EmbaxPrint je českou jedničkou mezi veletrhy obalů

19. května 2003, 00:00 - František Kuberna
19. května 2003, 00:00

Pořadatelé letos počítají s větším počtem návštěvníků, vystavovatelů i odborníkůNovinky technologií, použitých materiálů, rychlé a snadné potisky, moderní design, ale také otázky legislativy a ekologie. I tak lze ve stručnosti charakterizovat mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu EmbaxPrint.

Pořadatelé letos počítají s větším počtem návštěvníků, vystavovatelů i odborníků

Novinky technologií, použitých materiálů, rychlé a snadné potisky, moderní design, ale také otázky legislativy a ekologie. I tak lze ve stručnosti charakterizovat mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu EmbaxPrint.

Veletrh EmbaxPrint, jehož 22. ročník začíná 20. května v Brně, je nesporně českou „obalovou veletržní“ jedničkou. Své postavení postupně získává i mezi mezinárodními veletrhy v tomto oboru, když svoji cestu na něj si nacházejí jak zahraniční vystavovatelé, tak i zahraniční návštěvníci. Zejména u zahraničních vystavovatelů si již získal pevné místo. Neskrývanou ambicí tohoto veletrhu je být oborovou jedničkou nejen v České republice, ale v celém středoevropském a východoevropském regionu.

Více návštěvníků ivystavovatelů

Od konce 90. let má EmbaxPrint dvouletou periodicitu. Zdá se, že tato změna mu prospěla. To se projevilo již při minulém ročníku v roce 2001, kdy veletrh zaznamenal zvýšený počet vystavovatelů i návštěvníků, ale také větší obsazenou výstavní plochu než v předchozích ročnících. Zatímco v roce 1999 navštívilo EmbaxPrint 14 856 zájemců, při dalším ročníku v roce 2001 jich bylo již 19 213. Z tohoto počtu bylo 15 % návštěvníků ze zahraničí. Drtivou většinu (celkem ze 42 zemí) představovali odborníci, kteří tvořili více než 93 % všech návštěvníků. V roce 2001 také EmbaxPrint zaznamenal rekordních 687 přihlášených vystavovatelských firem z 26 zemí světa, které zaplnily celkovou plochu 15 792 m 2. Přechod na dvouletý cyklus si pochvalovali sami vystavovatelé a odborníci v tomto oboru. Například Jaroslav Masopust, jednatel společnosti Brüder Henn, tehdy prohlásil: „Přechod na dvouletý cyklus pořádání je pro EmbaxPrint přínosem. Prezentace firem může být rozsáhlejší a EmbaxPrint se nestřetává s velkými světovými veletrhy.“ Na letošním ročníku se předpokládá, že růst zájmu jak návštěvníků, tak vystavovatelů bude pokračovat. Počítá se například s větší odbornou účastí, a to i díky tomu, že současně bude v areálu brněnského výstaviště probíhat nový projekt G+H, což je mezinárodní veletrh gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování, který rozšíří skupinu vystavovatelů i návštěvníků o další příbuzné obory. Posílení pozice veletrhu ve středoevropském a východoevropském regionu zase naznačuje například skutečnost, že vůbec poprvé budou mít návštěvníci na EmbaxPrintu možnost zhlédnout expozice firem z Ukrajiny. Mění se tak tradiční složení veletrhu, kdy na EmbaxPrint ze střední a východní Evropy v předchozích ročnících směřovali převážně návštěvníci.

Novinky nesmějí chybět

Na EmbaxPrintu samozřejmě nesmějí chybět novinky. A to ze všech oblastí, které jsou na veletrhu zastoupeny - ať již to jsou stroje a nástroje na zušlechťování a zpracování, na výrobu obalů a obalových prostředků, balicí stroje a zařízení, reprografická technika nebo třeba materiály pro tisk a reprografii. Zhruba sedm desítek vystavovatelů již své novinky, s nimiž na letošní EmbaxPrint přicházejí, zveřejnili. Zájemci, kteří si již dopředu chtějí vybrat, které z novinek či dalších špičkových technologií, materiálů a strojů je zajímají především a chtějí se s nimi blížeji seznámit, mohou získat jejich přehled na internetové adrese veletrhu (www.bvv.cz/embaxprint). Některé z těchto novinek přibližujeme několika slovy i na tomto místě: ADAST 707 - archový tiskový stroj pro formát DIN A2 představí ADAST, a. s., Adamov. Dlouho a pečlivě připravovaná inovace nejúspěšnější typové řady přichází v okamžiku, kdy tiskový průmysl opět začíná zvedat hlavu. Celá řada zařízení pro zkracování přípravných časů a jistotu tisku posouvá tento stroj do střední vyšší třídy při zachování klasických výhod, jako je poměr cena/výkon, malé nároky na plochu, lehkost. ADAST MAXIMA MS 80 TH je nová hydraulická řezačka papíru s šířkou řezu 80 centimetrů, kterou na veletrhu představí ADAST Blansko, a. s. Mezi přednostmi výrobce uvádí bohatě vybavený řídící systém s barevnou dotykovou obrazovkou, nejmodernější koncepci pohonu a polohování sedla pomocí servomotoru. Předností je i odlehčená konstrukce. Společnost Bottling Printing z Moravského Berouna se chystá předvést tiskárnu LINX 6800. Jedná se o bezkontaktní potiskovací zařízení pro tisk výrobků nástřikem na jakýkoliv materiál, například sklo, papír, kov, PVC, textilie, potraviny, léky a další. Tiskárny jsou určeny pro dotisk aktuálních informací, jako jsou čárový kód, datum výroby, číslo šarže apod. Široká paleta rychleschnoucích inkoustů dovoluje využití této tiskárny ve všech průmyslových odvětvích. Páskovací automat TP-701 ATLANTIS představí holická firma Feifer - kovovýroba. Tento páskovací stroj na PP pásku s automatickým páskovacím cyklem se vyznačuje vysokou provozní rychlostí a spolehlivostí, automatickým zaváděním pásky, vysokou přesností utahovací síly i možností startu cyklu pomocí optického snímače. Je mimořádně vhodný pro polygrafický průmysl, distribuci tisku a reklamních tiskovin, balení zboží v krabicích i svazkování různých výrobků.

Barevná vlnitá lepenka v roličkách od firmy STEPA

Lanškroun nabízí široké využití pro dekorativní účely, školy, školní družiny a rozvíjení šikovnosti a nápadů dětí všech věkových kategorií. Vlnitá lepenka (barevná mikrovlna) je určena pro výtvarnou výchovu a nachází své uplatnění v oblasti aranžování, když z ní lze vytvořit závěsné motivy, pohyblivé hračky z papíru či originální ozdoby, které v obchodě nekoupíte. V ýrobní družstvo TVAR Pardubice se chce pochlubit mimo jiné kosmetickými dózami a krabičkami na šperky a hodinky. V prvním případě se jedná o sadu dvouplášťových plastových kosmetických dóz od 5 do 500 ml v různých barevných provedeních včetně potisků podle grafických návrhů zákazníka. V e druhém případě pak jde o řadu krabiček na šperky a hodinky se speciální vnitřní výbavou. I ony jsou v různém barevném provedení včetně potisků podle grafických návrhů zákazníka. Výčet toho, s čím se firmy přijíždějí do Brna na EmbaxPrint představit (a samozřejmě také prodat), by mohl pokračovat - například strojem na recyklaci plastových odpadů, výrobními stroji na fólie a sáčky, plechovým obalem „klipp-klapp“ s patentovaným řešením uzávěru nebo knihařským plátnem Louisiana pro speciální účely (s metalickým efektem).

Důležité jsou i informace

Na EmbaxPrint se ale přijíždí nejen za novinkami z oborů spojených s obaly, ale také kvůli informacím. Každý z ročníků veletrhu se může pochlubit konferencemi a dalšími akcemi, které jsou označovány jako „doprovodné“, ale pro odborníky a zájemce o obor mají velkou informační hodnotu. Nejinak je tomu i letos. V elmi aktuální jsou zejména dvě akce: Konference Papí-Tisk-Obaly a Central & Eastern European Conference on Packaging. Konference Papír-Tisk-Obaly se koná den před zahájením veletrhu, aby ji zájemci mohli navštívit, aniž by byli rušeni jinými výstavními aktivitami. Na letošní ročník této konference připravili pořadatelé čtyři základní tematické okruhy: Trendy a globální pohledy na výrobu papírů a lepenek a obalů z nich, V ýroba lepenek a výroba lepenkových obalů, Výroba kulturních a balicích papírů, Novinky v oblasti tisku. Úvodní část si klade za cíl představit vývoj českého a slovenského papírenského průmyslu prakticky před vstupem obou zemí do EU, aby tak bylo možné kriticky zhodnotit silné a slabé stránky a poukázat na hrozby a příležitosti, které tento významný krok přinese. Dalším globálním tématem, které bude v nejbližších letech silně ovlivňovat vývoj papírenského průmyslu, je otázka energií. Jde o to, jak zvyšovat podíl energií z obnovitelných zdrojů, jak zvyšovat energetickou účinnost našich procesů a co bude potřeba splňovat při uplatnění konceptu udržitelného podnikání papírenského průmyslu. Zájemci, kteří se z časových či jiných důvodů nemohou této konference účastnit, a přesto by se rádi alespoň dodatečně seznámili s probíranými aktuálními tématy, se jistě budou moci obrátit s žádostí o informace na Společnost průmyslu papíru a celulózy Praha, která je pořadatelem (kontakt - tel./fax: 380 732 355, e-mail: ivo.charvat@tiscali.cz). Konference Central & Eastern European Conference on Packaging je připravena na závěr veletrhu - na jeho poslední dva dny. Její převažující téma je nanejvýš aktuální: slaďování českého práva (ale i práva dalších zemí) s legislativou Evropské unie, přesněji se směrnicí 94/62/EC, která udává základní tón v oblasti regulace obalů z pohledu ochrany životního prostředí. Účelem konference je pohled na tlaky v historii vývoje obalových pravidel, zmapovat současný stav ve středoevropském a východoevropském regionu, nastínit možné směry dalšího vývoje a položit základy jednotného označování v souladu se směrnicí a zavedenými zvyklostmi v rozvinutých ekonomikách.

EmbaxPrint 2003

Ročník: 22

Termín: 20. - 23. 5. 2003

Místo: Výstaviště Brno

Pořadatel: Veletrhy Brno, a. s.

Otevírací doba: 9.00 - 18.00 hod. (20. - 22. 5.), 9.00 - 16.00 hod. (23. 5.)

Cena vstupenek: 130 Kč celodenní, 350 Kč permanentka, 60 Kč zlevněná vstupenka 23. 5.

Cena katalogu: 130 Kč

Nomenklatura :

Suroviny a polotovary

Stroje a nástroje na zušlechťování a zpracování, na výrobu obalů a obalových prostředků

Obalové materiály, obalové prostředky a obaly

Balicí stroje a zařízení

Etikety - materiály a technologie

Zpracování textu a obrazu (pre-press)

Tiskové stroje a stroje na zpracování tisku

Reprografická technika Materiály pro tisk a reprografii

Příslušenství, měřicí, řídicí, zkušební přístroje a systémy

Tiskové a papírenské výrobky - nezařazené ve skupinách č. 3 a 9

Ochrana životního prostředí, odpady a obalové odpady

Logistika v obalovém, papírenském a tiskovém průmyslu

Služby, financování, poradenství

Literatura, školství, instituce

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít