Aplikace E-start aneb Systém prevence kurzového rizika - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Aplikace E-start aneb Systém prevence kurzového rizika

Czechtrade,
Aplikace E-start aneb Systém prevence kurzového rizika
Zdroj: CC0 via Pixabay

Na podnikatelském portálu BusinessInfo.cz, provozovaném agenturou CzechTrade, je dostupná nová aplikace E-start, která pomůže především obchodníkům z řad malých a středních firem či startupů predikovat riziko finanční ztráty v případě obchodování v cizích měnách.

„Aplikace vznikla jako vyústění projektu Systém kurzové prevence (TL01000348), na kterém se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade a za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA podíleli odborníci z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jde o účinný nástroj, který uživateli poskytne údaje potřebné pro rozhodnutí, zda a případně v jaké výši si zajistí kontrakt,“ popisuje Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Na počátku projektu s názvem Systém kurzové prevence stálo několik hlavních otázek: Lze vůbec nějak predikovat riziko finanční ztráty v případě obchodování v cizích měnách? Existují modely takové predikce vhodné pro malé a střední podniky? Využívají je? Hlavní řešitelka projektu dr. Martina Krásnická z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se tématem kurzových rizik zabývá už takřka deset let a za tu dobu provedla s kolegy několik šetření mezi nefinančními podniky různé velikosti.

Tato měření vyústila v potřebu vytvořit praktickou aplikaci, která měří/kalkuluje sice poměrně malou, přesto významnou část problematiky – odhad kurzové ztráty pohledávky nebo závazku.

Přečtěte si také rozhovor s autorkou aplikace na webu BusinessInfo.cz

 „Aplikace E-start uživateli pomůže kvantifikovat kurzové riziko, a to pomocí dvou ukazatelů. Jednak se uživatel dozví, co se jeho pohledávce a závazku, které právě s partnerem v cizí měně uzavírá, historicky nejhoršího stalo, a dále také částku, kterou ztráta historicky překročila ve 30, 10, 5 a 1 % případů,“ vysvětluje dr. Krásnická.

Aplikace rovněž predikuje možnou ztrátu, respektive její rozdělení do budoucna, pokud bude uživatel v době zaplacení převádět částku zpět například do českých korun. Navíc aplikace pracuje s 32 různými měnami, které lze libovolně kombinovat.

Více informací o aplikaci naleznete také na webu agentury CzechTrade

Realizace tohoto projektu a rozsah nezbytného výzkumu jsou významně navázány na mezioborovou spolupráci odborníků s různým zaměřením. Dnešní podoba aplikace vychází z testování modelů Value-at-Risk, kterými se detailně zabýval doc. Tomáš Mrkvička, jeden z nejvýznamnějších statistiků v Evropě. Jejich modelování a programování pak realizoval dr. Ludvík Friebel, jenž vedl také finální programování samotné aplikace.

Ekonomové byli zastoupeni dr. Tomášem Volkem či prof. Evou Kislingerovou, zatímco manažersko-edukativní pohled přinesl doc. Ladislav Rolínek a Ing. Gábina Hlásková. Klíčová je rovněž spolupráce agentury CzechTrade, která aplikaci přebírá do svého systému podpory exportu a která společně s Jihočeskou univerzitou v loňském roce uspořádala také workshop pro exportéry.

Nyní spolu obě instituce uzavřely Memorandum, které bude další spolupráci rozvíjet. „Byla tím zahájena významná spolupráce Ekonomické fakulty s agenturou CzechTrade, a to nejen v souvislosti s aplikací E-start a jejím dalším rozšířením, ale i na poli vzdělávání českých exportérů v oblasti kurzových rizik,“ podotýká dr. Krásnická.

Výsledná aplikace E-start – Systém prevence kurzového rizika uživateli poskytne odpověď na následující otázky:

1. Jakou nejhorší ztrátu bych zaznamenal v případě mého obchodu z pohledu historie, konkrétně za posledních 20 let?

2. Je měna, ve které chci či jsem nucen obchodovat, dostatečně stabilní?

3. Jaká bude pravděpodobně ztráta u mého obchodu v době splatnosti?