Evropský sociální fond pomáhá s nezaměstnaností

05. května 2003, 00:00 - Milada Baláková, publicistka
05. května 2003, 00:00

Češi budou moci po vstupu do Evropské unie využít zdrojů fondu při rekvalifikacíchOdvody na sociální zabezpečení jsou na principu řízené mezilidské solidarity využívány především sociálně slabšími vrstvami obyvatel a těmi, kdo se dostali nezaviněně na trhu práce do obtížné životní situace.

Češi budou moci po vstupu do Evropské unie využít zdrojů fondu při rekvalifikacích

Odvody na sociální zabezpečení jsou na principu řízené mezilidské solidarity využívány především sociálně slabšími vrstvami obyvatel a těmi, kdo se dostali nezaviněně na trhu práce do obtížné životní situace.

Systém sociálních dávek v České republice je poměrně známý a využívají ho staří, slabí, nemocní, nezaměstnaní. Většinou známe sociální příspěvky vyrovnávající hranici minimálního příjmu, příspěvky rodičovské, na dopravu a na bydlení.

Po vstupu do Evropské unie

Co se změní po našem vstupu do Evropské unie? Jako dosud, stát bude solidární s nemajetnými, pochopitelně podle možností svého rozpočtu. Navíc však budeme moci využívat některých společných zdrojů Evropské unie. Kupříkladu Evropského sociálního fondu. Evropský sociální fond využívá principu společného financování, který podporuje aktivity členských států směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce. Umožňuje získávání potřebných kvalifikací. Existuje od roku 1957 jako finanční nástroj Evropské unie. Je financován ze zdrojů EU. Představuje pomoc členským státům při plnění společně odsouhlasených cílů, které směřují k získání většího počtu pracovních míst. Jeho posláním je předcházet nezaměstnanosti a bojovat s ní, umožnit evropským podnikům využít nových příležitostí a zároveň je ochránit před problémy na trhu práce. Zejména od roku 2000 představuje významný nástroj evropské strategie zaměstnanosti.

Zdroje, jejich výše a členění

Programy vycházející ze zdrojů Evropského sociálního fondu potrvají ještě čtyři roky, včetně letošního. Evropský sociální fond je jedním ze čtyř strukturálních fondů EU, jejichž společným posláním je snížit rozdíly v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony. Dalšími fondy jsou Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroje na podporu rybolovu. Společně tyto čtyři fondy využívají téměř 195 miliard eur v průběhu sedmi let (od roku 2000 do roku 2006). Finanční prostředky podporují především rozvoj nejchudších regionů Evropské unie, kde je hrubý domácí produkt na obyvatele nižší než 75 % průměru Evropských společenství. Fondy poskytují až 75 % celkových nákladů na přijatá opatření. Evropský sociální fond pomáhá již nyní rozvíjet schopnosti jednotlivých lidí. Snaží se řešit problémy s hledáním práce. Hledá cesty k zabezpečenému návratu na pracoviště po delší nepřítomnosti na mateřské nebo delší pracovní neschopnosti. Poskytuje podporu při boji se základními příčinami nezaměstnanosti a pro zvýšení kvalifikace podle konkrétních požadavků regionů, které čelí mimořádným problémům. Dlouhodobým cílem Evropské unie při čerpání sociálních fondů je hospodářská a sociální přeměna oblastí, které čelí strukturálním obtížím. To se týká zatím více než 18 % obyvatelstva Evropské unie, z nichž tvoří větší polovinu oblasti na venkově. V rámci vybraných regionů mohou strukturální fondy pokrýt až 50 % celkových nákladů na přijatá opatření, ale nejméně 25 % veškerých veřejných výdajů na dané opatření. Jestliže Evropská unie financuje investice do podniků, spolufinancování nesmí překročit 15 %.

Vývoj využití fondu a jeho nynější poslání

Dlouhodobým cílem při využívání Evropského sociálního fondu je též modernizace zaměstnanecké politiky a rozvoj vzdělávacích systémů po celé zemi. Členské státy musí vypracovat Rámec politiky zaměstnanosti (Policy Frame of Reference). Již v minulosti pomáhal Evropský sociální fond členským státům investovat do zvyšování kvalifikace pracovní síly. V tomto směru můžeme pozorovat určitý vývoj v průběhu existence Evropského sociálního fondu. Po roce 1984 financoval individuální projekty vzdělávání dospělých a podpory zaměstnanosti. Po roce 1989 prosazoval konkrétní opatření a po roce 1993 byla podpora řízena prostřednictvím integrovaných programů. Evropský sociální fond se hlavně soustřeďuje na podporu potřeb individuálních osob s cílem zvýšit jejich zaměstnanost, ale lze jej použít i pro zlepšení vzdělanostních systémů. Měl by pomáhat členským státům rozvíjet trhy práce, rekvalifikovat nebo zvyšovat kvalifikaci lidí, kteří jsou zaměstnaní nebo kteří práci hledají. Členské státy a regiony v rámci Evropské unie mají odlišné přístupy k uskutečnění této politiky a používají různé formy k jejímu naplnění. Je jejich úkolem - a bude i naším - stanovit, na které nejchudší oblasti se zaměří a jak nejlépe využijí finančních zdrojů, které se i pro Českou republiku otevírají.

Pomoc nezaměstnaným

Z pohledu využití Evropského sociálního fondu je velmi důležitá aktivní politika na trhu práce. Má za cíl pomoci především těm, jimž hrozí nezaměstnanost a těm nezaměstnaným, kteří by se měli vrátit do zaměstnání dříve, než se propadnou do dlouhodobé nezaměstnanosti. Rozpoznává včas skupiny osob, jimž by mohla hrozit nezaměstnanost a poskytovat včas preventivní pomoc šitou na míru. Nabízejí se řady konkrétních forem pomoci, například diagnostické pohovory, školení spojená s osobním akčním plánem, profesní poradenství. Nezaměstnaní lidé potřebují kurzy dříve, než se jejich krátkodobá nezaměstnanost změní na dlouhodobou. Podpora zaměstnanosti mladých lidí je z psychologického vývoje osobností klíčová. Brání vzniku asociálních projevů, drogovému ohrožení, alkoholizmu. U mladých lidí je proto zapotřebí zvýšit jejich schopnosti adaptovat se na technologické a hospodářské změny a rozvíjet kvalifikace reálně uplatnitelné na konkrétním regionálním pracovním trhu.

Jak mohou pomoci úřady práce

Na kontaktních místech pomoci pro nezaměstnané (u nás na úřadech práce) by měli odborníci uchazeči vysvětlit, že jsou obětí nesrovnalosti mezi požadovanou kvalifikací a kvalifikací nabízenou, a doporučit přiměřené a vhodné pracovní zařazení. Na kontaktních místech by měli mít informace, jaké kvalifikace jsou v regionu k dispozici a jaké jsou požadavky kladené na školení a rekvalifikaci. Je potřeba soustředit se na zvláštní potřeby zdravotně postižených, etnických menšin a dalších skupin a jednotlivců, kteří čelí zvláštním obtížím. Ovšem problémy, kterým někteří jednotlivci čelí, jsou často vyvolané diskriminačním vyloučením ze společnosti. Proto jakákoliv strategie potřebuje integrovaný a komplexní přístup. Možnosti sektoru nevládních organizací a místních skupin a projektů mají být propojeny efektivně tak, aby byly zacíleny na ty skupiny obyvatel, které se bez jejich pomoci skutečně neobejdou.

Rovnost pracovních podmínek mužů a žen

Podpora jednotlivců by měla představovat pomoc při přizpůsobení se novým technologiím a tržním podmínkám. Hodně se rovněž musí vykonat pro sladění pracovního a rodinného života. Rovnost příležitostí pro muže a ženy by měla prolínat všemi programy uplatnění Evropského sociálního fondu. Zvláštní podpora by měla být proto též cílena na ženy a konkrétní překážky, jimž na trhu práce čelí. Ať už jde o rovnoprávnost v zařazení, odměňování nebo při zakládání vlastního podniku. Diskriminaci lze odstranit stanovením limitů nebo kvót pro zastoupení žen na určitých úrovních nebo v určitých sektorech a pomocí programů konkrétně zaměřených na ženy (například podnikatelství). Podnikatelské prostředí žen lze podporovat prostřednictvím dotací nebo jiným způsobem, např. poskytováním informací, školením a poradenskými aktivitami.

Možnost získání potřebné kvalifikace

Jestliže se má účinně rozvíjet kvalifikovaná pracovní síla, která se může uplatnit na neustále se měnícím trhu práce, musí se zlepšit vzdělávací systémy. Zejména ty, které vydávají celostátně uznávané certifikáty. Vzdělávací a školicí systémy musí být lépe přizpůsobeny potřebám trhu práce a musí lépe připravovat lidi pro jejich životní kvalifikaci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat v základním školství žákům, kteří mají problémy s učením. Investice do vzdělávacích soustav v méně rozvinutých oblastech se v minulosti ukázaly jako životně důležité. Prioritním cílem je příprava kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, schopné vlastní organizace práce. Nadstandardem pak co možná nejvyšší rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu, vědě a technologii. Evropský sociální fond může pomáhat zaměstnavatelům a odborovým svazům spolupracovat se státními orgány na modernizaci způsobů, jimiž pracujeme. Rozšiřování příležitostí ke vzdělávání a podpora podnikání rovněž pomáhají vytvořit větší počet lepších pracovních míst.

Hlavní cíle uplatnění Evropského sociálního fondu:

* Podpora zaostávajících regionů

* Přeměna oblastí, které čelí strukturálním obtížím

* Úprava a modernizace systémů vzdělávání

Hlavní oblasti politiky využívání Evropského sociálního fondu:

* rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce

* boj proti nezaměstnanosti a její prevence

* prevence dlouhodobé nezaměstnanosti

* usnadnění opětovné integrace dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce

* podpora profesního začlenění mladých lidí a osob, které se vracejí na trh práce po delší nepřítomnosti

* podpora profesní integrace osob vracejících se na trh práce po delší nepřítomnosti

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Už jste požádali finanční úřad o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?
Známé tváře a volby. Které osobnosti podporují SPD, TOPku, či Piráty?
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Auta
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř…
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Technologie
Asus: Coffee Lake by mohlo být kompatibilní s deskami generace Z270, kdyby Intel chtěl
Linuxáci si vymodlili vlastní smartphone. Librem 5 se chce odlišit od Androidů i iPhonů
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Google převlékne Kalendář do Material Designu. Takhle bude vypadat
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít