Obchod s Itálií byl loni rekordní, vzájemná výměna přesáhla 340 miliard korun - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Obchod s Itálií byl loni rekordní, vzájemná výměna přesáhla 340 miliard korun

, Tereza Valášková,
Obchod s Itálií byl loni rekordní, vzájemná výměna přesáhla 340 miliard korun
Zdroj: Shutterstock

Itálie je šestým nejdůležitějším obchodním partnerem Česka. Loni přesáhla vzájemná obchodní výměna 340 miliard korun, což je nový historický rekord.

S více než 60 miliony obyvatel a vysokou kupní silou zejména v severních průmyslových regionech zůstává Itálie perspektivním trhem pro české exportéry. I přes jisté zvolňování tempa růstu české i italské ekonomiky v loňském roce vzájemná obchodní výměna opět vzrostla, už pošesté v řadě. V loňském roce dosáhla nové rekordní hodnoty a překonala hranici 340 miliard korun. Itálie tak potvrdila 6. příčku mezi nejvýznamnějšími obchodními partnery Česka.

Z větší části se na tomto pozitivním výsledku podílely české vývozy do Itálie, jež v loňském roce přesáhly hodnotu 173 miliard korun. Na české straně hřiště se drží přebytky již od roku 2006. Avšak bilance ve vzájemném obchodu začíná být opět vyrovnaná.

Italské sýry z Litovle

Zhruba polovinu českého vývozu do Itálie představují stroje a dopravní prostředky, dále tržní výrobky a průmyslové spotřební zboží. V podrobnějším členění jsou mezi nejvíce vyváženými položkami cigarety, motorová vozidla a jejich součástky a příslušenství, klimatizace, telefony, hračky, ale například i sýry. Zajímavým česko-italským projektem je výroba sýrů v Litovli s využitím italské receptury a jejich úspěšný vývoz do Itálie pod značkou Gran Moravia.

Významná je i oblast služeb, například finančních. Itálie je 8. největším investorem v Česku. Podle České národní banky dosáhly kumulované italské investice ke konci roku 2017 téměř 96 miliard korun. V České republice působí desítky italských firem. Za všechny lze jmenovat například UniCredit Bank, Generali, Karlovarské minerální vody, Iveco, Tajmac, Brembo, Cromodora nebo Nová Mosilana.

Motorem je sever

Itálie není jen tradiční turistickou destinací, rájem gastronomie a módy, ale i významnou průmyslovou velmocí s rostoucí orientací na inovace. V posledních letech se jí daří transformovat tradiční průmyslová odvětví v duchu sloganu Made in Italy. Například jde o textilní průmysl a vybavení domácností. Ve specializované produkci, jako jsou strojní zařízení, farmaceutické výrobky a špičkové technologie, roste inovativní dimenze.

Páteří italské ekonomiky jsou malé a střední firmy, často rodinného typu. Jižní regiony si naopak hrdě udržují své historické, turistické a agrární tradice. Jako země orientovaná na průmysl a obchod má Česko, nejen geograficky, blíže k severním regionům Itálie. Cesta autem z Prahy do Milána je za současného stavu silnic kratší než z Aše do Košic. Za účelem intenzivnější podpory vzájemných vztahů a českých firem byl v loňském roce znovuotevřen Generální konzulát ČR v Miláně, který tak posiluje služby zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.

Chytrá města nebo Průmysl 4.0
Mezi perspektivní oblasti pro české vývozce do Itálie patří tradiční odvětví, jako jsou strojírenství, automobilový průmysl, sklářství, vodohospodářství, civilní letectví, aerospace. Vedle toho ale také oblasti s vysokou přidanou hodnotou, například inovativní technologie, nanotechnologie, biotechnologie, oběhové hospodářství, ITC, IoT a veškeré oblasti související s Průmyslem 4.0 a smart cities.

Institucionální návštěvy a sektorové obchodní mise, které se uskutečnily v minulém roce v Praze a v Miláně, proběhly v návaznosti na setkání obou předsedů vlád v roce 2018. Premiéři potvrdili společný zájem Itálie a České republiky na dalším rozvoji průmyslové spolupráce, zejména v inovativních a vysoce technologických odvětvích.

Na jihu posílí speciální zóny

Navzdory slabšímu ekonomickému růstu je zřejmá snaha italské vlády o oživení a transformaci ekonomiky a povzbuzení obchodu. Hospodářský růst v Itálii se má dále držet pod jedním procentem. Mezi dvě stěžejní priority v nadcházejících dvou letech patří posílení podpory zvláštním ekonomickým zónám v jižních regionech s aspektem na zvýhodnění malého a středního podnikání a valorizace italské excelence v oblasti vědy a inovací.

Spolupráce ve výzkumu

Od února letošního roku zahájila činnost takzvaná Innovation Desk, jež sídlí v ekonomické sekci italského velvyslanectví v pražské Nerudově ulici. Jejím úkolem je vyhledávat příležitosti ke spolupráci a podporovat italské společnosti, instituce a výzkumná střediska při identifikaci českých partnerů a pomáhat také českým společnostem, institucím a výzkumným střediskům se zájmem o prohloubení znalostí o technologická řešení nabízená výrobou Made in Italy.

Při příležitosti pražské konference Digital & Intelligent, která se zaměřila na digitalizaci, využití umělé inteligence ve firmách nebo na internet věcí, oznámil velvyslanec Itálie posílenou účast své země na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na podzim 2020. Na veletrhu budou letos rovněž zastoupeny italské instituce: ICE – Agentura pro propagaci v zahraničí a internacionalizaci italských společností, ENIT – Národní agentura cestovního ruchu a CAMIC – Italsko-česká obchodní a průmyslová komora.

Autorka pracuje v Odboru zahraničně ekonomických politik I Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PDF verze březnového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení

Obchod s Itálií byl loni rekordní, vzájemná výměna přesáhla 340 miliard korun
5 (100%) 3 hlasování
Diskuze