Fikce doručení - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Nepříjemné poště se nemá cenu vyhýbat. Fikce doručení vás dohoní

,
Nepříjemné poště se nemá cenu vyhýbat. Fikce doručení vás dohoní
Zdroj: Profimedia.cz

I v digitální době úřady a instituce v důležitých případech komunikují klasickou poštou do schránky. Vyhýbat se převzetí zásilky, i když tušíte, že bude obsahovat nepříjemné informace, rozhodně nemá smysl. Platí zde obecný právní předpoklad zvaný fikce doručení. Podle ní je pošta doručena, i když si ji nevyzvednete.

Fikce doručení

Při korespondenci s úřady se doručování písemností řídí pravidly správního řádu číslo 500/2004 Sb. Tento zákon řeší i situace, kdy by se adresát chtěl vyhýbat projednání věci tím, že nebude přebírat poštu. V paragrafu 24 uvedený zákon určuje fikci doručení.

Fikce doručení znamená, že písemnost se považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, i když si adresát písemnost nevyzvedl. Tím je podle zákona doručena.

V důsledku toho lze například celé řízení, ke kterému pošta vyzývala, provést v nepřítomnosti obviněného z přestupku.

Pozor: Stejným způsobem v nepřítomnosti lze provést ústní jednání, pokud si obviněný z přestupku sice písemnost vyzvedne, ale bez náležité omluvy a doložení důvodu nepřítomnosti se k ústnímu jednání nedostaví.

Paragraf 24 zákona číslo 500/2004 Sb. pamatuje také na ochranu adresátů, kteří si z objektivních důvodů poštu nevyzvedli.

Pokud prokážou svou nepřítomnost nebo vážný důvod k nepřevzetí pošty, mohou požádat o určení neplatnosti doručení.


Přečtěte si: Obálky s pruhem. Víte, kterých z pěti barev se máte a naopak nemusíte bát?


Doručení fikcí

Doručení fikcí nastane, když je zásilka doručována podle zvláštního zákona. Může to být obsílka od soudu, policie, předvolání či pokuta z nějakého úřadu a další situace.

Poštovní doručovatel má za úkol zásilku doručit. Pokud se mu to nepovede, nechá ve schránce nebo nějakém jiném vhodném místě (domovní nástěnka, výklenek v blízkosti schránek) výzvu nebo oznámení odesílatele, ve kterém je uvedeno, podle kterého zvláštního zákona je zásilka doručována. Výzva obsahuje také poučení adresáta v souvislosti s dodáním zásilky.

Zásilka je pak po dobu úložní doby, nejčastěji 10 dnů, uložena u příslušné ukládací pošty. Jestliže si ji adresát nevyzvedne, vhodí ji listonoš do jeho schránky a je považována za doručenou. V tomto případě nastává fikce doručení.

Pokud adresát nemá v odevzdacím místě domovní schránku, je zásilka s vysvětlením tohoto problému vrácena odesílateli.

Fikce doručení do datové schránky

Rozšířeným způsobem při doručování písemností se staly datové schránky. V Česku fungují od roku 2009, kdy byly zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Odesílatel má v tuto chvíli okamžitou zpětnou vazbu. Dostane doručenku s datem a časem doručení zprávy, a to bez ohledu na skutečnost, zda byla zpráva uživatelem otevřena a přečtena.


TIP: Znáte PayPal?


Zapamatujte si: Obstrukce vám nepomohou. Nepřihlásí-li se do datové schránky její uživatel do deseti dnů ode dne, kdy byl dokument do jeho datové schránky dodán, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Jedná se o náhradní doručení – tedy fikci doručení. Uvedené doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

I uživatel datové schránky má proti fikci doručení právní ochranu. Z prokazatelných závažných důvodů může žádat o určení neúčinnosti doručení fikcí.

Podle správního řádu číslo 500/2004 Sb. je však nutné prokázat, že si adresát pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění datovou zprávu v desetidenní lhůtě vyzvednout.

Důvodem neúčinnosti doručení datové zprávy může být například hospitalizace v nemocnici, kvůli které se adresát neměl možnost do datové schránky přihlásit.

Čtěte také:

Jak poslat balík? Díky službám nemusíte vyjít z bytu

Co je refundace a jak se počítá

Kontokorent je vhodná finanční rezerva. Je však třeba dodržovat platební morálku

Ohodnoťte tento článek
Diskuze