Evropská unie ovlivní telefonování později

03. května 2004, 00:00 - RADAN DOLEJŠ
03. května 2004, 00:00

ZMĚNY V TELEKOMUNIKACÍCH BUDOU MÍT SPÍŠE PRÁVNÍ CHARAKTER. PRAKTICKÝ DOPAD NA FIRMY NEBUDE PŘÍLIŠ VELIKÝ Hned od 1. května cítíme dopady EU na našich peněženkách. U volání totiž klesla DPH o tři procentní body. Další změny nebudou na začátek tak markantní. Půjde především o regulaci trhu, která se na cenách a službách projeví později.

foto: Radan Dolejš CESTA DO EU

ZMĚNY V TELEKOMUNIKACÍCH BUDOU MÍT SPÍŠE PRÁVNÍ CHARAKTER. PRAKTICKÝ DOPAD NA FIRMY NEBUDE PŘÍLIŠ VELIKÝ

Hned od 1. května cítíme dopady EU na našich peněženkách. U volání totiž klesla DPH o tři procentní body. Další změny nebudou na začátek tak markantní. Půjde především o regulaci trhu, která se na cenách a službách projeví později.

Jako na houpačce jsou letos ceny za telekomunikační služby. Na začátku roku přišlo razantní zdražení konečných cen pro zákazníky v důsledku zvýšení daně z přidané hodnoty skoro o 17 procent. Na začátku května v souvislosti se vstupem do EU se daň naopak mírně snížila, a to o necelá tři procenta. Dopad je okamžitý. Fakturované částky by se měly o poměrnou část snížit. Žádný z telekomunikačních operátorů pravděpodobně nepropadne pokušení nechat ušetřená tři procenta ve své kapse. V souvislosti s úpravou DPH se však výrazně zvýšila cena připojení k internetu přes kabelovou televizi. Respektive kombinovaná nabídka na kabelovou televizi a připojení k internetu skrz ni. „Zdražit musíme, naše marže nedosahují takových hodnot, abychom z nich mohli přesun do základní sazby pokrýt. Velice nás to mrzí, zvlášť vzhledem k tomu, že ke zvýšení DPH vládu nenutily žádné směrnice Evropské unie,“ konstatoval výkonný ředitel kabelové televize Karneval Luboš Řežábek. O účinnosti změny DPH u služeb kabelových televizí již panují pochybnosti. Odborníci se navíc domnívají, že zvýšení daňové zátěže - a tím i ceny - povede k dalšímu nárůstu televizního pirátství. „Zdražení se negativně projeví na míře audiovizuálního pirátství. Pokud stát nezefektivní svůj boj s pirátstvím a šedou ekonomikou vůbec, jsou zisky státu, které má nový zákon o DPH přinést, vážně ohroženy,“ vysvětlila ředitelka České protipirátské unie Markéta Prchalová.

SLIBNÝ VÝHLED? Ministerstvo informatiky, které dozoruje telekomunikace, ale veřejně hlásá, že se snaží DPH u připojení k internetu ještě upravit. Česká republika již oficiálně navrhla, aby se širokopásmové připojení, tedy připojení pomocí vysokých rychlostí jako třeba ADSL nebo kabelové televize, vrátilo zpátky do snížené sazby. Někteří alternativní operátoři dokonce doufají, že do snížené sazby půjdou všechny telekomunikační služby. Rozhodně to ale není záležitost, která by se stihla vyřídit hned na začátku května. Musí se totiž změnit pravidla v celé Unii a musí s tím souhlasit všechny členské země. Členství v Unii by mělo přinést také možnosti čerpání peněz z fondů EU na rozvoj širokopásmového internetu. Mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná týdeníku Profit sdělila, že by díky tomu měla růst dostupnost i využívání internetu až na úroveň vyspělých států EU. Zároveň upozorňuje, že otevřený trh přinese větší konkurenci na poli telekomunikací. To by pak mohlo přinést snižování cen. PRÁVNÍ ROZPORY Se vstupem do EU nastává v telekomunikacích (mimo daňovou oblast) chaos. Ministerstvo informatiky totiž přes všechny sliby nakonec nestihlo poslat do parlamentu Zákon o elektronických komunikacích, který měl sladit tuzemské a evropské zákony. Dosud v České republice platily dva zákony, které se této oblasti dotýkají - telekomunikační zákon a zákon na ochranu hospodářské soutěže. Telekomunikační zákon je specifický pro telekomunikační trh, a proto je silnější než obecný zákon na ochranu hospodářské soutěže. Vstupem do EU se ale evropské právo stává integrální součástí našeho národního právního řádu. Stejně jako v každém členském státě i v ČR de iure platí princip nadřazenosti práva EU nad jakýmikoli národními právními akty, které by se se společným právem mohly dostat do rozporu. Součástí nového právního systému je tak i evropský zákon na ochranu hospodářské soutěže. Také regulace telekomunikačních činností podle současného telekomunikačního zákona s touto situací počítá a přestává tedy platit nadřazenost telekomunikačního zákona nad zákonem na ochranu hospodářské soutěže. Tuzemský zákon, který by vše tedy vyjasnil, zatím neexistuje. V platnosti tedy zůstane stávající právní úprava. Problémem ale je, že tento zákon není v souladu se směrnicemi EU (novým regulačním rámcem týkajícím se elektronických komunikací). ČR je tedy od 1. května 2004 odpovědná za nesoulad současného telekomunikačního zákona se směrnicemi EU. Stanislava Beyerová z alternativního operátora Czech On Line upozorňuje, že v praxi to znamená, možnost domáhat se na ČR náhrady škody za neprovedení směrnice do právního řádu. To se především týká vztahů mezi alternativními a dominantním operátorem a regulačním orgánem Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Není ani řádně ošetřen statut Univerzální služby, za jejíž neplnění již Český Telecom před několika týdny zažaloval regulátora. I přes chybějící zákon můze ČTÚ poté, co se ČR zařadila do pětadvacítky členských států, zesílit monitorování a regulaci dohod mezi operátory. „Lepší podmínky potřebují alternativní operátoři hlavně pro přenos dat na internetu. Další rychlé změny jsou zapotřebí u zpřístupnění místních smyček,“ vyjmenovává Markéta Novotná z operátora eTel. „V ěříme také, že se urychlí i řešení výhodnějšího nákupu dálkové konektivity a propojení různých oblastí,“ dodává Novotná. NOVINKY V REGULACI Evropská unie se na regulaci telekomunikačního trhu dívá jinou optikou než tuzemské úřady. „Její regulační rámec zavádí významné změny do prostředí, v němž provozují své aktivity jak bývalí monopolní operátoři, tak noví konkurenti,“ konstatuje Stanislav Červeňan z poradenské firmy KPMG. Právní rámec ovšem nepřijaly ještě všechny členské státy EU. Pouze pět zemí provedlo včas novelizaci své národní legislativy (Dánsko, Finsko, Irsko, Švédsko a V elká Británie), ČR tedy nebude černou ovcí. Evropská komise už ovšem vydala varování, že s opozdilci zahájí řízení o porušení předpisů. V rámci nového regulačního rámce se změní princip přijímání regulačních opatření. Nejprve jsou definovány tzv. relevantní trhy, na nich se zjišťuje, zda je na nich konkurence. Pokud ne, určí se operátor s významným vlivem (tzv. SMP). T omu pak regulátor nařídí opatření, která jsou různého druhu, od poměrně lehkých (povinnost vydat referenční nabídku) po tvrdá (povinnost umožnit přístup do své sítě za nákladové ceny). V ýraznou změnou oproti současnému stavu bude způsob vydávání opatření: to se bude dít za veřejné konzultace mezi regulátorem s účastníky trhu. „V důsledku nového regulačního rámce se dá očekávat zvýšení nabídky služeb pro zákazníky,“ nastiňuje budoucnost Beyerová. Snadnější bude i obchodní vyjednávání mezi operátory. „V šichni totiž mají právo i povinnost jednat o propojení svých sítí. Toto právo a povinnost zahrnuje přístup k zařízením (včetně budov, vedení a sloupů vedení), softwarovým systémům, mobilnímu roamingu a službám virtuální sítě“, dodává Červeňan. ZMĚNY U REGULÁTORA Jednou z hlavních iniciativ nových směrnic EU bude i změna pozice samotného regulátora. V jeho čele již nebude jediný předseda, ale pětičlenná rada a na regulaci se bude podílet i ministerstvo informatiky. Svá závažná rozhodnutí bude muset ČTÚ konzultovat s regulá
tory ostatních zemí a Evropskou komisí. Nebudou se nadále vydávat žádné telekomunikační licence, ale pouze oprávnění. „Ta umožní jakékoliv organizaci vybudovat sítě a nabídnout služby,“ upozorňuje Červeňan. Limitovány budou pouze obecnými předpisy a podmínkami vztahujícími se na všechny operátory. Přísnější podmínky je možné uvalit pouze na společnosti, které byly identifikovány jako operátoři s významnou tržní silou. Výjimkou bude trh, kde bude ve hře omezený počet zdrojů, zvláště v případě rozhlasových frekvencí nebo číslovacích plánů. Tam mohou regulátoři omezovat počet operátorů. Přestanou se také odděleně regulovat pevné a mobilní sítě, ale začnou se regulovat služby. Budou se tedy například usměrňovat hlasové služby nezávisle na tom, jestli se přenáší přes mobil, nebo pevnou linku.
UNIVERZÁLNĚ JINAK Evropská legislativa také upraví Univerzální službu. Její současný systém se v mnoha směrech změnil, a to včetně zahrnutí přístupu k internetu a možnosti pokrytí univerzální služby více operátory. Tato povinnost se rozdělí podle složek nebo územního rozdělení. Nový systém dále zahrnuje široké spektrum práv uživatelů a z toho vyplývajících možných úkolů na straně operátorů, jako např. povinnost poskytovat pronajaté linky a možnost kontrol retailového trhu. Přenositelnost mobilních čísel bude povinná. KOMPLIKOVANĚ A DLOUHO

Harmonizace legislativy potrvá dlouho. Všeobecně se soudí, že nový zákon o elektronických komunikacích nevstoupí v platnost dříve než příští rok. Do té doby bude vládnout částečný chaos a slovní přestřelky, případně i populistické žaloby na stát především ze stran alternativních operátorů kvůli opožděnému zákonu.

Jedno číslo, všechny sítě Jedním z mála konkrétních dopadů evropské legislativy bude zavedení přenositelnosti mobilního čísla. Pořídíte si SIM kartu třeba s předvolbou 602, ale budete využívat služby Oskara. Počítá s tím totiž nový Zákon o elektronických komunikacích, stejně jako zákony EU. Tuzemští mobilní operátoři se většinou snaží povinnost přenositelnosti čísla oddálit, protože by se to výrazně mohlo dotknout jejich příjmů. Řada zákazníků totiž operátora dosud nemění jen proto, že nechce přijít o své staré číslo, které už všichni znají. Jedno číslo u mobilu nezávisle na síti operátora tak bude zřejmě k dispozici nejdříve za dva roky. 1. 1. 1993 - rozdělení SPT Praha na SPT Telecom a na Českou poštu 1. 3. 1993 - vznik ČTÚ 10. 8. 1994 - vláda přijala Zásadní koncepční dokument o dalším rozvoji telekomunikací červenec 1999 - vydáno generální povolení na poskytování telekomunikačních služeb: a) zprostředkování přístupu k telekomunikační síti internet, b) hlasové komunikace prostřednictvím telekomunikační sítě internet 1. 7. 2000 - nabyl účinnosti nový telekomunikační zákon, který stanovil postup liberalizace telekomunikací 1. 1. 2001 - zavedení předvolby operátora, telekomunikační trh je teoreticky plně liberalizován červen 2001 - ČR se připojila ke společné koncepci kandidátských zemí eEurope+ a přijala za své závazky z ní vyplývající. Ty mj. ukládaly urychleně dokončit liberalizaci telekomunikací a výrazně zlevnit přístup k internetu 17. 12. 2001 - dražba licencí UTMS 20. 8. 2003 - novela telekomunikačního zákona, která zavádí zpřístupnění místní smyčky 1. 1. 2004 - přesun telekomunikačních služeb do základní sazby DPH

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít