmě zhruba stejně dlouho jako rizikový kapitál. Možnosti vystoupení z firmy jsou tři. Za prvé prodat podíl silnějšímu finančnímu investorovi, což se docela osvědčuje, a to nejen v USA, ale iv západní Evropě. Například v Rakousku je finanční injekce od Business Angels předstupeň k tomu, aby firma byla dost zajímavá pro rizikový kapitál. Firma získá nové trhy, obsadí zajímavý segment a investoři se na ni dívají jinak, když vidí, že v ní nějakou dobu působil finanční investor. Další možností je existence nějakého strategického partnera - konkurenta či někoho na začátku nebo na konci dodavatelského řetězce, s nímž firma spolupracuje a rýsuje se tam možnost akvizice dané společnosti. Vzhledem k tomu, že investor prodává třeba jen patnáctiprocentní podíl, není to pro strategického partnera zajímavé (stejný výstup je například u rizikového kapitálu, kde však je podíl ve firmě vyšší). V takovém případě je nutná nějaká kooperace a společný postup se stávajícím majitelem. Potom se prodává nejen podíl Business Angels, ale ičást podílu majitele firmy, aby měl strategický investor možnost kontrolovat firmu. Statisticky snad osmdesát procent všech výstupů jde ke strategickému investorovi. Třetí možnost znamená, že si podnikatel koupí podíl Business Angel zpět. Zní to sice hezky, ale takové řešení má svá úskalí. Znamená to s devadesátiprocentní jistotou, že se podnikatel zadluží, pokud nemá jiné aktivity a není schopen z výdělků z jiných činností zaplatit za „andělův“ podíl okamžitě. A zadlužení může firmu brzdit. Business Angels samozřejmě chtějí prodat svůj podíl tomu, kdo dá nejvíc.

ZAJÍMÁ JE TO, NA ČEM VYDĚLAJÍ

O které obory mají „andělé“ největší zájem? O ty, které jsou nějakým způsobem růstové a překročí hranice Česka, protože český trh je omezený. Lehce inklinují ke společnostem, které jsou schopné exportovat a získávat nové trhy. Investice jdou do značné míry právě na získání nového trhu, vyvinutí nového výrobku, tedy to, co firmu posune. Nesmí chybět kvalifikovaný management a představa o růstu. Oborem, o který investoři nemají zájem, je například zemědělství. Dalším, od čeho dávají investoři ruce pryč, je turizmus a služby s ním spojené. Nezajímají je ani obory, v nichž vlastně může podnikat každý, kde není růst podložený vlastními silnými stránkami, ale pouze momentální situací na trhu.

Business Angel je dobře situovaný, obvykle bývalý aktivní podnikatel, často bývalý top manager. Má dostatek peněz, k nimž přišel průhledným a zákonným způsobem. Chce je rozmnožit a přitom předat i něco ze svých zkušeností. Motiv výdělku a aktivní účasti bývá často vyvážený. Má zájem na spolurozhodování o strategických záležitostech a rozvoji firmy. Ta bývá z oboru, v němž sám podnikal. Typická výše investice se pohybuje do půl milionu dolarů. Rizikový kapitál má méně konzervativní přístup k hodnocení projektu než banky. Jeho investice se obvykle pohybují od dvou do pěti milionů dolarů. Podíl na managementu je spíše pasivní. Aktivní by měl být ve chvíli, kdy jím financovaný rozvoj firmy začne drhnout, firma se dostane do potíží. Rizikový kapitál požaduje ve firmě blokační minoritu, aby mohl spolurozhodovat o závažných krocích, které společnost podnikne, a ovlivnit je. Časový rámec investice je tři až pět (někdy až sedm) let a cílové zhodnocení při prodeji kolem třiceti procent. Za fondy rizikového kapitálu stojí institucionální investoři, například banky.

Strategický investor - jeho získání je výsledkem dlouhodobé spolupráce a cíleného vyhledávání. Může to být i konkurent nebo dodavatel či odběratel. Ve firmě získává majoritu a kontroluje ji. Trendy investic Business Angels ve Velké Británii  |Rok|1993/1994 |1994/1995|1995/1996 |1996/1997 |1997/1998 |1998/1999|1999/2000|2000/2001|
|Počet investic | 99|170|209|190|225 |192|224|217|
|Počet firem, které získaly financování |-|-|- |- |- |- |- |- |
|Počet registrovaných Business Angels |247|326 |385 |341 |365 |280 |386 |346 |
|Investovaná částka (v mil. liber)|6,9|15,7 |21,7 |17,4 |23,4 |20,0 |28,3 |30,0 |
|Částka získaná firmami z ostatních finančních zdrojů (v mil. liber) |-|18,5 |22,8 |19,3 |17,0 |14,1 |23,2 |19,6 |
Pramen: National Business Angel Network

Příklady Business Angels investic pocházejících z Rakouska 

Oblast investic místočástka euro rok investice
Odkyselování knih - záchrana starých knižních exemplářů Německo 1 200 000  v přípravě  
Solární elektrárna   Slovensko 300 000  v přípravě  
Centrum péče o zákazníka, call center  Horní Rakousko  255 000  1999 
Vyhodnocovací metoda pro lékařskou diagnostiku  Vídeň, Rakousko  240 000  2002 
Společenské hry založené na počítačové simulaci lidského chování Vídeň, Rakousko  60 000  2003 
Výroba bezbariérového nábytku Korutany, Rakousko  20 000  2002 

Pramen: www.innovation.co.at//

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů…
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber vypustí do ulic 24 tisíc aut bez řidiče
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Technologie
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
„Dobře vaří, ale jsou drazí.“ Mapy.cz přidávají hodnocení firem
Minecraft v roce 2018 dostane velkou aktualizaci Aquatic. Co přinese?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít