„Falešný“ CzechTrade mate podnikatele

26. června 2006, 00:00 - PETR KUČERA
26. června 2006, 00:00

INTERNETOVÝ KATALOG Soukromá společnost CzechTrade Internet nabízí tuzemským firmám zařazení do mezinárodního webového katalogu. Její prezentace se přitom nápadně podobá zavedené značce státní agentury CzechTrade. Ta proto na firmu podala žalobu.

INTERNETOVÝ KATALOG Soukromá společnost CzechTrade Internet nabízí tuzemským firmám zařazení do mezinárodního webového katalogu. Její prezentace se přitom nápadně podobá zavedené značce státní agentury CzechTrade. Ta proto na firmu podala žalobu.

Nejen na firemní, ale i na soukromé maily přicházejí nabídky podobného znění: „Dovolte, abych Vás ve stručnosti seznámil s internetovým portálem czechtrade. net… Jako jediný umí propojit informace o Vaší činnosti včetně webových stránek s portály czechtrade v 29 zemích světa a ostatními vyhledávači v sedmi jazykových mutacích -čeština, angličtina, němčina, ruština, španělština, italština a francouzština.“

V mailu pak následuje přehled zastoupení CzechTrade ve světě, konkrétně vždy jméno státu a za ním příslušná internetová doména. Například v Německu je to www.czechtrade.de, na Slovensku www.czechtrade.sk, někde - jako například u ruského czech-trade.ru - je součástí adresy pomlčka.

Po obecnějším úvodu následuje konkrétní nabídka: Za cenu od tří do 15 tisíc korun ročně (bez DPH) si můžete nechat zapsat svou firmu do internetového katalogu na doménách czechtrade se všemi zmíněnými národními koncovkami. Cena závisí na množství informací a počtu fotografií. Součástí služby je také „zanesení“ do světových vyhledávačů jako Google a Yahoo nebo tuzemských portálů Centrum či Volný. Cena zahrnuje i statistiku návštěvnosti příslušného katalogového zápisu.

„Pokud máte webové stránky umístěné jen na Seznamu, Kompasu, ABC Českého hospodářství nebo Evropské databance, pak Vaši potencionální klienti musí vědět, že Vás mají hledat jen na těchto lokálních vyhledávačích. Při využití naší nabídky máte možnost ušetřit za reklamu na lokálních vyhledávačích, neboť CzechTrade Vás propojí se světovými internetovými portály,“ vysvětluje v mailové nabídce obchodní zástupce společnosti CzechTrade Internet.

PARAZITOVÁNÍ NA ZAVEDENÉM JMÉNĚ? Ponechme teď stranou, zda jde o nevyžádané obchodní sdělení (spam), či zda se uvedený mail (kvůli tomu, že je posílán konkrétním regionálním obchodním zástupcem vždy jen jednomu potenciálnímu klientovi) ještě pohybuje v mezích běžné obchodní nabídky. Na nabídce je totiž daleko zajímavější její celkové vyznění. Řadový podnikatel totiž v mailu vnímá hlavně slovo CzechTrade a službu nabízející pomoc při zviditelnění se na zahraničních trzích. Na první pohled se zdá, že službu poskytuje stejnojmenná státní agentura na podporu obchodu. Takový dojem se ještě umocní, navštíví-li zájemce web www.czechtrade. net. Najde na něm totiž mapu zahraničních poboček společnosti CzechTrade Internet nebo logo s českou vlajkou. „Z logotypu společnosti s ručením omezeným CzechTrade Internet lze jasně vysledovat snahu přiživit se na dobrém renomé České agentury na podporu obchodu, zkráceně CzechTrade, zřízené v roce 1997 ministerstvem průmyslu a obchodu, jakož i na dlouhodobě budovaném povědomí o značce CzechTrade u české i zahraniční veřejnosti,“ říká k tomu tiskový mluvčí státní agentury Marek Pšeničný. „V nedávné době sice byla zaregistrována komerční značka CzechTrade Internet, s r. o., nicméně i přesto tato společnost používá většinou označení CzechTrade bez dovětku Internet či Internet, s r. o. Ostatně i její e-mailová adresa czechtrade@czechtrade.net je značně zavádějící a snadno zaměnitelná s elektronickými adresami používanými agenturou CzechTrade a registrovanou doménou www.czechtrade.cz,“ dodává Pšeničný. O ŽÁDNOU PODOBNOST NEJDE

„Podobnost loga vůbec neshledávám. Při porovnání log je na první pohled jasné, že o žádnou podobnost nejde,“ reaguje obchodní ředitel soukromé firmy CzechTrade Internet Jan Kučera.

Připomíná, že podobný názor na věc má zřejmě i agentura OHIM (Office for the Harmonization in the Internal Market), která v rámci Evropské unie odpovídá za udělování práv na ochranu obchodní značky. „Naši žádost o ochrannou známku bez problémů zveřejnil. Státní agentura je totiž v obchodním rejstříku registrována jako Česká agentura na podporu obchodu. Ne jako CzechTrade - toto slovo používá jen jako dodatek, a to vždy kombinovaně,“ vysvětluje Kučera.

Soukromá firma argumentuje také skutečností, že její úplný název je CzechTrade Internet, s. r. o., a v logu společnosti je uvedena jen jeho převážná část. Slovo CzechTrade je podle Kučery obecné a znamená „český obchod“. Obchodní ředitel navíc odkazuje na obchodní rejstřík - slovo CzechTrade používá ve svém názvu více než deset dalších tuzemských firem, přičemž některé byly založeny dokonce před vznikem České agentury na podporu obchodu.

„Ano, samotné sousloví CzechTrade je dostatečně obecné a nemůže být blokováno pouze pro státní agenturu,“ potvrzuje Profitem oslovený právník Jaroslav Novotný, kterého jsme s případem seznámili. „V případě webu www.czechtrade.net, hlavně celkovém způsobu prezentace, použitého loga a vyznění mailové nabídky se ale nelze ubránit dojmu, že podobnost je záměrná,“ dodává. Příkladem je podle něj speciální použití velkého písmene T uprostřed slova, podobně jako u státní agentury. Také koncepce loga a použité písmo je podobné. Vlaječka nad názvem firmy pak pro změnu připomíná bývalé oficiální logo České republiky, používané jinou státní agenturou - CzechTourism, která je zaměřená na podporu cestovního ruchu.

INTERNET NENÍ PODPORA EXPORTU, ALE…

Podle právníka Novotného je v podobných sporech rozhodující hlavně předmět podnikání. „Pokud by firma mající v názvu sousloví CzechTrade vyvážela třeba ocelové trubky, pravděpodobně se do konfliktu s agenturou nabízející ostatním firmám podporu při exportu nedostane,“ vysvětluje. Právě tím se brání společnost CzechTrade Internet. „Podnikáme v jiných oborech, než ve kterých působí Česká agentura na podporu obchodu. Na trhu si nekonkurujeme, ale spíše se navzájem doplňujeme. Jediné, co máme se státní agenturou společného, je poslání: spokojenost a úspěch českých podnikatelů a exportérů,“ říká Jan Kučera. Právník Novotný se však přiklání spíše na stranu státní agentury. „Není rozhodující, co má firma formálně zapsáno v obchodním rejstříku. Důležitá je skutečná činnost - a ta je firmou prezentována jako pomoc při obchodování se zahraničím. Tedy shodně s nabídkou státní agentury,“ domnívá se. Redakce Profitu poslala - pod smyšleným jménem - zkušební poptávkový mail, zkusili jsme i telefonní hovor. Tvářili jsme se přitom jako zájemci nejen o internetovou prezentaci, ale také o další služby ohledně exportu, protože o stejnojmenné státní agentuře máme dobré reference. V odpovědích sice nikdo naši domněnku o spojitosti obou subjektů nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. POBOČKY NOVÉ GENERACE

Přinejmenším matoucí je také mapa na webu CzechTrade Internet a informace o „pobočkách“ v mnoha zemích. „Jejich počet a umístění firma průběžně obměňuje, sledujíce počet skutečných zahraničních zastoupení státní agentury CzechTrade. Přitom u firmy CzechTrade Internet jde jen o jakési virtuální pobočky na serveru, spravovaném v České republice,“ říká mluvčí státní agentury Marek Pšeničný. Připomíná, že „skutečný“ CzechTrade má opravdové pobočky ve 29 zemích světa, v nichž je fyzicky přítomno celkem 32 lidí.

„Jedná se o řadu poboček nové generace,“ odpovídá Kučera s úsměvem. „Pobočka je v podstatě databázový server, který virtuálně pro rezidenty v dané zemi plní regionální zastoupení. Není to nic, co bychom museli dlouho vymýšlet, neboť na obdobném principu funguje například největší světový vyhledávač Google, který má virtuální zastoupení ve většině zemí světa. Nám tento model připadal efektivní a proto veškeré technické věci pro celý svět jsou řešeny z vývojového centra v Česku,“ upřesňuje.

NIC NOVÉHO Podle IT odborníka Luboše Duchka je navíc efektivnost podobných internetových katalogů poměrně nízká. „Zvláště v době, kdy si vás každý může najít fulltexově díky Google, je to mnohdy zbytečné vyhazování peněz. Lepší je investovat do překladu vašeho firemního webu do cizích jazyků, případně do registrace zahraniční domény,“ radí. Potenciální klient totiž zadá název hledaného produktu do vyhledávače typu Google, místo aby hledal v některém z mnoha „firemních katalogů“. Za základní registraci v Google a dalších světových či tuzemských vyhledávačích přitom není nutné vůbec nic platit. „Během několika minut tam prostě jen přidáte adresu vaší domény, nebo si vás dokonce vyhledávač najde automaticky,“ říká Duchek. Platí se pouze za rozšířenou prezentaci nebo přednostní pozici ve výsledcích. „I tu ale můžete ovlivnit poměrně jednoduše díky SEO,“ dodává. (O takzvaném Search Engine Optimization jsme podrobně psali v Profitu č. 15/2006). „Systém služeb, nabízených firmou CzechTrade Internet, je na pohled velmi podobný našemu Adresáři exportérů. Na rozdíl od nabídky zmíněné společnosti se však do něj mohou české firmy přihlásit zdarma a je garantován jménem státní agentury. Navíc je distribuován v několika jazykových mutacích v podobě CD a to výhradně našimi zastupitelskými úřady a zahraničními kancelářemi CzechTrade. Kromě toho je také interaktivně přístupný i na internetu,“ upozorňuje mluvčí státní agentury Pšeničný na rozdíly v obou databázích. STÁT NEMÁ V ZÁSOBĚ ZAHRANIČNÍ DOMÉNY „Falešný“ CzechTrade těží hlavně ze skutečnosti, že stejnojmenná státní agentura nemá zaregistrovány národní domény v některých zemích, kde působí její zahraniční pobočky.

„Zřizování zahraničních zastoupení CzechTrade se řídí aktuální potřebou českých podnikatelů a aktuálním potenciálem daných trhů, vycházejících z exportní strategie ministerstva průmyslu a obchodu s výhledem čtyř až pěti let. Nemůžeme tedy například nyní s předstihem říci, kolik zastoupení CzechTrade bude mít za deset let, ani v jakých zemích to bude. Registrování domén je tedy pro nás problematické. Nicméně právě po zkušenosti s firmou CzechTrade Internet si uvědomujeme, že bychom registraci domén měli věnovat větší pozornost,“ připouští Marek Pšeničný.

ROZHODNE SOUD „Společnost CzechTrade Internet, s. r. o., nereagovala na opakované upozornění na neoprávněnost svého jednání. Proto jsme byli nuceni podat žalobu ohledně nekalé soutěže a porušování práv k ochranné známce. Proces probíhá a první jednání by se mělo konat během letošního léta,“ říká Pšeničný. Dodává, že soukromá firma se nejenže nevzdala používání podobných prvků, ale naopak je ještě více připodobnila. Obchodní ředitel CzechTrade Internet Jan Kučera na otázku ohledně případných sporů se státní agenturou pouze stručně potvrdil: „Ano, jsou vedena určitá jednání.“ DVOJITÝ CZECHTRADE**

státní agentura: www.czechtrade.cz

soukromá firma: www.czechtrade.net

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít