Evropská unie vylézá ze své postýlky - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Evropská unie vylézá ze své postýlky

, Martin Shabu,
Evropská unie vylézá ze své postýlky
Zdroj: Euro.cz

Prvotním důvodem k migraci jsou osobní vztahy, čili láska, říká český eurokomisař

Česká republika vstupuje do předsednického půlroku EU a Vladimír Špidla do posledního pololetí ve funkci evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Špidla se domnívá, že „Evropská unie je nejúspěšnějším a nejcivilizovanějším projektem politických dějin“.

EURO: Byl jste u zrodu Evropského globalizačního fondu (EGF). Domníval jste se, že by mohl sloužit i pro otázky finančních krizí?
ŠPIDLA: Moderní svět charakterizují neustálé strukturální změny. Nemyslel jsem konkrétní podmínky, ale rychlé a nenadálé změny. S tím jsem počítal. Rozsah krize překonává možnosti členských zemí a jednotlivých měn. Cílem ozdravného balíčku (přijatého na prosincovém summitu EU v Bruselu – pozn. red.) je koordinovat evropskou úroveň s národními státy. Teprve společná akce Evropy a USA se ukázala jako úspěšná. Další snahou je propojit konjunkturní a strukturální impulsy. Je zřejmé, že automobilky patří mezi zasažené odvětví. Peníze se poskytnou nejen na oživení současného ekonomického cyklu, ale i na ekologizaci automobilového odvětví, čímž se současně vyvolá konjunkturální impuls.

EURO: Na co by měly být prostředky z EGF uvolněny?
ŠPIDLA: Fond pro zvládání důsledků globalizace je typickým fondem-hasičem. Má za úkol reagovat, když nastává krize – poskytnout lidem školení, pomoci jim najít nové zaměření, případně založit novou živnost. Strategie EU je vymezená Lisabonskou strategií a přechodem k nízkouhlíkové ekonomice. Existují pro to dva důvody: klimatické změny a energetická bezpečnost.

EURO: Nemá také obnovená Lisabonská strategie poskytnout José Manuelovi Barrosovi, předsedovi Evropské komise (EK), program pro další volební období?
ŠPIDLA: Nikoli. Lisabonská strategie si kladla rozumné ambice a v zásadě neexistuje žádná lepší. Sledujete-li její vývoj, vidíte, že nastává posun k ekonomice založené na kvalifikaci. Přibližujeme se k cílům, které strategie předpokládala. Některé úkoly zůstanou do roku 2010 nesplněné. Koncepce však byla natolik úspěšná, že nikdo nepochybuje, že bude třeba zformulovat Lisabonskou strategii číslo dvě.

EURO: Už se na ní pracuje?
ŠPIDLA: Ano. Diskuse vyvrcholí v polovině roku 2009. Je to cesta, jak definovat rozvoj Evropy pro příštích deset let. Evropská společenství účinně zvládla rekonstrukci Evropy po druhé světové válce, politické smíření a rozšíření po pádu železné opony. Politický obr EU vylézá ze své postýlky. Je na místě, aby se EU ujala globální role. Proto jsem hrdý, že je unie nejaktivnějším organizátorem a donátorem rozvojové pomoci na světě.

EURO: Domníváte se, že společná evropská měna zabránila prohloubení finanční krize?
ŠPIDLA: Dovedete si představit, jak by vypadala finanční krize, nebýt eura? Kdyby vedle dolaru nebyla druhá záložní měna, která by to mohla zvládnout? Vracím se ze Slovenska, kde Volkswagen počítá s rozvojovými projekty, které měly původně směřovat k nám. Jde na Slovensko, protože tam mají euro. Pokud provádíte dlouhodobou a sofistikovanou investici, potřebujete měnovou stabilitu. Jinak nemůžete vypočítat cenu vašeho výrobku.

EURO: Dopady recese na trh práce mají být masivní. Dle některých odhadů se hovoří o zániku až dvaceti milionů pracovních míst na světě. Jakou roli hraje v procesu hledání práce mobilita kandidátů?
ŠPIDLA: Důležitá je především vzdělanostní a profesní mobilita. Sledujete-li život a co je pro něj nejdůležitější, dostanete se k veličině času. Za několik desítek let jsme zažili okupaci, pád režimu a přistoupení k EU. A přitom jsme se nijak geograficky nepřemístili. Volnost pohybu po celém území EU je jedním ze symbolů evropské svobody. U lidí, kteří jsou mobilní, je výrazně vyšší pravděpodobnost získat lepší zaměstnání.

EURO: Jak napomáhá EK mobilitě občanů?
ŠPIDLA: Evropská komise pomáhá koordinovat evropské sociální systémy. Postupně se nám podařilo vytvořit systém, ve kterém nenastane ani jediná vteřina práce, za níž byste nebyl ohodnocen systémem sociální ochrany. Žádná minuta, kterou kdekoli v Evropě odpracujete, se ve vašem důchodovém účtu neztratí.

EURO: Proč těchto výhod Češi využívají jen minimálně?
ŠPIDLA: V tomto směru jsme velmi usedlí. Mobilita v Evropě však není nikterak veliká. Pouhá dvě nebo tři procenta Evropanů pracují v jiné zemi, než ve které se narodili. Obecně lze říct, že kvalita života kdekoli v Evropě je vysoká. Migrace se odehrává spíše na základě svobodného rozhodnutí. Dle našich údajů jsou prvotním důvodem k migraci osobní vztahy čili láska. Druhým důvodem je zvědavost. Lidé se chtějí postavit na vlastní nohy a pohybovat se v cizím prostředí. Teprve třetím důvodem jsou ekonomické zájmy.

EURO: Jedním z vašich cílů bylo prosadit směrnici o podnikových radách. Proč je tato otázka důležitá pro sociální kohezi v Evropě?
ŠPIDLA: Směrnice o pracovních radách je podstatná pro koncept flexicurity, který je na jedné straně pružný a na druhé poskytuje příslušnou sociální ochranu. Odpovídající diskuse se zaměstnanci a jejich informovanost patří mezi nástroje, které dávají našim ekonomikám pružnost a přitom zachovávají sociální citlivost.

EURO: Jak může české předsednictví EU ovlivnit zdraví evropských ekonomik ?
ŠPIDLA: Jedním z důležitých hodnotících kritérií českého předsednictví bude, jak Češi zvládnou uskutečnit opatření na oživení ekonomik. Pozvání českého zástupce do Washingtonu na summit G20 Francií nebylo pouhým gestem, nýbrž ryzím pragmatismem. Nebylo možné, aby se Češi učili dynamice děje až od 1. ledna 2009.

EURO: Co vaši kolegové očekávají od Čechů?
ŠPIDLA: Jsou realisty, protože předsednických zemí už bylo mnoho. České předsednictví není první. Už dobře vědí, co se dá během předsednictví zvládnout. Mají dostatečnou rutinu, aby odhadli organizační a politickou kapacitu konkrétního předsednictví. Nikdo si nedává ručník na hlavu a nepropadá panice.

EURO: Na jednom setkání jste hovořil o pilotním projektu spolupráce v oblasti důchodových systémů s Čínou. Můžete tuto spolupráci přiblížit?
ŠPIDLA: Projekt spočívá v tom, že Evropa poskytuje Číně pomoc při zavádění důchodového systému v pěti různých provinciích. Každá má průměrně sto milionů obyvatel a různé socioekonomické charakteristiky. Po pěti až sedmi letech si Číňané vyhodnotí nasbírané informace a rozhodnou se pro systém, který bude platit pro celou Čínu. Důchodový systém pro miliardu obyvatel.

EURO: Co si od toho Evropa slibuje?
ŠPIDLA: Požádali nás o to Číňané. Jejich důchodové zabezpečení bylo založené na zemědělské obci. Nastává-li vnitřní migrace a industrializace, opěrné systémy se rozpadají, což vyvolává velké sociální napětí. Obdivují, že jsme v kontinentálním měřítku schopni administrativně sledovat vývoj kariéry jednotlivce. Naším základním cílem je sociálně stabilní Čína.

EURO: Máte představu o své budoucnosti po ukončení mandátu eurokomisaře v červnu 2009?
ŠPIDLA: Chci dotáhnout mandát eurokomisaře, protože za současné ekonomické krize se rozhoduje o mnoha strategických věcech. Kdybych se například pustil do kampaně do Evropského parlamentu, budu mít o půl roku méně na věci, které považuji za důležité. Jsem hluboce přesvědčen, že Evropská unie je nejúspěšnějším a nejcivilizovanějším projektem politických dějin.