Problém jménem řasy. Češi vyčistí fasádu záhřebské katedrály - Euro.cz

Přihlášení

Problém jménem řasy. Češi vyčistí fasádu záhřebské katedrály

Michal Bareš, Pragotherm, servis fasád,

Společnost Pragotherm, servis fasád spolu se sesterskou výzkumnou organizací Smart Coatings byla přizvána k účasti na údržbě jedné z nejdůležitějších chorvatských památek Katedrály nanebevzetí panny Marie v Záhřebu. Tento památkový objekt čelí nejen přírodním živlům, jako je například zemětřesení, které ho letos v březnu velmi poškodilo, ale také masivním zařasováním fasád.

Úkolem české firmy zde bylo prezentovat funkci fotoaktivního nátěrového systému za účelem čištění povrchu fasády od řas a plísní. Další funkcí tohoto systému je ochrana přírodního kamene před působením kyselých dešťů, kvůli kterým dochází ke sprašování a degradaci travertinu, ze kterého je tato vzácná památka postavena.

Díky spolupráci s ředitelem kanceláře agentury CzechTrade v Záhřebu panem Alenem Novosadem a s chorvatským institutem IGH byl Pragotherm doporučen jako odborník na problematiku řas a plísní na fasádách k řešení problémů, se kterými se při údržbě katedrály město Záhřeb potýká. Se „Sdružením pro obnovu záhřebské katedrály“ firma podepsala memorandum o porozumění, kde se obě strany dohodli na spolupráci při údržbě fasád katedrály.

Základy katedrály byly postaveny již v 11. století a od roku 1990 se katedrála neustále rekonstruuje. Účast českých firem na rekonstrukci se dá považovat za velký úspěch v oblasti prosazování využití fotokatalýzy a nanotechnologií v Evropě, vzhledem k tomu, že katedrála je největší záhřebská kulturně-historická památka. Věže katedrály jsou zároveň nejvyšší stavbou v Chorvatsku.