Evropa je českým technologickým firmám malá. Míří na americké a asijské trhy - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Evropa je českým technologickým firmám malá. Míří na americké a asijské trhy

, Export a podnikání,
Evropa je českým technologickým firmám malá. Míří na americké a asijské trhy
Zdroj: CC0 via Pixabay

Asi málokdo nezaznamenal množství článků, vyjádření a aktivit navázaných na dokument Inovační strategie České republiky 2019 až 2030. Jako republika si Česko vytyčilo poměrně ambiciózní cíle, jejichž dosažení si vyžádá propojit systémovou podporu ze strany státu s intenzivní a na kreativitě založenou prací tuzemských firem a výzkumných a vědeckých pracovišť. V zahraničí se chce Česko prezentovat jako sebevědomý inovační lídr v souladu se strategií Czech Republic: The Country For The Future.

Nabízí se tak otázka, jak na takové výzvy reagují na inovace zaměření čeští exportéři a jim asistující agentura CzechTrade. Určitý náhled skýtá statistika jednání vedoucích zahraničních kanceláří CzechTrade se zástupci českých exportérů v rámci konzultačních dnů s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade organizovaných MPO, Svazem průmyslu a dopravy ČR a MZV, které se konalo v červnu.

Pakliže se za vysoce inovativní firmy považují subjekty zabývající se oblastmi nových produkčních, digitálních a bezpečnostních technologií, z celkového počtu 407 zúčastněných firem bylo více než 12 procent vysoce inovativních. Své exportní zájmy tak řešily například firmy působící v oblasti smart (smart city, smart mining, smart grid), nanotechnologií či bezpečnosti zařízení propojitelných v síti.

Zevrubnější pohled na statistická data skýtá zajímavý trend. Ukazuje se, že inovativní firmy cílí zejména na mimoevropské trhy. Zatímco tradiční firmy ve velké míře sázejí na perspektivní vývoj v Evropě, inovativní mnohem častěji míří dál. A to nejen na nejvyspělejší trhy, jako jsou USA nebo Jižní Korea, zájem je například také o Latinskou Ameriku.

 Instalace radaru společnosti Meteopress v Chorvatsku trvala pouhých 36 hodin

Zatímco se ke konzultacím hlásilo v průměru již zmiňovaných 12 procent výrazně inovativních firem z celkového počtu zájemců, v případě Latinské Ameriky toto číslo bylo dvojnásobné, u Jihoafrické republiky činilo dokonce 27 procent. Žádané byly též Austrálie, Singapur či Thajsko, kde se sledovaný parametr pohyboval výrazně nad 20 procenty. V Evropě je vyšší zájem o Belgii a Chorvatsko.

Zajímavým příkladem posunu teritoriálního zájmu může být jeden z účastníků konzultačních dnů, společnost Meteopress. Ta se aktuálně, hlavně díky posledním instalacím v Chorvatsku, stává největším provozovatelem meteorologických radarů v Evropě.

„Evropa je nám už malá, chceme jít s pomocí CzechTradu dál. Zajímá nás například Brazílie, věříme, že díky unikátnosti našeho řešení a dalšímu vlastnímu vývoji budeme zajímaví globálně. CzechTrade nám umožní zefektivnit vstup na trh, připraví nám podhoubí pro schůzky bez vynaložení zbytečné energie. My se tak můžeme soustředit na tvorbu produktu a strategie,“ uvedl ředitel společnosti Michal Najman.

CzechTrade má díky síti zahraničních kanceláří čítající více než 50 poboček unikátní příležitost přispívat k naplňování strategie Czech Republic: The Country for the Future. Svými aktivitami má významný podíl na utváření obrazu České republiky v zahraničí. Také proto agentura systémově akcentuje spolupráci s tvůrci inovativních produktů a průběžně aktualizuje asistenční služby reagující na potřeby inovátorů.

PDF verze zářijového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení
 Titulka Export a podnikání 9/19

Ohodnoťte tento článek
Diskuze