Program Česká kvalita spouští kampaň s příběhy firem - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Program Česká kvalita spouští kampaň s příběhy firem

, Robin Čumpelík,
Program Česká kvalita spouští kampaň s příběhy firem
Zdroj: Martin Pinkas/Euro

V řadě zemí se lze setkat s různými formami podpory kvalitních domácích produktů v zájmu jejich přednostního uplatnění na trhu. I v České republice existuje dlouhodobý program Česká kvalita, který podporuje prodej českých výrobků a poskytování kvalitních služeb. Hlavním cílem programu je jednotný systém, jenž umožňuje zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky, založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou.

Řada firem a výrobků již tuto značku získala, ale existuje mnohem více dalších, které ji rovněž mohou získat. Když se budou výrobci do programu Ministerstva průmyslu a obchodu hlásit se svými produkty a spotřebitelé je budou kupovat, pomůže to zvyšování podílu kvalitnějšího zboží na trhu a růstu spotřeby zboží vyrobeného v ČR. Výrobci by se neměli bát do programu Česká kvalita přihlásit a získat tak možnost označovat své výrobky a služby.

Týká se to i výrobků a služeb proexportního charakteru, a to zejména výrobků inovativních, s originálním řešením, jež obstojí v mezinárodní konkurenci a na světových trzích. Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu a proexportní agentury CzechTrade v oblasti podpory vývozu napomáhají internacionalizaci českých firem a usnadňují jejich vývozní expanzi. Made in Czech Republic není jen označení původu zboží, ale musí znamenat též nejvyšší kvalitu.

Značka Česká kvalita je klíčová pro podporu českého průmyslu. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravuje informační kampaň s cílem vysvětlit, jaký význam má denní rozhodování každého z nás na ovlivňování tuzemské ekonomiky. Kupovat české zboží s ověřeným symbolem kvality za rozumnou cenu přináší prospěch jak výrobcům, tak spotřebitelům.

V České televizi jsou vysílány inspirativní příběhy firem a živnostníků v pořadu Toulky po budoucnosti Česka, na CNN Prima News se připravuje projekt Česko a kvalita. Co je české, je hezké tehdy, je-li to kvalitní. Jistota této kvality je potvrzena označením výrobku logem Česká kvalita. Čeští podnikatelé a živnostníci v době pandemie ukázali, že jsou schopni pružně reagovat na změněné podmínky a přicházet s inovativními řešeními, jež znamenají i zvyšování kvality a zaslouží si v tomto nelehkém období potřebnou podporu.

Autor je ředitelem odboru komunikace a marketingu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

PDF verze listopadového čísla magazínu Český export a podnikání ke stažení