Elektřina - nové technologie, nové zdroje, nové příležitosti - Euro.cz

Přihlášení

Elektřina – nové technologie, nové zdroje, nové příležitosti

, .,
Elektřina – nové technologie, nové zdroje, nové příležitosti
Komerční sdělení

Akciová společnost Amper Market byla založena vlastníky elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE) s cílem přímo uplatnit silovou elektřinu z těchto zdrojů u koncových zákazníků. Elektřinu vyrobenou nezávislými výrobci dodává společnost odběratelům v průmyslu či službách, obcím, městům i domácnostem. Na základě vlastnictví elektráren, výstavby nových zdrojů a obchodních vztahů s výrobci i koncovými zákazníky rozvíjí společnost koncept virtuální elektrárny.

Počet odběrných míst společnosti Amper Market dosáhl na přelomu května a června celkového počtu 20 196. Od začátku roku tak vzrostl o téměř devět tisíc. Společnost očekává v letošním roce obrat cca 1,6 miliardy korun.

O nových produktech a rozvojových projektech společnosti hovoříme s Janem Palaščákem, generálním ředitelem společnosti Amper Market.

Úspěšné firmy vysvětlují svůj úspěch neustálým vývojem produktů. Lze nějak inovovat i takovou komoditu, jakou je elektřina?

Elektřina jako fyzikální jev je stále stejná. Její kvalita je sice v různých místech rozvodné soustavy různá, ale to je plně práce distribučních společností. I dodavatel elektřiny ale může inovovat a to i ryze na poli produktů nabízených koncovým zákazníkům. U nás jsou např. novinkou sofistikovanější produkty pro velkoodběratele na bázi postupného nákupu.

Můžete ve stručnosti popsat podstatu postupného nákupu?

Zákazník – velkoodběratel nesoutěží fixní cenu, ale koeficient nebo přirážku vůči referenčnímu produktu, typicky ročnímu futures na Power Exchange Central Europe. Zákazník pak volí okamžik, kdy cenu zafixuje podle aktuální ceny referenčního produktu. Mezi naše služby zákazníkovi pak automaticky patří i možnost konzultace vhodného postupu, možnost zvolit klouzavý průměr za určité období nebo automatický nákup při předem dané ceně.

Není to tak trochu sázka na to, že Vaše znalosti trhu jsou vyšší než u zákazníka a že díky tomu budete profitovat?

My zákazníkovi neříkáme, že víme, jak se bude trh vyvíjet. Kdybychom to věděli, tak obchodujeme na trhu a zákazníky nepotřebujeme. Kdo tvrdí, že umí trh předvídat a že Vám to zdarma poradí, tak s Vámi zpravidla manipuluje. My zákazníkovi poskytujeme informace a nabízíme mu možnost volit konservativní strategii nebo strategii ambiciózní, doporučujeme určitě první přístup, čemuž dobře vyhovuje náš produkt postupný nákup – klouzavý průměr.

Více než polovina vámi dodávané energie pochází z obnovitelných zdrojů. Znamená to, že považujete tyto energetické zdroje v našich podmínkách za perspektivní i bez dotační podpory?

Dotační podpora OZE samozřejmě nebyla dobře zvládnuta ze strany desicion makerů, což mimochodem rozhodně nebyl jen stát. Nyní tu však ty zdroje jsou a národohospodářsky samozřejmě má smysl je provozovat, protože jejich variabilní náklady jsou nižší než u zdrojů konvenčních. Nové zdroje budou vznikat i bez podpory, ale v nejbližších letech to budou jen malé zdroje v místě spotřeby. My se zaměřujeme především na to využít, zefektivnit a integrovat do české energetiky ty zdroje, které tu již jsou.

V poslední době se často mluví o alternativních pohonech. Jaký je Váš názor na možnosti rozvoje elektromobility v České republice?

Elektromobilitu vidím jako oblast, kde by mohli společnou řeč najít zastánci tradiční centralizované energetiky i menší společnosti zaměřené na decentralizovanou energetiku. Protože elektromobily lze nabíjet v obou těchto konceptech. A to je jeden z důvodů, proč elektromobilitě v Amperu věříme a hledáme obchodní model jak se do tohoto trendu zapojit.