ELEKTRONIKA NA VÍTĚZNÉM TAŽENÍ - Euro.cz

Přihlášení

ELEKTRONIKA NA VÍTĚZNÉM TAŽENÍ

, Zdeňka Hoffmannová,
ELEKTRONIKA NA VÍTĚZNÉM TAŽENÍ
Zdroj: Euro.cz

Internet otvírá vrátka novým obchodům

Prognózy, že faxy, mobilní telefony, přímá bankovní spojení a zejména internet, odsoudí pošty k útlumu a blízké ekonomické smrti, se nesplnily. Zájem o některé poštovní služby sice ochabuje, na druhé straně se však otevírají šance pro nové obchody.

Jde zejména o elektronická spojení, která nabízejí možnosti rychlého styku a navíc rozšiřují rozsah doručování elektronicky objednaných zásilek, které by byly jinak nakoupeny či vyzvedávány osobně. To zahrnuje jednak prodej v ;elektronických supermarketech, ale také v blízké budoucnosti elektronické kontakty občana s úřady, které se budou uskutečňovat na základě vyplnění formuláře na počítači a jeho potvrzení elektronickým podpisem prostřednictvím internetu.

Člověk ušetří čas věnovaný návštěvě obchodu či úřadu, ale předmět jeho objednávky – televizor, oblečení, živnostenský list, státní poznávací značku či pas již nepůjde poslat po drátě. Zde se vytváří prostor pro levné zasilatelské služby, především poštovní. „Ukazuje se, že to, co jde přes elektronická média, ušetří čas, avšak nenahradí přepravu zásilky, tvrdí Jaroslav Jurek, ředitel odboru strategie generálního ředitelství České pošty.

Trend rostoucího významu poštovních služeb se projevuje ve všech vyspělých zemích, a většina evropských pošt realizuje dokonce větší objem nejen služeb a příjmů, ale i zisků než v minulosti za časů bezkonkurenční komunikace jen prost řednictvím dopisů a korespondenčních lístků.

Žádná pošta, ani ta česká, dnes nebohatne na klasických službách, které spojujeme s nedávnou minulostí pošty u nás – na dopisech, složenkách a balících zasílaných mezi příbuznými a známými. Rozhodující objem poštovních služeb i tržeb, dnes i v ČR, se přesouvá na styk mezi firmami a mezi firmami a občany. Posílají se balíky s dokumenty či zbožím, většinou expresně, velký objem tržeb představuje distribuce letáků a propagačních materiálů.

Zahraniční pošty tento trend již zachytily a investují značné prostředky do předstižení konkurence. Například německá Deutsche Post přesouvá aktivity především do oblasti expresních a kurýrních služeb, vlastní mimo jiné 25procentní podíl v jedné z největších světových expresních zásilkových služeb DHL. Také se netají se záměrem získat co největší část i ostatního mezifiremního styku.

Do nových oblastí pronikají stále odvážněji i další pošty. Švýcarská poštovní správa vytvořila joint venture s virtuálním supermarketem Le-shop – pošta doručuje objednané zboží (většinou se jedná o potraviny, kosmetiku, hračky) následujíc í den po objednávce. Le-shop je přitom k dispozici po celém Švýcarsku komukoliv, kdo má přístup k internetu.

Federální pošta USA (US Postal Service) pracuje na návrhu sloučení obyčejných adres občanů s adresami elektronické pošty. Výsledkem by mělo být přidělení elektronické schránky a e-mailové adresy každému Američanovi.

A co pošta v ČR? „Přizpůsobujeme se samozřejmě světovým trendům, a tím i konkurenci. Velkou pozornost věnujeme zejména zabezpečení spojení mezi firmami – zvyšuje se objem zásilek obchodní balík, EMS a profibalík, což jsou služby, kde zaručujeme doručení prakticky do druhého dne. Rozvíjíme hybridní poštu, tedy přenos písemné informace do místa určení rychlou el ektronickou cestou a její doručení adresátovi v písemné podobě, uvádí Jaroslav Jurek.

Pošta přitom počítá i s možným poklesem zájmu o dnes finančně velmi lukrativní a neustále se rozšiřující anonymní doručování letáků. Dokud jich dostal člověk pár do týdne, přečetl si je. Dnes jich má ve schránce za stejnou dobu několik de sítek a už je ani nečte. Z tohoto důvodu poroste podle názorů představitelů pošty význam adresných zásilek. Již dnes má pošta 600 tisíc adres občanů, kteří projevili zájem o informace z oborů, které je zajímají. Nejvíce jim jde o potraviny (413 tisíc adres), o péči o zdraví (396 tisíc), o domácnost (390 tisíc), o byty (381 tisíc), o zdravou výživu (372 tisíc), o péči o vzhled (339 tisíc).

Oživení poštovního trhu ve vyspělých zemích je však spojeno nejen se změnami struktury služeb, ale i se slučováním společností, trhy ovládají stále více velké společnosti s nadnárodní působností. Například Britská poštovní správa koupila němec ké expresní přepravce German Parcel a Der Kurier, který je navíc spojen s francouzským operátorem Chronopost, a dále uvažuje o koupi dalších šesti evropských podniků.

Nejagresivněji si přitom počíná Deutsche Post. Společně s dceřinou společností Danzas převzala za 1,174 miliardy NLG balíkové a logistické služby koncernu Nedlloyd. Danzas expanduje i na švédský a jihoamerický trh. Deutsche post dále koupila za 4,3 miliardy DM německou Postbank, a sjednotila tak poštu a poštovní banku, přebírá americkou firmu YelowStone se sídlem v Chicagu a specializovanou na distribuci mezinárodních tiskovin, katalogů a na direct mail.

O poštovní trh v ČR, který představuje velký obchod, se bude ještě bojovat. Lze čekat nejen zostření současné konkurence, ale i vstup zahraničních pošt a nadnárodních společností. Očekává se aktivita především Deutsche Post. Již před rokem v ČR vytvořila expresní zásilkovou společnost Quickstep Parcel Service, která zapadá do záměru začlenit tuto lukrativní poštovní činnost do „německé distribuční celoevropské sítě prezentované pod názvem Euro Expres.

Diskuze