Exekuční dostihy - Euro.cz

Přihlášení

Exekuční dostihy

, Pavel Páral,
Exekuční dostihy
Zdroj: Euro.cz

Neschopný soud vytváří riziko stamilionových ztrát

Současné dilema České konsolidační agentury zní: buď necelých 130 milionů v hrsti, nebo osm set milionů na střeše. První částka je sumou, kterou nabízejí dva zájemci o pohledávky ČKA vůči ZPS Zlín, který je v konkurzu. Oněch osm set milionů je částka, kterou by mohla ČKA – potažmo stát – získat, pokud by byla v exekučním řízení rychlejší než tušená skupinka spiklenců. Po více než pěti letech má být totiž konkurz na ZPS Zlín zrušen a na zbývající výnos z prodeje majetku podniku, jehož výše se odhaduje na osm set milionů korun, dosáhne ten, kdo bude s exekučním příkazem první v bance, kde jsou tyto peníze uloženy.
Nebezpečí, o němž se ví již delší dobu (EURO 46/2004), je více než reálné. Takové jsou závěry právní analýzy advokátní kanceláře Toman, Devátý a partneři. Analýzu objednala ČKA a uvádí se v ní, že vzhledem k procesním vadám a dosavadním judikátům bude konkurzní řízení zrušeno.
Vedení ČKA zároveň nechalo Tomanovu kancelář prověřit správnost právních kroků, které ČKA dosud učinila, a navíc ještě advokát Josef Doucha zkontroloval, zda se neudály činy, které by měly trestněprávní následky. Právníci shodně posoudili postup agentury jako správný. Navíc dali doporučení držet si vrabce v hrsti a pohledávku prodat.
Jenže jedna věc je posudek advokátů a jiná odpovědnost státního úředníka. Když se šéf agentury Zdeněk Čáp dovolával rozhodnutí ministra financí, dostal od Bohuslava Sobotky dopis, v němž se píše: K předloženým alternativám Vám mohu sdělit, že považuji statutární orgány ČKA za plně kompetentní k posouzení rizik jednotlivých variant dalšího postupu, přičemž je zřejmě nezbytné počítat s oběma možnostmi rozhodnutí soudu a v tomto směru vyvíjet permanentní činnost. Zda prodat, či neprodávat se však zatím nerozhodlo.

Chybí jen 007.

O tom, že činnost agentury je permanentní, není pochyb a četba seznamu opatření připomíná spíše operační plán nějaké tajné služby. „Zaměstnanci agentury, JUDr. Fürstová, nebo JUDr. Urbánková, denně kontaktují kancelář konkurzního soudce Mgr. Jana Kozáka za účelem zjišťování aktuálního stavu rozhodování soudu a pohybu konkurzního spisu. O výsledku dotazů je pořizován záznam.“ píše se v dokumentu, který má týdeník EURO k dispozici. Stejným úkolem je pověřen pracovník brněnského pracoviště KONPO, což je dceřiná společnost ČKA. Byl najat brněnský advokát, jehož úkolem je rovněž sledovat stav řízení a kontrolovat pohyb spisu u soudu. „Informace o svých zjištěních podává jedenkrát týdně“. Další advokát byl angažován v Olomouci, aby monitoroval činnost Vrchního soudu, u nějž se již pět let rozhoduje o odvolání proti prohlášení konkurzu. Byl už vybrán vhodný exekutor a byla přijata technická opatření, aby agentura mohla v případě zrušení konkurzu okamžitě reagovat. Zaměstnanci agentury mají pro tuto možnou událost stanoveny služby, vždy připravené služební vozidlo a tak dále. O situaci byli informováni i ministři spravedlnosti. Nejprve Karel Čermák a nyní i Pavel Němec.

Pythia nebo policie

Tato mobilizace probíhá proto, že agentura má od policie údajně informace o spojení konkurzního soudce Jana Kozáka, konkurzního správce Romana Raise a dalších osob, které prý usilují o zrušení konkurzu a mají připravenou exekuci, na níž pohádkově vydělají. Roman Rais opakovaně uvedl, že je to nesmysl a ani předseda krajského soudu v Brně Jaromír Pořízek o oprávněnosti obav vzniklých u Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality není přesvědčen. V reakci na dopis z agentury píše, že „pokud jde o vyjádření Policie ČR, na které odkazujete, musím konstatovat, že je bohužel značně protichůdné. V prvním odstavci uvádí, že učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu nelze, v odstavci druhém dává najevo jakousi obavu o možné ohrožení majetku státu. Jsem toho názoru, že buď Policie ČR zjistí předpoklady pro páchání trestné činnosti a pak musí bezprostředně konat, nezjistí-li je, měla by to pregnantně vyjádřit a neposkytovat prostor pro nějaké pochybnosti.“

Neblahá vzpomínka.

Obavy ČKA možná pramení ze zkušenosti. Právě v případě Svitu Zlín, kde byl konkurzním správcem Roman Rais, přišla agentura o 180 milionů kvůli zrušení konkurzu a následné exekuci jednoho z dalších konkurzních věřitelů. Jenže Rais dokládá, že tehdy agenturu několik týdnů opakovaně upozorňoval na nebezpečí, které hrozí, ale zodpovědní pracovníci agentury nekonali a on sám údajně následně přišel o svou odměnu konkurzního správce.
Nyní se i v komunikaci s agenturou drží striktně zákona. Ze zápisu z jednání s vedením ČKA vyplývá, že nevidí důvod nespolupracovat s agenturou, ale nechce vydat informaci, kolik peněz je momentálně na účtu s tím, že musí zachovat rovnou informovanost všech věřitelů. Na dotaz, kde jsou uloženy peníze, odpovídá „bez komentáře“.
Agenturu rovněž zlobí, že není členem věřitelského výboru, který se nesešel od roku 2001. Když však nyní po Raisovi ČKA chce, aby inicioval svolání výboru, ten logicky odpovídá, že to není možné, protože k tomu je potřeba soud a vzhledem k podání námitky podjatosti soudce Kozáka se žádný soud konat nemůže.

Hanebné průtahy.

Problémy s konkurzem ZPS Zlín jsou odrazem nekvalitní úpadkové legislativy a katastrofální úrovně rozhodování soudů. Bohumil Havel, expert na bankrotový zákon z týmu vicepremiéra Jahna, soudí, že pětileté rozhodování Vrchního soudu v Olomouci je nepřijatelně dlouhé. V novém zákonu by pro jakékoli odvolání v konkurzu měl mít soudce na rozhodnutí jen dva měsíce.